O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 21 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE VIDURIO LIETUVOS VYRIAUSIOJO KARIUOMENĖS VADO CIVILINĖS KANCELIARIJOS FONDĄ NR. 21

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimas

 

Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado Civilinė kanceliarija (Kancelaria Cywilna Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej) (1921-01-16 – 1921-11-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidurio Lietuvos Vyriausiasis kariuomenės vadas generolas L. Želigovskis 1920-10-12 prisiėmė aukščiausiąją valdžią Vidurio Lietuvoje.1 1920 m. Vyriausiojo kariuomenės vado kanceliarijos funkcijas vykdė Generalinio adjutanto įstaiga (Adiutantura Generalna), kuri rūpinosi ir civiliniais reikalais. 1921-01-16 buvo įsteigta Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado Civilinė kanceliarija,2, kurios darbo tvarką nustatė 1921-05-22 Kanceliarijos instrukcija.3

Vidurio Lietuvos Vyriausiasis kariuomenės vadas 1921-11-30 perleido aukščiausiąją valdžią Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos pirmininkui. Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado Civilinė kanceliarija 1921-11-30 buvo likviduota. Jos dokumentai iki 1921-12-15 turėjo būti perduoti Laikinosios Valdymo Komisijos Prezidiumo įstaigai, darbuotojai atleisti.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausiojo kariuomenės vado Civilinėje kanceliarijoje buvo rengiami ir derinami teisės aktų projektai, organizuojamas aukšto rango valdininkų parinkimas ir skyrimas bei ryšiai su Vidurio Lietuvos Laikinąja Valdymo Komisija, jos departamentais, Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegato biuru Vilniuje, Tautų Sąjungos karinės kontrolės komisija ir kitomis institucijomis, kaupiama informacija apie krašto politinę, ekonominę, tarptautinę padėtį, koordinuojamas karo nuostolių atlyginimo, nuniokoto ūkio atkūrimo tvarkymas. 1921-01-16 Kanceliarijos Politiniam skyriui buvo perduoti likviduoto Užsienio reikalų departamento kompetencijai priklausę reikalai.5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus vaivadijos valdyba 1938-05-06 perdavė Valstybiniam archyvui Vilniuje 75

Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado Civilinės kanceliarijos bylas.6

Dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, perdavimo-perėmimo akto nėra.

1949 m. fonde buvo 1 apyrašas, 75 apskaitos vienetai. 1965 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 11 apskaitos vienetų.

1999 m. fondo dokumentai mikrofilmuoti, 2003 m. – kataloguoti teminėje KATALOGO duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. 21 yra 1 apyrašas, 86 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų, anglų, baltarusių, prancūzų ir rusų kalbomis.

Fonde yra Generalinio adjutanto įstaigos veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado ir Laikinosios Valdymo Komisijos teisės aktai, Laikinosios Valdymo Komisijos posėdžių protokolai, diplomatinės notos, pranešimai apie vidaus ir tarptautinę politinę padėtį, santykius su Lietuva, susirašinėjimo Vilniaus Seimo rinkimų, ūkio ir socialinės veiklos, karinės prievolės atlikimo, bendradarbiavimo su politinėmis partijomis ir tautinių mažumų organizacijomis dokumentai, spaudos apžvalgos, personalo ir finansiniai dokumentai.

Apyrašas sudarytas iš 1938-05-06 protokolo, pagal kurį Vilniaus vaivadijos valdyba perdavė dokumentus Valstybiniam archyvui Vilniuje. Protokole bylos įrašytos be sistemos, atskiru skyriumi įrašytos tik Generalinio adjutanto įstaigos civilinės bylos.1965 m. papildomai įrašytos bylos susistemintos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 21 apyraše Nr. 1 įrašyti 86 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų, anglų, baltarusių, prancūzų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Tamara Justickaja

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laima Breslavskienė

 

1Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau - DU TKR), 1920, Nr. 1, psl. 2, dekretas Nr. 1

2 DU TKR, 1921, Nr. 37(47), psl. 512, dekretas Nr. 420.

3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 21, ap. 1, b. 25, l. 82.

4 DU TKR, 1921, Nr. 37(47), psl. 512, dekretai Nr. 419, Nr. 420.

5 LCVA. F. 21, ap. 1, b .2, psl. 2.

6 LCVA. F.21,ap.1, l.2.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 10:39