O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-633 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

REICHSLEITERIO ROSENBERGO OPERATYVINIO ŠTABO OKUPUOTOMS SRITIMS DARBO GRUPĖS LIETUVOJE FONDĄ NR. R-633

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Reichsleiterio Rosenbergo operatyvinio štabo okupuotoms sritims Darbo grupė Lietuvoje (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg für die besetzten Gebiete Arbeitsgruppe Litauen (1941 m. spalio mėn.–1944 m. [balandžio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada Reichsleiterio Rosenbergo operatyvinio štabo okupuotoms sritims Darbo grupė Lietuvoje pradėjo savo veiklą, nenustatyta. Reichsleiterio Rosenbergo operatyvinio štabo pareigūnai Kaune įsikūrė 1941 m. spalio pabaigoje.1 Darbo grupė Vilniuje pradėjo dirbti 1942 m. sausio mėn.2

Reichsleiterio Rosenbergo operatyvinio štabo okupuotoms sritims Darbo grupė Lietuvoje priklausė Pagrindinei Ostlando darbo grupei (Hauptarbeitsgruppe Ostland), pavaldžiai Reicho ministro okupuotiems Rytų kraštams Rosenbergo operatyvinio štabo valdybai Berlyne.

Tiksli Darbo grupės Lietuvoje veiklos pabaigos data nenustatyta. Reichsleiterio Rosenbergo operatyvinio štabo okupuotoms sritims Darbo grupė Lietuvoje 1944 m. balandžio mėn. pabaigoje dar veikė.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Reichsleiterio Rosenbergo operatyvinio štabo okupuotoms sritims Darbo grupės Lietuvoje pareigūnai organizavo žydų, bolševikų, masonų ir kitų asmenų, organizacijų, bažnyčių kultūros ir meno vertybių registravimą, konfiskavimą, atranką ir išvežimą į Vokietiją, skleidė nacionalsocialistinę ideologiją, atrinko iš Rusijos atgabentus archyvinius dokumentus ir vežė juos į Vokietiją.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-04-14 sudarytas Rozenbergo operatyvinio štabo Vilniaus skyriaus fondo apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašytas 21 apskaitos vienetas.

1958 m. fonde buvo 1 apyrašas, 23 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis ir data nenustatyti.

1959 m., 1967 m. papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

1994 m. iš Lietuvos studijų biuro fondo Nr. R-635 į fondą Nr. R-633 perkelta 1 byla.

1998 m. fondo dokumentai buvo mikrofilmuoti.

Fondo dokumentai kataloguoti Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kataloge, 2002 m. įtraukti į teminio „Katalogo“ duomenų bazę.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas – Reichsleiterio Rosenbergo operatyvinio štabo okupuotoms sritims Darbo grupė Lietuvoje (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg für die besetzten Gebiete Arbeitsgruppe Litauen).

Iš viso fonde Nr. R-633 yra 1 apyrašas, 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1936 m., 1941–944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių, serbų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Reichsleiterio Rosenbergo operatyvinio štabo Darbo grupės Lietuvoje susirašinėjimo su įstaigomis ir asmenimis veiklos, mokslinių tyrimų ir kitais klausimais dokumentai,H. Kruko darbo grupės, Z. Kalmanovičiaus žydų vertėjų darbo grupės veiklos ataskaitos,

religinių, meno ir kitų kultūros objektų įskaitos kortelės, aprašymai, sąrašai, iš V. Kudirkos bibliotekos Kaune išvežtų knygų sąrašas,

žinios, vertimai, referatai apie žydus, totorius, karaimus, žydų mokslo institutą (JIVO), M. Strašūno biblioteką Vilniuje, žydų kapines, Šv. Onos bažnyčią, Velykų tradicijas Vilniaus krašte.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1936 m., 1941–944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių, serbų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė   Lina Kargertaitė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-633, ap. 1, b. 1, l. 11.

2 Bubnys A. A. Rosenbergo operatyvinio štabo veikla Lietuvoje: žydų kultūros vertybių grobimas ir naikinimas (1941-1944), Lituanistika, 2004, t. 59, Nr. 3, psl. 28; LCVA. F. R-614, ap. 1, b. 215, l. 2.

3 LCVA. F. R-633, ap. 1, b. 30, l. 16; b. 8, l. 1.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:54