O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1701 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS VIEŠOSIOS VALSTYBINĖS BIBLIOTEKOS FONDĄ NR. 1701

2008-09- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Centralinio valstybės knygyno Ukmergės skyrius (1922-03-01–1936-12-31)

Ukmergės viešoji valstybinė biblioteka (1937-01-01–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Centralinio valstybės knygyno Ukmergės skyrius įsteigtas 1922-03-01.1

Centralinio valstybės knygyno Ukmergės skyriaus veiklą prižiūrėjo Centralinis valstybės knygynas, Ukmergės apskrities savivaldybė.

Vadovaujantis 1937-01-01 Valstybės viešųjų bibliotekų įstatymui vykdyti taisyklėmis, Centralinio valstybės knygyno Ukmergės skyrius pavadintas Ukmergės viešąja valstybine biblioteka.2

Ukmergės viešosios valstybinės bibliotekos veiklą prižiūrėjo Centralinė valstybės biblioteka, Ukmergės apskrities savivaldybė.

Centralinio valstybės knygyno Ukmergės skyrius, Ukmergės viešoji valstybinė biblioteka savo veikloje vadovavosi 1935 m. Knygynų įstatymu, 1936 m. Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymu, 1937 m. Knygynų įstatymo pakeitimu, 1937 m. Valstybės viešųjų bibliotekų įstatymui vykdyti taisyklėmis.3

Biblioteka veikė ir okupacijų metais.

Bibliotekos veiklą 1940 m. rugpjūčio mėn.–1941 m. birželio mėn. prižiūrėjo Ukmergės vykdomojo komiteto Švietimo skyrius.

Bibliotekos veiklą 1941 m. birželio mėn.–1944 m. prižiūrėjo Švietimo vadyba, Pradžios mokyklų inspektorius.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės viešoji valstybinė biblioteka kaupė ir komplektavo knygas ir kitus leidinius, saugojo retus leidinius, rūpinosi naujų leidinių bei Centralinio valstybės knygyne saugomų leidinių dublikatų įsigijimu, sudarė sąlygas švietimo ir kitoms įstaigoms bei asmenims naudotis biblioteka, vykdė švietėjišką veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965-03-23 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė Ukmergės viešosios valstybinės bibliotekos fondo dokumentus. Buvo perimti 4 apskaitos vienetai, įrašyti apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1701 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kultūros reikalų departamento aplinkraščiai, Centralinės valstybės bibliotekos vedėjo instrukcijos ir nurodymai bibliotekos komplektavimo, vidaus tvarkos, apyskaitų sudarymo, žinių siuntimo ir kitais veiklos klausimais, Valstybės viešųjų bibliotekų įstatymui vykdyti bei Knygų ir abonemento tvarkymo taisyklės, skaitytojų sąrašai, pasižadėjimai grąžinti knygas, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391 ap. 4, b. 1296, l. 183.

2 Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1937 m. Nr. 565-3192.

3 V.Ž., 1935m., Nr. 510-3540; 1936 m., Nr. 544-3784; 1937 m., Nr. 565-3912; 1937 m., Nr. 566-3928.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 11:17