O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 847 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS MUILAS“ PANEVĖŽIO FABRIKO FONDĄ NR. 847

2014-09-25 Nr. SA -51

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Akcinės bendrovės „Lietuvos Muilas“ Panevėžio fabrikas ([1933]–1940 m.),

Valstybinis muilo fabrikas „Lietuvos Muilas“ (1940–1944 m.).

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, 1932-11-12 finansų ministras patvirtino Akcinės bendrovės „Lietuvos Muilas“ įstatus.1 Bendrovė įkurta Lietūkio, Maisto ir Pienocentro kapitalais. Akcijų turėjo įsigiję ir įvairūs atskiri kooperatyvai.2 Nuo 1933-01-02 Akcinė bendrovė „Lietuvos Muilas“ laikoma įsisteigusia.3

Tiksli data, kada pradėjo veikti Akcinės bendrovės „Lietuvos muilas“ Panevėžio fabrikas, nenustatyta. Fabrike veikė muilo gamybos, stalių, tepalų, šaltkalvių, kiemo, statybos – remonto skyriai,4 o nuo 1938 m. - ir Aliejaus fabrikas.5

1940 m. Akcinės bendrovės „Lietuvos muilas“ Panevėžio fabrikas buvo nacionalizuotas ir pavadintas Valstybiniu muilo fabriku „Lietuvos Muilas“.

Akcinės bendrovės „Lietuvos Muilas“ Panevėžio fabriko veiklą prižiūrėjo Finansų ministerijos Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija. Nuo 1940-12-28 fabrikas buvo pavaldus Lietuvos TSR Vietinės pramonės liaudies komisariatui, o nuo 1941-03-22 - Lietuvos TSR valstybinis aliejaus – riebalų trestui.6

Nuo 1941 m. spalio mėn. iki 1944 m. fabrikas „Lietuvos Muilas“ veiklą prižiūrėjo vokiečių okupacinės valdžios įstaigos.

Nuo 1944 m. Valstybinio muilo fabriko „Lietuvos Muilas“ veiklą prižiūrėjo Lietuvos TSR valstybinis aliejaus – riebalų trestas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Akcinės bendrovės „Lietuvos Muilas“ Panevėžio fabrikas, Valstybinis muilo fabrikas „Lietuvos Muilas“ gamino skalbiamąjį, kelių rūšių tualetinį, pramonėje naudojamą skystąjį muilą, batų tepalą, tavotą, tepalą ratams ir kt. Nuo 1938 m. gamino ir sėmenų aliejų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA) 2013-06-25 aktu Nr. GF-13 iš Panevėžio apskrities archyvo perėmė 39 Akcinės bendrovės „Lietuvos Muilas“ Panevėžio fabriko bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

LCVA apskaitos dokumentuose fondas įrašytas Nr. 847.

Iš viso fonde Nr. 847 yra 2 apyrašai, 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1944 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis.

Fonde yra dokumentų apie Akcinės bendrovės „Lietuvos Muilas“ Šančių fabriko veiklą.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Akcinės bendrovės „Lietuvos Muilas“ valdybos posėdžių protokolai, metinių visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai, sutartys dėl žaliavų tiekimo, respublikos rinkos aprūpinimo Panevėžio fabriko gaminiais, statistinės žinios apie gamybą, apyvartos žiniaraščių lapai, susirašinėjimo su finansinėmis įstaigomis ir privačiais asmenimis medžiagų tiekimo, realizavimo, gamybos žinių teikimo, vekselių apmokėjimo ir kt. klausimais dokumentai, pagrindinių priemonių inventoriaus sąrašai, pirkimo – pardavimo sutartys, pastatų draudimo polisai, užsienio firmų pasiūlymai ir susirašinėjimo su jomis medžiagų ir prekių tiekimo klausimais ir kt. dokumentai.

Dokumentai apie Akcinės bendrovės „Lietuvos Muilas“ Šančių fabriko veiklą, fabriko apyvartos žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1941 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Akcinės bendrovės „Lietuvos Muilas“ Panevėžio fabriko (valstybinio muilo fabriko „Lietuvos muilas“) darbininkų ir tarnautojų atlyginimo išmokėjimų lapai, atsiskaitymų lapai ligonių kasai, darbo pajamų mokesčių įnašų sąrašai, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų mokesčiams skaičiuoti žinių lapai, prašymai priimti į darbą, gyvenimo aprašymai, charakteristikos, pranešimai apie nelaimingus atsitikimus ir kt. dokumentai.

Aakcinės bendrovės „Lietuvos Muilas“ Šančių fabriko darbuotojų atlyginimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Nijolė Juodzevičiūtė

 

1 Vyriausybės žinios, IId. (toliau – V. Ž., II d.), 1933 m., Nr. 272, l. 7.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 847, ap. 1, b. 6, l 23.

3 V. Ž., II d., 1933 m., Nr. 262, l. 11.

4 LCVA, F. 847, ap. 1, b. 3, l. 3.

5 LCVA, F. 847, ap. 1, b. 13; b. 2, l. 3.

6 LCVA, F. R-754, ap. 1, b. 6, l. 176, 177.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:32