O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo mk-8 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VOKIETIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS, VOKIETIJOS CIVILINĖS IR KARINĖS VALDŽIOS BEI REPRESINIŲ ĮSTAIGŲ DOKUMENTŲ MIKROFILMŲ KOLEKCIJĄ NR. MK-8

2011-03- Nr. SA-

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekciją

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2002-05-20 iš Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Dokumentų perėmimo aktu Nr. I-6/GF-25/1 perėmė JAV lietuvių visuomenės veikėjo, politologo Dr. Tomo Remeikio sukauptus 26 Vokietijos užsienio reikalų ministerijos (toliau – Vokietijos URM) ir Vokietijos civilinės ir karinės valdžios bei represinių įstaigų dokumentų mikrofilmus.

Gauti mikrofilmai – tai JAV nacionalinio archyvo Vokietijos URM ir Antrojo pasaulinio karo dokumentų kolekcijose saugomų mikrofilmų kopijos. Dokumentai mikrofilmuoti 1945 m., 1958–1961 m. Mikrofilmuotų dokumentų originalai saugomi Vokietijos archyvuose.

2003 m. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos, Vokietijos civilinės ir karinės valdžios bei represinių įstaigų dokumentų mikrofilmų kolekcija Nr. MK-8 sutvarkyta. Aprašyti 24 mikrofilmai, kurie įrašyti į apyrašą Nr. 1.

Iš viso kolekcijoje Nr. MK-8 yra 1 apyrašas, 24 mikrofilmai. Du mikrofilmai (nauji šifrai Nr. 13 ir Nr. 19) perimti saugoti dviem egzemplioriais, apyraše jie įrašyti vieną kartą.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1945 m. Dokumentai vokiečių, prancūzų, rusų, baltarusių, estų, italų, latvių kalbomis.

 

Mikrofilmų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti dokumentai apie Vokietijos vidaus ir užsienio politiką bei santykius su SSSR 1936–1942 m., Vokietijos ambasados Maskvoje veiklą 1938–1940 m., SSSR užsienio politiką 1939–1940 m., padėtį Lietuvoje,

dokumentai apie Vokietijos tikslus ir veiklos metodus okupuotose Rytų teritorijose 1939–1945 m.,

Reicho okupuotų Rytų kraštų ministro A. Rosenbergo kanceliarijos, operatyvinio štabo, Ekonominio rytų štabo, Rytų krašto (toliau – Ostlando) reicho komisaro dokumentai,

Kauno generalinio komisaro leistų įsakymų ir potvarkių biuleteniai, statistinės žinios apie padėtį Ostlande, Ostlando reicho komisariato Aprūpinimo maisto produktais ir žemės ūkio skyriaus savaitiniai leidiniai,

Vokietijos karinės valdžios įstaigų dokumentai apie Vokietijos kariuomenės dalinių padėtį ir judėjimą Ostlande, Lenkijoje ir Rusijoje,

Vokietijos vyriausiosios kariuomenės vadovybės (OKH), Ginklavimo komandos Kaune ir jos Vilniaus skyriaus, Karo ekonomikos ir ginklavimo valdybos, Armijos ekonomikos vado bei Karo ekonomikos komandos Kaune dokumentai ir karo dienoraščiai,

dokumentai apie Vyriausiosios reicho saugumo valdybos (RSHA), Vokiečių saugumo policijos ir Saugumo tarnybos (SD) struktūrą bei veiklą Lenkijoje, Liuksemburge, Olandijoje, Ostlande, Prancūzijoje, Rusijoje, Serbijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Kriminalinės policijos bei Vokiečių saugumo policijos ir SD A ir B operatyvinių grupių pranešimai apie veiklą Ostlande ir Rusijoje.

Mikrofilmai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal sudarytojus, temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 24 mikrofilmai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1945 m. Dokumentai vokiečių, prancūzų, rusų, baltarusių, estų, italų, latvių kalbomis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:57