O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 10 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIETINĖS KARIUOMENĖS BRIGADOS FONDĄ NR. 10

2008-01-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vietinės kariuomenės brigada (1920-02-23–1923-12-04)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-04-07 vyriausiojo kariuomenės vado įsakymu Nr. 293 nuo 1920-02-23 buvo paskirtas vietinės kariuomenės brigados vadas ir pradėtas formuoti Vietinės kariuomenės brigados štabas.[1]

Vietinės kariuomenės brigadai brigados štabui vadovavo Vietinės kariuomenės brigados vadas kuris buvo tiesiogiai pavaldus generalinio štabo viršininkui.[2]

Remiantis 1923-11-03 krašto apsaugos ministro įsakymu kariuomenei Nr. 15 Vietinės kariuomenės brigados štabas nuo 1923-11-15 likviduojamas. Štabas galutinai likviduotas 1923-12-04.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vietinės kariuomenės brigada rūpinosi mobilizacijos, demobilizacijos, kariškių drausmės klausimais, visų kariuomenės dalių ir karinių įstaigų kareivių komplektavimu, buvo atsakinga už atsargos dalių formavimą karo metais, prižiūrėjo 1-osios, 2-osios rūšies karo komendantūrų, I atsargos bataliono, atsargos kuopos, belaisvių stovyklų ir jų valdybos veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vietinės kariuomenės brigados dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, dokumentų perėmimo akto nėra.

1967-06-17 sudaryti fondo Nr. 10 2 apyrašai: į apyrašą Nr. 1 įrašytas 191 apskaitos vienetas, į apyrašą Nr. 2 – 81 apskaitos vienetas.

1968 m. papildomai į apyrašą Nr. 2 įrašyti 9, 1979 m. – 5 apskaitos vienetai.

 Iš viso fonde Nr. 10 yra 2 apyrašai, 286 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923, 1939 m.

 Fonde yra Vietinės kariuomenės brigados štabo, veikusio 1939 m. rugsėjo mėn. 18–30 d., viršininko įsakymų bylos.

 Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, vietinės kariuomenės brigados vado ir štabo viršininko įsakymai, miesto ir apskričių karo komendantų tvarkomieji dokumentai, karo komendantų suvažiavimo protokolai, Lietuvos ir Tarybų Rusijos bei Lietuvos ir Latvijos sienų nustatymo dokumentai, karo komendantūrų veiklos ataskaitos, žinios apie brigados dalių asmens sudėtį, ginkluotę, arklius, belaisvių stovyklas, karo ligonines, politinius kalinius, kareivius ir karininkus, internuotus asmenis,

susirašinėjimo mobilizacijos, demobilizacijos, Pasienio pulko sudarymo, karo teismų steigimo, Ašmenos, Kėdainių, Kretingos, Seinų, Šakių, Švenčionių, Tauragės, Vilniaus komendantūrų, vietinės kariuomenės brigados ir jos dalių, belaisvių stovyklų likvidavimo, Šaulių sąjungos veiklos, belaisvių, piliečių išsiuntimo už demarkacinės linijos, komunistų judėjimo, karinės drausmės, dezertyravimo, bausmių skyrimo, brigados dalių aprūpinimo, etatų, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

atestacijų lapai, drausmės bataliono patikrinimo, komendantūrų perdavimo-perėmimo aktai, vietinės kariuomenės brigados dalių išsidėstymo, koncentracijos stovyklų, naujokų, iš Lietuvos išsiųstų asmenų, dingusiųjų be žinios, belaisvių, kalinių, dezertyrų, mirusiųjų sąrašai, štabo karininkų, tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 191 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923, 1939 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baustų asmenų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos asmenų, kaltintų šnipinėjimu, komunistine veikla, demarkacinės linijos perėjimu, ginklo laikymu be leidimo, dezertyro slėpimu ir kt. bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 95 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1921 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 24, l. 96.

[2] LCVA. F. 10, ap. 1, b. 24, l. 3.

[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 120, 122., F. 10, ap. 1, b. 129, l. 147.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 11:30