O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1390 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS ŽYDŲ MUZIEJAUS DOKUMENTŲ KOLEKCIJĄ NR. R-1390

2011-01- Nr. SA-

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – Archyvas) 1966 m. iš Vilniaus revoliucijos muziejaus perėmė 198 aplankus pabirų dokumentų ir 221 afišą. Perdavimo akto nėra.

1969 m., sutvarkius dokumentus, jie buvo išskirstyti į 3 fondus: Vilniaus žydų muziejaus dokumentų kolekciją Nr. 1390 (vėliau – R-1390), Kauno žydų geto (Žydų geto policijos) fondą Nr. R-973 ir Vilniaus žydų geto fondą Nr. R-1421.

1969 m. birželio mėn. buvo sudaryti Vilniaus žydų muziejaus dokumentų kolekcijos apyrašai Nr.Nr. 1–4, kuriuose įrašytos 445 bylos: į apyrašą Nr. 1 įrašyta 243, į apyrašą Nr. 2 – 105, į apyrašą Nr. 3 – 79, į apyrašą Nr. 4 – 18 bylų.

1973-04-09 Archyvas iš LTSR valstybės saugumo komiteto perėmė 1 bylą, kurį buvo įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Archyvas 1976-02-27 perdavė Lietuvos TSR revoliucijos muziejui 13 bylų (daiktinių eksponatų),įrašytų apyraše Nr. 4.

1979 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 5 bylos, sudarytos iš pabirų.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 1992-04-23 perdavė Lietuvos valstybiniam žydų muziejui 4 bylas, įrašytas apyraše Nr. 4.

1994 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 byla (senas apyrašas Nr.4).

1997-09-01 LCVA iš Saros Ginaitės Rubinsonienės perėmė 1 bylą, kuri buvo įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Vadovaudamasis Lietuvos archyvų departamento 1998-06-22 įsakymu Nr. 42, LCVA 1998-09-04 perdavė Vilniaus Gaono žydų muziejui 239 bylas: 186 įrašytas apyraše Nr. 1, 40 –apyraše Nr. 2, 13 – apyraše Nr. 3, ir 2000-03-08 – 7 bylas: 4 įrašytas apyraše Nr. 1, 3 –apyraše Nr. 3.

2000 m. iš apskaitos išbraukta 1 byla (apyrašo Nr. 4 byla Nr. 8, nerasta nuo 1973 m.).

2010 m. patikslintas bylų skaičius apyraše Nr. 3 – 66 apskaitos vienetai.

Iš viso kolekcijoje Nr. R-1390 yra 3 apyrašai, 192 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1948 m. Dokumentai jidiš, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis.

Kolekcijos bylos mikrofilmuotos, apyrašo Nr. 3 bylos Nr. 32 ir 33 ir kataloguotos Asmenų duomenų bazėje.

 

Žydų getų dokumentų apyrašas Nr. 1

 

Vilniaus žydų geto dokumentai: žinios apie žydų darbininkų skaičių, geto suvienytos partizanų organizacijos atsišaukimai, Vilniaus miesto įmonių ir įstaigų, kuriose dirbo žydai, sąrašai,

Kauno žydų geto dokumentai: geto pogrindinės partizanų organizacijos komiteto įsakymai, įstatai, veiklos programa, instrukcijos, iškilminga priesaika, apžvalgos, kovos operatyvinis, sanitarinio aptarnavimo, sargybos planai, karinių-techninių užsiėmimų konspektai, organizacijos narių straipsniai, topografinių ženklų pavyzdžiai, postų sąrašai, Šančių SS komandos kareivio asmens byla, finansinių ataskaitų dalys, M. Elino, D. Galperno knyga „Kauno geto partizanai“,

Šiaulių miesto gebitskomisaro ir įgaliotinio žydų reikalams potvarkiai žydų tarybos nariams,

žuvusių Ukmergės miesto žydų gyventojų sąrašas,

Švenčionių geto planas,

Ašmenos geto žydų Tarybos aktas apie Rytų Lietuvos miestelių žydų nužudymą Paneriuose,

miestelių, kurių gyventojai žydai buvo sušaudyti, sąrašas, žydų registracijos kortelės,

Vilniaus, Jašiūnų saugumo policijos telefonogramos,

sovietų okupacijos 1940–1941 m. laikotarpiu darytos nuotraukos,

Kauno geto dokumentų perdavimo Vilniaus žydų muziejui aktas, Žydų muziejaus 1945 m. veiklos ataskaita, Vilniaus žydų muziejaus apyrašai, fondo R-1390 apyrašas Nr. 4.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius, temas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 61 apskaitos vienetas

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1948 m. Dokumentai jidiš, rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka.

 

Žydus gelbėjusių asmenų nuotraukų, getuose kalėjusių asmenų atsiminimų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos žydus ir tarybinius karo belaisvius gelbėjusių piliečių nuotraukos, liudijimai apie žydų gelbėjimą, parodymai ir prisiminimai apie žmonių žudynes Lietuvos miestuose ir miesteliuose, žydų ištrėmimą iš Suvalkijos,

Vilniaus geto pogrindinės partizaninės organizacijos veiklos aprašymas ir apžvalga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1946 m. Dokumentai jidiš, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Kauno žydų geto dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Kauno žydų geto Vilijampolėje Seniūnų tarybos, geto policijos, geto Darbo, Ūkio, Sveikatos, Kadastro ir kitų skyrių, įstaigų vadovų įsakymai, skelbimai, pranešimai,

geto gyventojų, Kauno IX forte sušaudytų žydų sąrašai, Kauno geto planas,

geto Seniūnų tarybos narių, geto gyventojų, geto gyvenimo vaizdų, pastatų, vokiečių kariškių nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis, chronologiją.

Bylos Nr. 32 ir 33 kataloguotos Asmenų duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 66 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai jidiš, vokiečių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 14:04