O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 884 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖLAPIŲ KOLEKCIJĄ NR. 884

2007- 01/10-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE KOLEKCIJOS SUDARYTOJUS

 

Kolekcijos sudarytojai nenustatyti

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Žemėlapių kolekcijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Sutvarkius 1967 m. rastus 407 saugojimo vienetų, sudarytas ir 1967-12-19 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr.1, 397 apskaitos vienetai. 10 saugojimo vienetų atrinkti naikinti.

1974 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai, gauti iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo. Gavimo data nenustatyta, perėmimo akto nėra.

1990 m. ir 1994 m. ištaisius apskaitos technines klaidas, patikslintas apskaitos vienetų skaičius.

Iš viso kolekcijoje Nr. 884 yra 1 apyrašas, 386 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1868–1944 m. Dokumentai lenkų, vokiečių, rusų kalbomis.

 

Žemėlapių, planų ir schemų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pasaulio dalių, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės, Lenkijos karalystės, Rusijos imperijos, jos vakarinės dalies, Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Prūsijos, Rusijos, SSSR, Vokietijos ir kitų Europos šalių, Vilniaus krašto, Lvovo, Naugarduko, Varšuvos, Vilniaus ir kitų vaivadijų, Ašmenos, Breslaujos, Dysnos, Pastovių, Suvalkų, Šiaulių, Švenčionių, Telšių, Utenos, Vilniaus-Trakų ir kitų apskričių, Naugarduko, Vilniaus, Švenčionėlių ir kitų miestų, valsčių geografiniai, kariniai topografiniai, administraciniai, ekonominiai, istoriniai, politiniai, etniniai, demografiniai, klimatiniai, miškų, ežerų, upių, kelių, geležinkelių, Barboros Radvilaitės palaikų gabenimo iš Krokuvos į Vilnių, vokiečių karių kapų Vilniuje, architektūros paminklų, mokyklų, kultūros ir švietimo draugijų bei kiti teminiai žemėlapiai, planai, schemos.

Apskaitos vienetai į apyrašą įrašyti nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 386 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1868–1944 m. Dokumentai lenkų, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖLAPIŲ KOLEKCIJOS NR. 884 PAPILDYMĄ

2019-03-21 Nr. SA-5

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Žemėlapių kolekcijos Nr. 884 dokumentus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-10-25 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-274. Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

2018 m. tvarkant Lietuvos centriniame valstybės archyve (toliau – LCVA) saugomą Leidinių fondą buvo atrinkti Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, kitų valstybių istoriniai, geografiniai ir topografiniai žemėlapiai, miestų planai, iš viso 270 (du šimtai septyniasdešimt) žemėlapių (žr. 2018-02-15 Žemėlapių įrašymo į fondo Nr. 884 apskaitą aktas Nr. SA-3). LCVA saugyklose 2017-2018 m. buvo rasta 10 (dešimt) neaprašytų planų.

2019 m. žemėlapiai, neaprašyti planai buvo sutvarkyti, susisteminti ir aprašyti, sudaryta Žemėlapių ir miestų planų apyrašo Nr. 3 bylų sisteminimo schema (Pažymos apie Žemėlapių kolekcijos Nr. 884 papildymą 1 priedas).

Sutvarkius dokumentus, sudaryta 116 naujų bylų, kurios įrašytos į naujus apyrašus Nr. 2 ir Nr. 3:

į Pavienių žemės planų apyrašą Nr. 2 įrašyta 10 bylų – Nr. 1–10;

į Žemėlapių ir miestų planų apyrašą Nr. 3 įrašytos 106 bylos – Nr. 1–106.

Iš viso kolekcijoje Nr. 884 yra 3 apyrašai, 502 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1822–1978 m. Dokumentai lietuvių, anglų, latvių, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, brėžinys.

 

Pavienių žemės planų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašyti Kauno gubernijos Biržų-Pasvalio, Kauno, Panevėžio, Raseinių, Šiaulių, Telšių apskričių ir Suvalkų gubernijos Marijampolės apskrities dvarų, kaimų žemės planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gubernijų, apskričių ir vietovardžių pavadinimus abėcėles tvarka. Chronologinėse ribose nurodyta planų patvirtinimo data.

Iš viso į apyrašą Nr. 2 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1869–1910 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – brėžinys.

 

Žemėlapių ir miestų planų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašą įrašyti Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir kitų valstybių, Europos ir Azijos istoriniai, administraciniai, politiniai, fiziniai, susisiekimo ir ryšių, teminiai ir topografiniai žemėlapiai, miestų planai, gatvių ir transporto maršrutų schemos bei žemėlapiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal žemėlapių ir planų rūšis. Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir kitų valstybių, Europos ir Azijos žemėlapiai įrašyti pagal valstybių pavadinimus abėcėlės tvarka ir bylos pabaigos datą, pradžioje įrašant Lietuvos žemėlapius; topografiniai žemėlapiai – pagal leidėjų pavadinimus abėcėlės tvarka ir bylos pabaigos datą, nurodyti žemėlapių serijų pavadinimai; miestų planai, gatvių ir transporto maršrutų schemos bei žemėlapiai – pagal miestų pavadinimus abėcėlės tvarka ir bylos pabaigos datą.

Iš viso į apyrašą Nr. 3 įrašyti 106 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1822–1978 m. Dokumentai lietuvių, anglų, latvių, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus patarėja  Neringa Betingienė

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 14:01