O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1076 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR ŽEMĖS ŪKIO KOOPERACIJOS CENTRO SĄJUNGOS FONDĄ NR. R-1076

2009-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjunga (1947-05-16–1951-10-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1947-05-16 nutarimu Nr. 262 Lietuvos kooperatyvų sąjungą „Linas“ sujungus su Lietuvos žemės ūkio kooperacijos draugijų sąjunga buvo įsteigta Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjunga.1

Centro sąjunga veikė Vilniuje, buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai.

TSRS valstybinė etatų komisija prie Ministrų Tarybos 1947-06-11 patvirtino Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjungos etatus.2

Centro sąjungą valdė sąjungos narių suvažiavimas, taryba, valdyba, revizijos komisija.

Savo veikloje Centro sąjunga vadovavosi 1947 m. Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjungos įstatais.3

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1951-08-22 nutarimu Nr. 729 Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjunga iki 1951-10-01 turėjo būti likviduota.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjungos nariais buvo Lietuvos TSR gyvulininkystės-pienininkystės kooperatinių draugijų sąjunga „Pienocentras“ ir apskričių žemės ūkio kooperacijos sąjungos.

Centro sąjunga vadovavo ir planavo šakinių ir apskričių žemės ūkio kooperacijos sąjungų veiklą, aprūpino jas kreditais, įrengimais, inventoriumi, statybinėmis medžiagomis, organizavo žemės ūkio produktų, žaliavų paruošimą, perdirbimą bei realizavimą, rūpinosi kooperatinės nuosavybės apsauga, steigė kontoras, agentūras, atstovybes, bazes, sandėlius, sudarė sutartis su valstybinėmis, kooperatinėmis organizacijomis bei įstaigomis, atstovavo žemės ūkio kooperacijos organizacijas visuomeninėse, valstybinėse organizacijose ir įstaigose, organizavo kvalifikacijos kėlimo kursus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš likviduojamos Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjungos 1951-10-06 perėmė 684 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1–8, 9s ir 9l.

1959 m. balandžio mėn. apyraše Nr. 9l įrašytos bylos buvo atrinktos naikinti ir išbrauktos iš apskaitos.

1965 m. pradžioje fonde buvo 9 apyrašai, 401 apskaitos vienetas.

1965–1966 m. į apyrašą Nr. 7 papildomai įrašyti 22, 1971 m. į apyrašą Nr. 5 – 1 apskaitos vienetas.

1994 m. apyrašas Nr. 9s peršifruotas į Nr. 9.

1995 m. į apyrašus Nr. 1 – 3 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-1076 yra 9 apyrašai, 427 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1951 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Tiekimo ir realizacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, skyriaus mėnesių veiklos planai, žemės ūkio produktų paruošų ir prekybos suvestinės metų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1951 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Agrotechnikos ir mechanizacijos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjungos Organizacinio biuro nutarimai, žinios apie derliaus nuėmimą, grūdų pristatymą valstybei, gyvulių veisimą ir sodininkystę, žemės ūkio draugijų pasiruošimą pavasario sezonui, žemės ūkio draugijų turto perdavimą kolūkiams, pranešimai apie Lietuvos TSR žemės ūkio kooperaciją ir žemės ūkio draugijų veiklą, mechanizacijos būklę ir agrotechnikos naudojimą, žiemkenčių sėjos ir uoginių kultūrų sodinimo metų planas, žemės ūkio draugijų ketvirčių ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1949 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Organizacinio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti žemės ūkio kooperacijos sąjungų nuostatai, žinios apie kooperatines žemės ūkio draugijas, skyrių mėnesių ir ketvirčių veiklos planai, apskričių sąjungų ketvirčių ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1951 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kadrų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjungos potvarkiai personalo klausimais, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, centro sąjungos darbuotojų, buhalterijos kursų kursantų asmens lapai, kadrų įskaitos lapai, centro sąjungos darbuotojų ir kursantų asmens bylos, statistinės žinios apie apskričių sąjungų darbuotojų skaičių, Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjungos, „Pienocentro“ darbuotojų sąrašai, ataskaitos apie personalą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1951 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kanceliarijos veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjungos Organizacinio biuro nutarimai, potvarkiai, Centro sąjungos ir draugijų posėdžių protokolai, nomenklatūrinių darbuotojų sąrašai.

Lietuvos žemės ūkio kooperacijos draugijų sąjungos, Lietuvos kooperacijos draugijų veisliniams gyvuliams bei paukščiams auginti ir kontroliuoti sąjungos, Lietuvos kooperatyvų sąjungos „Linas“ įstatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 67 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1950 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Planavimo-finansų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjungos Organizacinio biuro nutarimai ir įsakymai, Centro sąjungos ir apskričių žemės ūkio kooperacijos sąjungų etatų sąrašai ir sąmatos, ketvirčių, metų veiklos ataskaitos, finansų planai, linų gamyklų pramoniniai-finansų planai, žinios apie apskričių sąjungų turto perdavimą kolūkiams.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1950 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Centrinės buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos centro sąjungos Organizacinio biuro nutarimai ir instrukcijos, Lietuvos žemės ūkio kooperatinių draugijų vartotojų sąjungos Organizacinio biuro potvarkis, apskričių žemės ūkio kooperacijos sąjungų valdybų posėdžių protokolai, veiklos planai, metų, suvestiniai ir likvidaciniai balansai, revizijų aktai, inventoriaus perdavimo aktai kolūkiams, tarnautojų ir darbininkų asmens bylos, sąskaitų kortelės, darbuotojų algų lapai, finansų dokumentai, „Lino“ balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 143 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1951 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Tarnautojų darbo knygelių apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos tarnautojų darbo knygelės.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant abėcėlės.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 93 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1950 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo su apskričių žemės ūkio kooperacijos sąjungomis veiklos, personalo klausimais dokumentai, naikinamų antspaudų pavyzdžiai, dokumentai apie darbuotojus dirbusius su slaptais dokumentais, nomenklatūrinių darbuotojų sąrašai, slaptos ir visiškai slaptos korespondencijos registracijos knygos ir žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1951 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 87, l. 28; F. R-1075, ap. 5, b. 12, l. 346.

2 LCVA. F. R-1076, ap. 6, b. 5, l. 62-63.

3 LCVA. F. R-1076, ap. 1, b. 2, l. 404.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 228, l. 195.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:08