O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-422 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARIŠKAI ISTORINIO MUZIEJAUS FONDĄ NR. R-422

2008-09- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Karo muziejus (1940-09-13–1940-09-30)

Kariškai istorinis muziejus (1940-10-01–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-13 nutarimu Nr. 78 Karo muziejus perduotas Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatui.1

Nuo 1940-10-01 Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba patvirtino Kariškai istorinio muziejaus etatus.2 Dokumentuose muziejus dar vadinamas Centriniu kariškai istoriniu muziejumi ir Lietuvos TSR kariškai istoriniu muziejumi.

Kariškai istorinis muziejus savo veikloje vadovavosi Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato bei Meno reikalų valdybos įsakymais ir nurodymais.

Prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, 1941 m. birželio mėn. Kariškai istorinis muziejus buvo pavadintas Vytauto Didžiojo karo muziejumi ir veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kariškai istorinis muziejus kaupė, saugojo ir eksponavo surinktus archeologinius radinius, Lietuvos praeitį atspindinčius eksponatus, rengė parodas, leido leidinius, atspindinčius socializmo pasiekimus ir propaguojančius sovietinę ideologiją.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1952-07-26 Kauno miesto archyvas iš Kariškai istorinio muziejaus perėmė 600 muziejaus 1921–1944 m. bylų. Kauno miesto archyve iš gautų dokumentų, atsižvelgiant į istorinius laikotarpius, buvo sudaryti 3 atskiri muziejaus fondai: Karo muziejaus (1921–1940 m.), Kariškai istorinio muziejaus (1940–1941 m.) ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus (1941–1944m.) fondai. 1972-12-08 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 22 Kariškai istorinio muziejaus fondo 1940–1941 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-422 yra 1 apyrašas, 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Muziejaus 1921–1940 m. dokumentai yra Vytauto Didžiojo karo muziejaus fonde Nr. 1764, 1941–1944 m. dokumentai – Vytauto Didžiojo karo muziejaus fonde Nr. R-423.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti švietimo liaudies komisaro įsakymai, aplinkraščiai, nurodymai, Muziejaus reorganizacijos komisijos, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, susirašinėjimo muziejaus perdavimo, pertvarkymo, veiklos, eksponatų įsigijimo, skyriaus apie TSRS Raudonosios Armijos kovas įrengimo, muziejaus orkestro išformavimo, administraciniais ir finansų klausimais dokumentai, muziejaus tarnautojų, turto, inventoriaus sąrašai, tarnautojų algų išmokėjimo lapai, finansų dokumentai. P.Tarasenkos asmens byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė1 LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26, l. 336; F. R-422, ap. 1, b. 12a, l. 8.

2 LCVA. F. R-422, ap. 1, b. 12a, l. 15.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 11:10