O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-592 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR RAJONŲ DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBŲ VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ DOKUMENTŲ APIE VALSTIEČIŲ ŪKIŲ NUSAVINIMĄ

KOLEKCIJĄ NR. R-592

2010-05-       Nr. SA-

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 1992-01-07 iš Vilniaus rajono valdybos Žemės ūkio skyriaus perėmė 120 Naujosios Vilnios, Nemenčinės, Pabradės ir Vilniaus rajonų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomųjų komitetų buvusių įslaptintų bylų. LCVA buvo sudaryta Lietuvos TSR rajonų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomųjų komitetų dokumentų apie valstiečių ūkių nusavinimą kolekcija Nr. R-592.

1992 m. balandžio mėn. dokumentai aprašyti. Sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyta 90 apskaitos vienetų, ir apyrašas Nr. 2 – 30 apskaitos vienetų.

1996-12-18 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 1 byla (senas apyrašas).

Iš viso fonde Nr. R-592 yra 2 apyrašai, 121 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1964 m. Dokumentai rusų kalba.

Fondo apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2 įrašytos Naujosios Vilnios, Nemenčinės, Pabradės ir Vilniaus rajonų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomųjų komitetų buvusios slaptos raštvedybos 1947–1964 m. bylos. Minėtų vykdomųjų komitetų veiklos dokumentai saugomi Vilniaus apskrities archyve.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos komisijų, nagrinėjusių tremtyje buvusių piliečių prašymus, posėdžių protokolai ir nutarimai dėl leidimo apsigyventi Lietuvos TSR, vykdomųjų komitetų susiaurintų posėdžių sprendimai ir nutarimai, susirašinėjimo piliečių ištrėmimo, religinių kultų klausimais dokumentai, buožių ūkių sąrašai, konfiskavimo dokumentai, turto įvertinimo aktai, išbrauktų iš buožių piliečių sąrašai, slaptų bylų perdavimo-perėmimo bei sunaikinimo aktai, slaptų bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rajonų pavadinimus ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 90 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1964 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Ūkių nusavinimo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos ūkių nusavinimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rajonų pavadinimus ir ūkių savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1958 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:58