O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 600 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAKUONIO ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVO FONDĄ NR. 600

2010-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pakuonio vartotojų bendrovė „Vienybė“ (1920-01-13–1932-01-30)

Pakuonio žemės ūkio kooperatyvas (1932-01-31–1940 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pakuonio vartotojų bendrovės „Vienybė“ įstatai 1920-01-13 įregistruoti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kooperacijos departamente, registro Nr. 260.1

Bendrovę valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Bendrovės veiklą prižiūrėjo Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kooperacijos departamentas, vėliau Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija.

Bendrovė buvo Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungos, Lietuvos kooperatyvų centro narys.

1932-01-31 Pakuonio vartotojų bendrovės „Vienybė“ visuotiniame narių susirinkime buvo nutarta pakeisti bendrovės pavadinimą. Bendrovė pavadinta Pakuonio žemės ūkio kooperatyvu.2

Kooperatyvo veiklą prižiūrėjo Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga „Lietūkis“.

Tiksli data, kada Pakuonio žemės ūkio kooperatyvas baigė veiklą, nenustatyta. 1940 m.birželio mėn. kooperatyvas dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pakuonio vartotojų bendrovė „Vienybė“ organizavo žemės ūkio produktų supirkimą, pardavimą, savo nariams teikė kreditus ir kitokią reikalingą paramą.

Pakuonio žemės ūkio kooperatyvas organizavo žemės ūkio produktų supirkimą, perdirbimą, gamybą, prekybą, savo nariams bei kitiems ūkininkams padėjo įsigyti žemės ūkio mašinas, veislinius gyvulius bei paukščius, trąšas, pašarus, steigė krautuves, sandėlius, laikė valomuosius javų punktus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose fondas įrašytas 1949-11-15, fonde buvo 1 apyrašas, 1 neaprašyta byla.

1952-12-01 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 600 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Dokumentų apie Pakuonio žemės ūkio kooperatyvo veiklą yra Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos „Lietūkis“ fonde Nr. 599.

 

Pakuonio žemės ūkio kooperatyvo revizijos dokumentų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Pakuonio žemės ūkio kooperatyvo revizijos dokumentai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 599, ap. 3, b. 2443, l. 5; F. 387, ap. 4a, b. 4990, l. 2, 8, 15.

2 LCVA. F. 599, ap. 3, b. 2342, l. 4 a. p.   

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:35