O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1073 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KOOPERACIJOS DRAUGIJŲ VEISLINIAMS GYVULIAMS BEI PAUKŠČIAMS AUGINTI  IR KONTROLIUOTI SĄJUNGOS

FONDĄ NR. R-1073

2009-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos kooperacijos draugijų veisliniams gyvuliams bei paukščiams auginti ir kontroliuoti sąjunga (1945-05-25–1947-05-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-05-25 nutarimu Nr. 315 buvo įsteigta Lietuvos kooperacijos draugijų veisliniams gyvuliams bei paukščiams auginti ir kontroliuoti sąjunga.1 Sąjunga buvo pavaldi Vyriausiajai žemės ūkio kooperacijos valdybai prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, nuo 1946-03-25 – Vyriausiajai žemės ūkio kooperacijos valdybai prie Ministrų Tarybos.

Sąjungai vadovavo įgaliotinių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija. Sąjungos valdybos būstinė buvo Vilniuje.

Savo veikloje sąjunga vadovavosi 1945 m. Lietuvos kooperacijos draugijų veisliniams gyvuliams bei paukščiams auginti ir kontroliuoti sąjungos įstatais, Vyriausiosios žemės ūkio kooperacijos valdybos nutarimais.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1947-05-16 nutarimu Nr. 262 Lietuvos kooperacijos draugijų veisliniams gyvuliams bei paukščiams auginti ir kontroliuoti sąjunga buvo sujungta su Lietuvos TSR gyvulininkystės-pienininkystės kooperatinių draugijų sąjunga „Pienocentru“.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos kooperacijos draugijų veisliniams gyvuliams bei paukščiams auginti ir kontroliuoti sąjungą sudarė veislinių gyvulių ir paukščių auginimu užsiimančios kooperacijos bendrovės. Sąjungos tikslas buvo didinti veislinių gyvulių ir paukščių skaičių, organizuoti ir remti gyvulininkystės ir paukštininkystės kooperatines draugijas.

Sąjunga skatino gyvulininkystės bei paukštininkystės draugijų steigimą, stojimą į sąjungos narius, stebėjo narių ūkinę veiklą, aprūpino draugijas kreditais, medžiagomis, įrengimais, organizavo zootechninę ir veterinarinę pagalbą, steigė veislinius centrus, inkubatorius, kergimo punktus, bandomąsias stotis.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos kooperacijos draugijų veisliniams gyvuliams bei paukščiams auginti ir kontroliuoti sąjungos fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-05-21 Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-1073 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su vadovaujančiomis įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, parduotuvių ir užkandinių mėnesių ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 31, l. 53; F. R-1076, ap. 5, b. 67, l. 25.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 87, l. 28.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:11