O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-875 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VARTOTOJŲ KOOPERATYVO ,,RŪTA“ FONDĄ NR. R-875

2010-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus kooperatyvas ,,Rūta“ (1939 m.–1940 m. gruodžio mėn.)

Vilniaus vartotojų kooperatyvas (1941 m. sausio mėn.–1941 m. birželio mėn.)

Vilniaus vartotojų kooperatyvas ,,Rūta“ (1941 m. birželio mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus kooperatyvas ,,Rūta“ pradėjo veikti 1939 m. pabaigoje, Lietuvai atgavus Vilnių. Kooperatyvas buvo Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos „Lietūkis“ nariu.1

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-25 nutarimu Nr. 262 ,,Dėl valstybinės ir kooperatyvinės prekybos organizavimo Lietuvos TSR“ ,,Lietūkio“ bazėje įsteigus Lietuvos respublikinę vartotojų kooperacijos sąjungą, Vilniaus kooperatyvas ,,Rūta“ perėjo jos žinion.2

Nuo 1941 m. sausio mėn. kooperatyvas dokumentuose vadinamas Vilniaus vartotojų kooperatyvu.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, Vilniaus vartotojų kooperatyvas veiklą tęsė. Kooperatyvas buvo vadinamasVilniaus vartotojų kooperatyvu ,,Rūta“,3veikė Vilniaus apygardos komisaro žinioje.

Tiksli Vilniaus vartotojų kooperatyvo ,,Rūta“ veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. balandžio mėn. kooperatyvas dar veikė.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus kooperatyvas ,,Rūta“, vėliau Vilniaus vartotojų kooperatyvas, Vilniaus vartotojų kooperatyvas ,,Rūta“ prekiavo maisto produktais, ūkio prekėmis. Kooperatyvas turėjo parduotuves Vilniuje ir Vilniaus apskrityje, kepyklas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-11-17 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose įrašytas Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos ,,Rūta“ fondas Nr. R-875, kuriame buvo 144 neaprašytos bylos.

1952 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyta 2521 byla.

1961 m. spalio mėn. apyrašas pertvarkytas, į naujai sudarytą apyrašą įrašytas 1831 apskaitos vienetas.

1964 m. į apyrašą papildomai įrašyti 38 apskaitos vienetai, 1965 m. – 47, 1978 m. – 1, 1985 m. – 5, 1990 m. – 1 apskaitos vienetas.

1985 m. iš apyrašo išbraukta 15 apskaitos vienetų.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas – Vilniaus vartotojų kooperatyvas ,,Rūta“.

Iš viso fonde Nr. R-875 yra 1 apyrašas, 1913 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pasitarimo dėl kooperatyvo skyrių organizavimo Vilniaus apskrityje, kooperatyvo Turgelių skyriaus, sieninio laikraščio redakcijos susirinkimų protokolai, žinios apie kooperatyvo parduotuves, prekių perkainavimo aktas, susirašinėjimo su profsąjungomis darbuotojų priėmimo į darbą, atleidimo, išleidimo į pensiją klausimais dokumentai, kooperatyvo darbuotojų, parduotuvių sąrašai, darbuotojų asmens bylos, prašymai priimti į darbą, darbuotojų anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 1913 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 927, ap. 4, b. 4040, l. 1; F. 664, ap. 1, b. 431, l. 136; Žepkaitė R., Vilniaus istorijos atkarpa. 1939–1940, Vilnius, 1990, psl. 80, 81; www.lb.lt/lt/leidiniai/pinigu_studijos2006_2/lukosevicius.pdf

2 Lietuvos TSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1940 m., Nr. 1-12. 1941 m., Nr. 1(4)-39.

3 LCVA. F. 599, ap. 6, b. 116, l. 55.

4 LCVA. F. R-875, ap. 1, b. 1910.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:19