O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-657 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ SS LEGIONO FORMAVIMO DOKUMENTŲ KOLEKCIJĄ NR. R-657

2010-05-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE KOLEKCIJOS SUDARYTOJUS

 

Vadovaujantis generalinio komisaro Kaune bei SS ir policijos vado Lietuvoje 1943-02-19 potvarkiu 1943-02-24 pradėtas 1919–1924 m. gimusių vyrų surašymas, kurio tikslas buvo mobilizuoti vyrus į priverstinius darbus, tarnybą pagalbiniuose kariniuose daliniuose bei į ketintą suformuoti lietuvių SS legioną.[1] Gyventojai buvo agituojami stoti į legioną savanoriais.

Mobilizaciją organizavo iš vokiečių administracijos, policijos ir vermachto atstovų 1943-02-20 sudaryta mobilizacijos komisija prie generalinio komisaro Kaune įstaigos.[2] Paruošiamieji darbai lietuvių SS legionui formuoti buvo pavesti SS ir policijos vadui Lietuvoje.[3]

Savanoriai į SS legioną buvo registruojami SS ir policijos vado Lietuvoje įstaigoje Kaune, SS ir policijos vado Vilniuje įstaigoje, kitose policijos įstaigose. [4]

Šaukiamųjų ir savanorių tinkamumą tarnybai tikrino komisijos (Musterungskommissionen), dokumentuose vadintos tikrinimo, šaukimo, priėmimo komisijomis, ėmimo štabais, taip pat SS papildymo įstaiga prie SS ir policijos vado Lietuvoje bei kitos policijos įstaigos.

SS ir policijos vado Lietuvoje nurodymu savanorių verbavimas į legioną nuo 1943-03-11 nutrauktas.[5] Dėl mažo atvykusiųjų į komisijas ir stojusiųjų savanoriais skaičiaus legionas nebuvo suformuotas. Apie formavimo nutraukimą paskelbta 1943-03-17.[6]

Kolekcijos sudarytojai: SS ir policijos vadas Vilniuje, Vilniaus krašto SS ir policijos apygardos vadas, tikrinimo komisijos (ėmimo štabai) Alytuje, Ašmenoje, Kaune, Kretingoje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Mykoliškiuose, Raseiniuose, Salantuose, Sedoje, Šakiuose, Vilkaviškyje, Vilniuje, Trakuose, kiti sudarytojai nenustatyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta pirminė dokumentų gavimo data – [1951 m.]

1959-05-25 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašas Nr. 1 ir 5 apskaitos vienetai. 1979 m. papildomai įrašyta 1 byla.

1975 m. dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

2010 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas „SS legionas Lietuva“ pavadintas Lietuvių SS legiono formavimo dokumentų kolekcija.

Iš viso kolekcijoje Nr. R-657 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1943 metų, vokiečių kalba, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą.

 

Legiono formavimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti skelbimas apie priėmimą į legioną, tikrinimo komisijų sprendimai dėl asmenų tinkamumo tarnauti legione bei žinios apie priimtuosius, Ašmenos žandarmerijos posto žinios apie atvykusių į patikrinimą, pripažintų tinkamais tarnauti legione bei kitose formuotėse skaičių, įstojusiųjų į legioną pasižadėjimai, sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1943 metų, vokiečių kalba, yra dokumentų vertimų į rusų kalbą. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-729, ap. 2, b. 3, l. 2-5, 43; F. R-1474, ap. 1, b. 62, l. 1.
[2] LCVA. F. R-615, ap. 1, b. 12, l. 3.
[3] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 50, l. 61.
[4] P. Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, 2008, psl. 577, 578, 583; LCVA. F. R-657, ap. 1, b. 5, 6.
[5] LCVA. F. R-729, ap. 2, b. 3, l. 100.
[6] P. Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, 2008, psl. 588.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 14:00