O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-423 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS FONDĄ NR. R-423

2008-09- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus (1941 m. birželio mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vokiečių okupacijos 1941–1944 metais Kariškai istoriniam muziejui grąžintas Vytauto Didžiojo karo muziejaus pavadinimas. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus veiklą prižiūrėjo Švietimo vadyba.

Muziejus savo veikloje vadovavosi 1936 m. Vytauto Didžiojo muziejaus įstatymu,1 švietimo generalinio tarėjo įsakymais.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus kaupė, saugojo ir eksponavo surinktus archeologinius radinius, Lietuvos praeitį atspindinčius eksponatus, rengė parodas. Vokiečių okupacijos metais muziejaus veikla buvo labai suvaržyta, nemažai eksponatų buvo išgrobstyta.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1952-07-26 Kauno miesto archyvas iš Kariškai istorinio muziejaus perėmė 600 muziejaus 1921–1944 m. bylų. Kauno miesto archyve iš gautų dokumentų, atsižvelgiant į istorinius laikotarpius, buvo sudaryti 3 atskiri muziejaus fondai: Karo muziejaus (1921–1940 m.), Kariškai istorinio muziejaus (1940–1941 m.) ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus (1941–1944m.) fondai. 1972-12-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 65 Vytauto Didžiojo karo muziejaus 1941–1944 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-423 yra 1 apyrašas, 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Muziejaus 1921–1940 m. dokumentai yra Vytauto Didžiojo karo muziejaus fonde Nr. 1764, 1940–1941 m. dokumentai – Kariškai istorinio muziejaus fonde Nr. R-422.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti švietimo generalinio tarėjo įsakymai, aplinkraščiai, Lietuvos karininkų ramovės statutas, Karo valdybos vyriausiojo tarėjo pranešimai įmonėms, Kariškai istorinio muziejaus komisijos ekspozicijos pertvarkymo, turto, inventoriaus patikrinimo aktai, susirašinėjimo su Švietimo vadyba, Karo invalidams šelpti komitetu, Kultūros paminklų apsaugos įstaiga, kitomis įstaigomis bei asmenimis eksponatų, karo istorinės medžiagos rinkimo, inventoriaus skolinimosi ir įgijimo, muziejaus tarnautojų priėmimo ir atleidimo, aprūpinimo, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie Lietuvos muziejus, muziejaus tarnautojų sąrašai, draudimo kortelės, piliečių prašymai priimti į darbą, algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė1 Vyriausybės žinios. 1936 m. Nr. 555-3854; Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-423, ap. 1, b. 3, l. 33.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 11:11