O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 617 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KOMUNISTINĖS PERIODINĖS SPAUDOS, 1918–1938 M. PLATINTOS VILNIAUS KRAŠTE IR VAKARŲ BALTARUSIJOJE, KOLEKCIJĄ NR. 617

2006-12/2007-12-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE KOLEKCIJOS SUDARYTOJUS

 

Kolekcijos sudarytojai: Balstogės kairiosios profsąjungos, Baltarusijos komunistų partijos centro ir Minsko miesto komitetai, Breslaujos karinis revoliucinis komitetas, Breslaujos vykdomasis komitetas, Lenkijos komunistų darbininkų partijos centro komitetas, Lenkijos komunistų partijos centro komitetas, Lenkijos komunistų partijos Svyrių kuopelė, Lenkijos komunistinio jaunimo sąjunga, Lenkijos profesinių sąjungų sąjunga, Lenkijos raudonosios pagalbos (MOPRo) centro komitetas, Lietuvių jaunimo draugija „Spindulys“, Lietuvos ir Baltarusijos komunistų (bolševikų) partijos centro ir Vilniaus komitetai, Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijos Lietuvos centro biuras, Rusijos komunistų partijos Peterburgo komitetas, Seimo narių baltarusių klubas, Vaikų revoliucinė organizacija „Pionierius“, Vakarų Baltarusijos komunistų partijos centro komitetas, Vakarų Baltarusijos komunistinio jaunimo sąjungos centro komitetas, Vakarų Baltarusijos raudonosios pagalbos (MOPRo) centro komitetas ir kitos organizacijos.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Komunistinės periodinės spaudos, 1918–1938 m. platintos Vilniaus krašte ir Vakarų Baltarusijoje, įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1978-05-23 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 384 apskaitos vienetai.

Iš viso kolekcijoje Nr. 617 yra 1 apyrašas, 384 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1938 m. Dokumentai lenkų, baltarusių, rusų, lietuvių, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, mašinraštis, rankraštis.

 

Laikraščių, žurnalų ir biuletenių apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti laikraščiai „Bolševikas“ („Бальшавiк“, „Большевик“), „Breslaujos komuna“ („Браславская комуна“), „Darbininkų frontas“ („Front robotniczy“), „Gromada“, „Į kovą“ („Do Walki“), „Jaunasis komunistas“ („Młody komunista“, „Малады камунiст“, „Молодой комунист“), „Kalkime ginklus“ („Kujmy broń“), „Kareivinės“ („Koszary“), „Kareivio balsas“ („Głos żołnierza“, „Голас салдата“), „Kova“ („Барацьба)“, „Partinis darbuotojas“ („Partyjnik“, „Партработник“), „Petrogrado tiesa“ („Петроградская правда“), „Raudonasis pionierius“ („Czerwony Pioner“), „Raudonoji pagalba“ („Czerwona pomoc“, „Чырвоная дапамога“), „Raudonoji vėliava“ („Czerwony sztandar“, „Чырвоны сьцяг“), „Spindulys“, „Tiesa“, „Valstiečių balsas“, „Žinutės iš SSSR“ („Вестки з СССР“) ir kiti; žurnalai: „Bolševikas“ („Бальшавiк“), „Jaunoji gvardija“ („Młoda gwardja“, „Молодая гвардия“), „Naujoji apžvalga“ („Nowy przegląd“), „Po komunizmo vėliava“ („Пад сьцягам камунизму“) ir kiti; biuleteniai.

Leidiniai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal rūšis ir pagal pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 617 apyraše Nr. 1 įrašyti 384 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1938 m. Dokumentai lenkų, baltarusių, rusų, lietuvių, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvystė   Edita Motiejūnienė

   

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KOMUNISTINĖS PERIODINĖS SPAUDOS, 1918-1938 M. PLATINTOS VILNIAUS KRAŠTE IR VAKARŲ BALTARUSIJOJE, KOLEKCIJOS NR. 617 PAPILDYMĄ

2013-07-08 Nr. SA-39

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Komunistinės periodinės spaudos kolekciją Nr. 617 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-12-28 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-394.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011 m. Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvo rastos Vakarų Baltarusijos komunistų partijos išleistos neaprašytos brošiūros.

2013 m. liepos mėn. dokumentai sutvarkyti. Buvo sudarytos 2 bylos ir įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1937 m.

Iš viso fonde Nr. 617 yra 1 apyrašas, 386 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1938 m. Dokumentai baltarusių, lenkų, lietuvių, rusų, jidiš kalbomis.

 

Laikraščių, žurnalų ir biuletenių apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Vakarų Baltarusijos komunistų partijos leidiniai politikos, ekonomikos ir komunistinės propagandos temomis.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 2 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1920–1937 m. Dokumentai baltarusių, lenkų, rusų, jidiš kalbomis.

Iš viso fondo Nr. 617 apyraše Nr. 1 įrašyti 386 apskaitos vienetai. Dokumentai baltarusių, lenkų, lietuvių, rusų, jidiš kalbomis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:59