O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1173 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

IŠ VOKIETIJOS GAUTŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJĄ NR. 1173

2010-07-          Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE KOLEKCIJOS SUDARYTOJUS

 

Kolekciją sudaro Vokietijos policijos ir karinių įstaigų, Rytų krašto įstaigų dokumentai, karo belaisvių, koncentracijos stovyklų kalinių, persikėlėlių asmens dokumentai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo (toliau – LTSR CVA) apskaitos dokumentuose 1949-11-29 buvo įrašytas Policijos mokomosios stovyklos prie Liublino apygardos SS policijos vado fondas Nr. 725, kuriame buvo 1 neaprašyta byla.

LTSR CVA 1945 m. iš operatyvinių tarnybų perėmė neaprašytus Tilžės policijos direkcijos dokumentus. Archyve buvo sudaryta Tilžės policijos direkcijos dokumentų kolekcija Nr. 323, vėliau peršifruota į Nr. 714. Sutvarkius dokumentus, 1950-12-14 sudaryti ir į kolekcijos apyrašą Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

LTSR CVA 1951-02-22 iš Lietuvos TSR valstybės saugumo ministerijos perėmė neaprašytus Berlyno miesto policijos prezidiumo dokumentus. Archyve Berlyno miesto policijos prezidiumo fondui duotas Nr. 921. 1951 m.–1952 m. sudaryti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, į kuriuos įrašyti 73 apskaitos vienetai. 1959-07-10 apyrašas Nr. 2 buvo sujungtas su apyrašu Nr. 1, į apyrašą papildomai įrašyti 108 apskaitos vienetai.

LTSR CVA apskaitos dokumentuose 1953 m. įrašytas Liublino koncentracijos stovyklos apsaugos būrio fondas Nr. 1397, kuriame buvo apyrašas Nr. 1, 2 apskaitos vienetai. 1963 m. į apyrašą papildomai įrašyta 1 byla.

LTSR CVA 1954 m. vasario mėn. iš Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos 1-ojo skyriaus perėmė 97 neaprašytas bylas. Bylose buvo dokumentai, kuriuos Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo metu bei jam pasibaigus sovietų kariuomenė paėmė iš vokiškų įstaigų.

LTSR CVA 1954 m. kovo mėn. iš Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos miesto skyriaus perėmė neaprašytas 1940 m. suimtų Klaipėdos krašto gyventojų bylas.

LTSR CVA buvo sudaryta Iš Vokietijos gautų trofėjinių dokumentų apie Lietuvos gyventojus kolekcija Nr. 1173. Sutvarkius dokumentus, 1959-07-28 buvo sudaryti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, į kuriuos įrašyti 468 apskaitos vienetai. 1959-10-29 sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašyta 460 apskaitos vienetų. 1963-12-31 papildomai į apyrašą Nr. 2 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1963-12-31 kolekcijoje Nr. 1173 buvo 3 apyrašai, 929 bylos.

1968 m. kolekcija Nr. 1173 pertvarkyta, prie jos prijungti fondai Nr. 921, Nr. 714, Nr. 1397 ir Nr. 725. Iš Vokietijos gautų dokumentų kolekcijos Nr. 1173 naujai sudarytuose apyrašuose Nr. 1–Nr. 8 buvo įrašytos 1094 bylos.

1973 m, 1979 m., 1980 m. į apyrašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4 ir Nr. 7 papildomai įrašyti 32 apskaitos vienetai.

1973 m. kolekcijos bylos mikrofilmuotos.

Iš viso kolekcijoje Nr. 1173 yra 8 apyrašai, 1126 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1860–1950 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vokietijos policijos ir karinių įstaigų dokumentų apie padėtį Lietuvoje bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vokietijos policijos ir karinių įstaigų dokumentai apie Lietuvos vidaus padėtį ir užsienio politiką, Lietuvos komunistų partijos veiklą.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir įstaigas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rytų krašto (Ostlando) įstaigų veiklos, vokiečių persikėlėlių įdarbinimo, pabėgėlių iš SSRS, karo belaisvių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Rytų krašto (Ostlando) įstaigų veiklos dokumentai, vokiečių persikėlėlių įdarbinimo, pabėgėlių iš SSRS, karo belaisvių asmens bylos ir anketos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal temas, asmenų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 104 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų kvotų bylų ir teismo nuosprendžių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos antinacine veikla ir tarnyba Lietuvos Respublikos ir SSRS žvalgyboms kaltinamų asmenų kvotų bylos, teismo nuosprendžiai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 158 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmens dokumentų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti karo belaisvių, koncentracijos stovyklų kalinių ir sargybinių, Lietuvos savisaugos dalinių policininkų, Reicho darbo tarnyboje dirbusių asmenų, nacių kariuomenėje tarnavusių asmenų dokumentai, sąrašai, pašalpų skyrimo fronte žuvusių persikėlėlių iš Lietuvos šeimoms bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmens bei įdarbinimo dokumentų, kalinių asmens bylų ayprašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti iš Lietuvos ir SSRS į Vokietiją darbams išvežtų asmenų, pabėgėlių, vokiečių-persikėlėlių įdarbinimo dokumentai, prašymai ir leidimai apsigyventi, kalinių asmens bylos, santuokos ir mirties liudijimai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 163 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1950 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vokietijos pilietybės suteikimo, rasės nustatymo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos Vokietijos pilietybės suteikimo uždelsimo persikėlėliams, rasės nustatymo bylos, persikėlėlių kortelės, asmens liudijimai, sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 360 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vokietijos pilietybės suteikimo ir asmenų pasižadėjimų bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos Lietuvoje gyvenusiems asmenims Vokietijos pilietybės suteikimo bylos, buvusių persikėlėlių stovyklose Vokietijoje asmenų pasižadėjimai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 227 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1914–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vokietijos įstaigų bylų aprašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Vokietijos įstaigų, kurių veikla nesusijusi su Lietuva, dokumentai, tarnautojų asmens bylos, policijos tarnautojų tarnybos lapai, anketos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal įstaigas.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1860–1948 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 14:04