O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1293 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GAMYBINĖS KOOPERACIJOS TARYBOS FONDĄ NR. R-1293

2010-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinė gamybinės kooperacijos taryba (1941 m. liepos mėn.–1941 m. rugpjūčio mėn.)

Lietuvos gamybinės kooperacijos taryba (1941 m. rugpjūčio mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu Pramonės ministerijai buvo perduota Lietuvos TSR respublikinė gamybinės kooperacijos taryba, kuribuvo pavadintaRespublikine gamybinės kooperacijos taryba.1

1941-08-02 Kooperacinėms gamybinėms verslinėms artelėms, jų sąjungoms ir Respublikinės gamybinės kooperacijos tarybai likviduoti įstatymu buvo paskirta Kooperatinėms verslinėms gamybinėms artelėms ir jų organams likviduoti vyriausioji likvidacinė komisija.2

1941 m. rugpjūčio mėn. pradėjo veikti Lietuvos gamybinės kooperacijos taryba, kurisavo veikloje vadovavosi Krašto ūkio generalinio tarėjo ir vokiečių okupacinės valdžios įsakymais bei nurodymais.

Lietuvos gamybinės kooperacijos taryba veiklą baigė 1944 m.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinė gamybinės kooperacijos taryba, vėliau Lietuvos gamybinės kooperacijos taryba prižiūrėjo gamybinės kooperacijos sąjungų ir artelių veiklą, bendradarbiavo su Įgaliotiniu Lietuvos amatams, likviduojant kooperacijos arteles ir sąjungas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-12-31 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale buvo sudarytas Lietuvos gamybinės kooperacijos tarybos tvarkytojo fondo Nr. R-661 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 44 bylos.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1969-11-25 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė fondą Nr. R-661, kuriame buvo 1 apyrašas, 44 bylos. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1293.

1996 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos gamybinės kooperacijos taryba.

Iš viso fonde Nr. R-1293 yra 1 apyrašas, 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Lietuvos gamybinės kooperacijos tarybos bylų taip pat yra Lietuvos TSR verslinės kooperacijos tarybos fonde Nr. R-117.

Fonde yra Įgaliotinio Lietuvos amatams dokumentų, priklausančių fondui Nr. R-1389.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių administracijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos gamybinės kooperacijos tarybos aplinkraščiai, įsakymai, artelių veiklos priežiūros, likvidacijos bylos, algų išmokėjimo lapai.

Yra Įgaliotinio Lietuvos amatams dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir artelių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos laikinoji vyriausybė. Posėdžių protokolai. V., 2001, psl. 25, 30; Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-117, ap. 1, b. 202, l. 79, 81, 87a.

2 LCVA. F. R-117, ap. 1, b. 202, l. 73-76.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:03