O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1681 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS SENTIKIŲ AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS FONDĄ NR. 1681

2006-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkijos sentikių Aukščiausioji taryba (Naczelna Rada Staroobrzędców w Polsce) (1925-10-16 – 1939 12-07)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

I visuotinis Lenkijos sentikių suvažiavimas Vilniuje 1925-10-16 išrinko Lenkijos sentikių Aukščiausiąją tarybą. Tarybos vykdomoji institucija buvo prezidiumas.1 Tarybos buveinė buvo Vilniuje. Taryba veikė tarp visuotinių sentikių suvažiavimų (soborų) ir atsiskaitė jiems už savo veiklą. Tarybos finansinę veiklą tikrino suvažiavimo renkama revizijos komisija.

Taryba savo veikloje vadovavosi Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-03-22 potvarkiu apie valstybės santykį su Rytų sentikių bažnyčia, neturinčia bažnytinės hierarchijos,2 Ministrų Tarybos 1928-08-29 potvarkiu įteisintais Rytų sentikių bažnyčios, neturinčios bažnytinės hierarchijos, įstatais.3

Lenkijos sentikių Aukščiausioji taryba veikė iki 1939 m. gruodžio mėn. 1939-12-07 buvusios Lenkijos sentikių Aukščiausiosios tarybos dokumentus ir turtą perėmė Lietuvos Respublikos sentikių centro taryba.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lenkijos sentikių Aukščiausioji taryba tvarkė visus sentikių bažnyčios reikalus, vykdė sentikių suvažiavimų nutarimus. Tarybaatstovavo sentikių bažnyčios interesams, teikė valdžios įstaigoms informaciją apie sentikių bažnyčios ir bendruomenių veiklą, organizavo visuotinius suvažiavimus, sentikių dvasininkų, tikybos mokytojų kursus, rūpinosi sentikių tikybos ir Šventojo rašto dėstymu mokyklose, sentikių maldos namų reikalais, sprendė bendruomenėse iškilusius ginčus, tikrino metrikų knygų tvarkymą.

Prie tarybos veikė Dvasinis teismas. Taryba kvietė teismo posėdžius, teikė jam dokumentus santuokos, ištuokos ir kitoms byloms nagrinėti.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkijos sentikių Aukščiausios tarybos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perdavimo akto nėra.

1965 m. rugpjūčio mėn. fonde buvo 1 apyrašas, 413 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 69 apskaitos vienetai.

1967 m. papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai, 24 bylos atrinktos naikinti.

1996, 1997 m. papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1681 yra 1 apyrašas, 491 apskaitos vienetas. Dokumentai rusų, lenkų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1944 m. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Fonde yra dvi Lietuvos Respublikos Kruonio valsčiaus Dūdiškių sentikių parapijos 1923 m. metrikų knygos, Sentikių centro tarybos 1943–1944 m. dokumentų .

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos sentikių Aukščiausiosios tarybos tvarkomieji dokumentai; I-III visuotinių Lenkijos sentikių suvažiavimų, tarybos, Dvasinio teismo, revizijos komisijos, religinio švietimo ratelių posėdžių bei susirinkimų protokolai; Rytų sentikių bažnyčios, neturinčios bažnytinės hierarchijos, įstatų ir kitų teisės aktų rengimo dokumentai; susirašinėjimo rinkimų į Lenkijos Respublikos Seimą ir Senatą, gyventojų surašymo, religinių bendruomenių įregistravimo, religinio švietimo ratelių veiklos, tikybos dėstymo mokyklose ir kitais veiklos klausimais dokumentai; sentikių religinių bendruomenių veiklos stebėjimo, santuokų ir ištuokų bylos; religinio švietimo ir rengiamų vakarų programos, dvasininkų asmens bylos; tarybos, dvasinio teismo, revizijos komisijos narių sąrašai; asmenų prašymai suteikti materialinę paramą; finansų dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Bendruomenių veiklos stebėjimo bylos susistemintos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1681 apyraše Nr. 1 įrašytas 491 apskaitos vienetas. Dokumentai rusų, lenkų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1944 m. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F.1681, ap. 1, b. 414, l. 1.

2 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1928, Nr. 38-363.

3 LCVA. F. 1681, ap. 1, b. 5, l. 84.

4 LCVA. F. 391, ap. 4, b. 707, l. 82,83.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 11:31