O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1232 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS ŽYDŲ TIKYBINĖS BENDRUOMENĖS FONDĄ NR. 1232

2007-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus žydų tikybinė bendruomenė (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Wilnie) (1919 m.–1940-09-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus žydų tikybinės bendruomenės (dar vadintos Vilniaus žydų bendruomene) įsteigimo data nenustatyta. Veiklos dokumentai fonde yra nuo 1919 m.

Vilniaus žydų tikybinė bendruomenė 1919–1927 m. veikė vadovaudamasi carinės Rusijos įstatymais ir Lenkijos Valstybės viršininko 1919-02-07 dekretu „Dėl buvusios Lenkijos karalystės žydų tikybinių bendruomenių santvarkos pakeitimo“.1

Remiantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1927-10-14 potvarkiu „Dėl Lenkijos Respublikos, išskyrus Silezijos vaivadiją, žydų tikybinių bendruomenių santvarkos teisinio sutvarkymo“ bei tikybų ir viešojo švietimo ministro 1928-04-05 potvarkiu „Dėl Lenkijos Respublikos Prezidento potvarkio apie Lenkijos Respublikos, išskyrus Silezijos vaivadiją, žydų tikybinių bendruomenių santvarkos teisinio sutvarkymo vientiso teksto paskelbimo“, 1928 m. (tiksli data nenustatyta) Vilniaus žydų tikybinė bendruomenė buvo legalizuota.

Vilniaus žydų tikybinę bendruomenę valdė taryba ir valdyba. Jos veiklą kontroliavo Vilniaus miesto seniūnija, Vilniaus vaivadijos valdyba ir Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.2

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkui pavedus, vidaus reikalų ministerijos Spaudos ir draugijų skyriaus vedėjas Vilniaus žydų bendruomenę 1940-09-16 uždarė.3

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Vilniaus žydų tikybinės bendruomenės nariais buvo Vilniaus mieste gyvenę žydai.

Vilniaus žydų tikybinė bendruomenė steigė ir išlaikė sinagogas, maldos namus, ritualines pirtis ir skerdyklas, kapines; organizavo rabinų rinkimus ir išlaikė rabinus; rūpinosi žydų jaunimo tikybiniu auklėjimu, bendru ir profesiniu lavinimu; teikė pagalbą beturčiams žydams, našlaičiams, karo pabėgėliams ir emigrantams; turėjo ligoninę, valgyklą, bibliotekas ir muziejų; valdė bendruomenės turtą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus žydų tikybinės bendruomenės dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1959 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 4 bylos.

1961–1979 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 32 bylos.

1994 m. apyrašas Nr. 1 buvo pertvarkytas. Pertvarkant apyrašą, nurašyta 1 nerasta byla, papildomai įrašytos 2 bylos. Naujame apyraše Nr. 1 įrašytos 37 bylos.

1995 m. papildomai įrašyta 1 byla.

2006 m. dalis apraše Nr. 1 įrašytų bylų buvo mikrofilmuota.

Iš viso fonde Nr. 1232 yra 1 apyrašas, 38 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lenkų, rusų ir lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti bendruomenės veiklą kontroliuojančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, bendruomenės valdybos, įdarbinimo ir pašalpų skyrimo komisijų posėdžių bei bendruomenės valdybos veiklos patikrinimo protokolai, nario mokesčio mokėtojų sąrašai, asmenų prašymai priimti į darbą, gimimo, santuokos ir mirties liudijimai, karo pabėgėlių pažymėjimai, leidimai laidoti žydų kapinėse, biudžetai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 38 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lenkų, rusų ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova1 Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1919, Nr. 14-175; Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ( toliau – DU RP), 1925, Nr. 114-807.

2 DU RP, 1927, Nr. 91-818; 1928, Nr. 52-500; Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 4, b. 443, l. 37-39, 164-165.

3 LCVA. F. 401, ap. 2, b. 518.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 11:30