O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 114 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VISUOMENINIO DARBO VADYBOS FONDĄ NR. 114

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidaus informacijos skyrius (1935-12-10–1938 m. balandžio mėn.)

Tautinės kultūros ir informacijos įstaiga (1938 m. balandžio mėn.–1938-09-01)

Visuomeninio darbo vadyba (1938-09-02–1939-04-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto 1935-12-10 nutarimu buvo įsteigtas Vidaus informacijos skyrius prie Lietuvos telegramų agentūros „Elta“.1

Siekiant apjungti keliose žinybose esančias cenzūros ir informacijos įstaigas, 1938 m. buvo nutarta įsteigti Tautinės kultūros ir informacijos įstaigą. 1938 m. balandžio mėn. Tautinės kultūros ir informacijos įstaiga jau veikė.2 Tiksli įsteigimo data nenustatyta. Įstaiga buvo pavaldi Ministrui Pirmininkui.3

Tautinės kultūros ir informacijos įstaiga dokumentuose dar vadinama Tautinės kultūros ir propagandos įstaiga.

1938-09-02 Visuomeninio darbo vadybos įstatymu vietoje Tautinės kultūros ir informacijos įstaigos įsteigta Visuomeninio darbo vadyba.4 Vadyba buvo pavaldi Ministrui Pirmininkui.

Nuo 1939-04-12 Visuomeninio darbo vadybos veiklą prižiūrėjo Vidaus reikalų ministerija.5

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1939-04-27 nutarimu Visuomeninio darbo vadyba nuo 1939-05-01 panaikinta.6 Vadybos funkcijos perduotos Vidaus reikalų ministerijos Spaudos ir draugijų skyriui.7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vidaus informacijos skyriui buvo pavesti propagandos ir informacijos reikalai. Skyrius pagal valdžios įstaigų teikiamą medžiagą rengė privalomuosius straipsnius spaudai.

Tautinės kultūros ir informacijos įstaiga, Visuomeninio darbo vadyba prižiūrėjo ir kontroliavo visuomenės informavimo įstaigų – redakcijų, kino teatrų ir Valstybinio radiofono veiklą, viešųjų renginių organizavimą, leido spaudos apžvalgas, biuletenius.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Visuomeninio darbo vadybos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1955 m. Visuomeninio darbo vadybos fonde Nr.114 buvo 1 apyrašas, 79 apskaitos vienetai.

1961-09-06 papildomai įrašytas 21 apskaitos vienetas.

1965 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus, į apyrašą papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

1980 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai, 2003 m. – 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 114 yra 1 apyrašas, 109 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Tautinės kultūros ir informacijos įstaigos įstatymo ir etatų bei Visuomeninio darbo vadybos statuto projektai, vadybos generalinio sekretoriaus įsakymai veiklos ir personalo klausimais, įstatymų, jų pakeitimų ir papildymų projektai, susirašinėjimo spaudos, jos platinimo, draugijų ir Lietuvos atstovybės Klaipėdoje veiklos, užsienyje studijuojantiems studentams stipendijų skyrimo, Lietuvos vietovardžių ir lietuviškų pavardžių vartojimo, finansiniais klausimais dokumentai, statistinės žinios apie legaliai veikusias organizacijas, organizacijų sveikinimai Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui V.Mironui ir vidaus reikalų ministrui S.Leonui, lietuviškų organizacijų sąrašai, vidaus politikos ir spaudos apžvalgos, straipsnių rankraščiai, biuleteniai, Visuomeninio darbo vadybos turto perdavimo dokumentai, tarnautojų sąrašai, į užsienį išsiųstų telegramų nuorašai, siųstų ir gautų raštų registracijos knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 109 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 114, ap. 1, b. 4, l. 82; F. 384, ap. 3, b. 482, l. 6.

2 LCVA. F. 114, ap. 1, b. 11, l. 62.

3 LCVA. F. 114, ap. 1, b. 18, l. 4, 6.

4 LCVA. F. 377, ap. 10, b. 360, l. 47, Vyriausybės Žinios, 1938 m., Nr. 617 – 4372.

5 LCVA. F. 377, ap. 10, b. 298, l. 118.

6 LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1294, l. 78, 78 at.; F. 114, ap. 1, b. 50, l. 381, b. 26, l. 17.

7 LCVA. F. 114, ap. 1, b. 6, l. 127, b. 17, l. 70.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:48