O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-576 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS VALSTYBINIO SPAUDOS KOMITETO VYRIAUSIOSIOS LEIDYKLŲ IR

POLIGRAFIJOS PRAMONĖS VALDYBOS FONDĄ NR. R-576

2008-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Leidyklų ir poligrafijos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1944-11-04–1946-03-24)

Leidyklų ir poligrafijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1946-03-25–1949-04-06)

Poligrafijos pramonės, leidyklų ir knygų prekybos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1949-04-07–1953-06-16)

Lietuvos TSR kultūros ministerijosVyriausioji leidyklų ir poligrafijos pramonės valdyba (1953-06-17–1963-10-25)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto Leidyklų ir poligrafijos pramonės valdyba (1963-10-26–1965-11-21)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto Vyriausioji leidyklų ir poligrafijos pramonės valdyba (1965-11-22–1973 m. gegužės mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-11-04 nutarimu Nr. 174 buvo įsteigta Leidyklų ir poligrafijos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos. Valdyba pradėjo veikti nuo 1945 m. Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba 1945-04-07 nutarimu Nr. 187 patvirtino valdybos nuostatus.1

1946-03-25 pertvarkius Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybą į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą, valdyba pavadinta Leidyklų ir poligrafijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.2

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1949-04-07 nutarimu Nr. 243 Leidyklų ir poligrafijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos reorganizuota į Poligrafijos pramonės, leidyklų ir knygų prekybos valdybą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.3

Valdyba buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir Poligrafijos pramonės, leidyklų ir knygų prekybos reikalų vyriausiajai valdybai prie TSRS Ministrų Tarybos.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-17 nutarimu Nr. 433 patvirtinti Lietuvos TSR kultūros ministerijos etatai, kuriuose įrašyta Vyriausioji leidyklų ir poligrafijos pramonės valdyba.4

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1963-10-26 nutarimu Nr. 630 Lietuvos TSR kultūros ministerija Vyriausiąją leidyklų ir poligrafijos pramonės valdybą perdavė Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybiniam spaudos komitetui.5 Valdyba buvo vadinama Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto Leidyklų ir poligrafijos pramonės valdyba.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto pirmininko 1965-11-22 įsakymu Nr. 61 valdyba pavadinta Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto Vyriausiąja leidyklų ir poligrafijos pramonės valdyba.6

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1973-03-15 įsaku Nr. VIII-1010 dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto pertvarkymoir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1973-04-26 potvarkiu Nr. 293p, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto Vyriausioji leidyklų ir poligrafijos pramonės valdyba veiklą baigė 1973 m. gegužės mėn.7 Tiksli valdybos veiklos pabaigos data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Valdyba vadovavo valstybinėms leidykloms ir poligrafijos įmonėms, kontroliavo leidžiamos literatūros turinį ir meninį apipavidalinimą, rūpinosi poligrafijos plėtojimu, poligrafijos įmonių ir leidyklų techniniu aprūpinimu, tvirtino leidyklų, spaustuvių veiklos planus. 8

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybinis archyvas 1990-06-09 iš Lietuvos valstybinio leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto perėmė Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komitetoVyriausiosios leidyklų ir poligrafijos pramonės valdybos 570 bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1999-11-04 į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto Vyriausioji leidyklų ir poligrafijos pramonės valdyba.

Iš viso fonde Nr. R-576 yra 1 apyrašas, 571 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1973 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai, valdybos kolegijos posėdžių protokolai, gamybinių pasitarimų protokolai, įmonių, leidyklų planai ir ataskaitos, leidinių recenzijos, leidinių nurašymo protokolai ir aktai, susirašinėjimo leidyklų, poligrafijos įmonių veiklos, finansų, socialistinio lenktyniavimo klausimais dokumentai, įmonių etatų sąrašai, ataskaitos apie personalo ruošimą ir kvalifikacijos kėlimą, darbuotojų išsilavinimą ir skaičių, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 571 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1973 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 4, b. 114, l. 6-8; ap. 1, b. 28, l. 125a-128. F. R-576, ap. 1, b. 2, l. 403.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 150, l. 253-258.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 299, l. 293-298; F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7-8.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 705, l. 127-138.

6 LCVA. F. F. R-577, ap. 1, b. 40, l. 145. R-754, ap. 1, b. 834, l. 210, 212.

7 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 312, l. 261. F. R-754, ap. 1, b. 1123, l. 66, 67. F. R-576, ap. 1, b. 571, l. 45.

8 LCVA. F. R-577, ap. 1, b. 141, l. 138-141.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:51