O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-780 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

OSTLANDO FILMŲ ĮMONĖS LIETUVOS SKYRIAUS VILNIUJE IR OSTLANDO FILMŲ BENDROVĖS KAUNO SKYRIAUS FONDĄ NR. R-780

2009-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Ostlando filmų įmonės Lietuvos skyrius Vilniuje (Filmbetriebe Ostland Zweigstelle Litauen, Wilna ([1941]–1944 m.)

2. Ostlando filmų bendrovės Kauno skyrius (Ostland-Film-Gesellschaft m. b. H. Zweigstelle Kauen ([1941]–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Rytų krašto Reicho komisaro Lohses 1941-11-25 potvarkiu visos Rytų krašto filmų gamybos, kopijavimo, nuomos bendrovės ir įmonės, kino teatrai ir visas jų turtas perleidžiami valdyti turto patikėjimo teise Rytų krašto filmų bendrovei (Ostland-Filmgesellschaft m. b. H.)1, įsikūrusiai Rygoje.

Ostlando filmų įmonės Lietuvos skyriaus Vilniuje (Filmbetriebe Ostland) ir Ostlando filmų bendrovės Kauno skyriaus veiklos pradžios tikslios datos nenustatytos. Dokumentuose Ostlando filmų įmonės Lietuvosskyrius Vilniuje dar vadinamas die Deutsche Treuhänder der Filmbetriebe Ostland Zweigstelle Litauen.

Ostlando filmų įmonės Lietuvos skyriaus Vilniuje ir Ostlando filmų bendrovės Kaunoskyriausveiklą kontroliavo ir prižiūrėjo Lietuvos generalinės srities generalinio komisaro Kaune įstaigos Propagandos skyrius bei Ostlando filmų įmonė ir Ostlando filmų bendrovė Rygoje.2

Tiksli Ostlando filmų įmonės Lietuvos skyriaus Vilniuje ir Ostlando filmų bendrovės Kauno skyriaus veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta. Skyriai 1944 m. birželio mėn.3 dar veikė.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Ostlando filmų įmonės Lietuvos skyrius Vilniuje ir Ostlando filmų bendrovės Kauno skyrius skleidė nacionalsocialistinę propagandą, centralizuotai aprūpindavo kino tinklą filmais, plakatais, afišomis ir kita reklamine medžiaga, rūpinosi kino teatrų administravimu, priežiūra, statyba ir atstatymu.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1965-01-09 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašytas Filmbetriebe Ostland Zweigstelle Litauen, Ostland-Film-Gesellschaft m. b. H. Zweigstelle Kauen fondas Nr. R-780, kuriame buvo 404 neaprašyti saugojimo vienetai ir 4 kg pabirų dokumentų. Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

1965-07-26 sudarytas fondo Nr. R-780 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 140 apskaitos vienetų.

1967 m., 1980 m. į apyrašą papildomai įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-780 yra 1 apyrašas, 150 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių okupacinės civilinės valdžios vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Ostlando filmų įmonės Lietuvos skyriausVilniujevadovo įsakymai personalo klausimais, susirašinėjimo filmų demonstravimo, kino teatrų administravimo, priežiūros, statybos ir atstatymo, dokumentų tvarkymo, finansų ir kitais klausimais dokumentai,

kino teatrų inventoriaus ir techninių įrengimų sąrašai, aprašymai, demonstruotų kino filmų sąrašai, kino teatrų reklaminiai plakatai,

Kinofikacijos valdybos, Ostlando filmų įmonės Lietuvos skyriaus Vilniuje, Ostlando filmų bendrovės Kauno skyriaus, kino teatrų darbuotojų sąrašai, darbuotojų įskaitos ir algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 150 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė   Lina Kargertaitė1 Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen, 1941 m., Nr. 10, l. 163; Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-614, ap. 1, b. 202, l. 112, F. R-634, ap. 2, b. 11, l. 291, 292.

2 LCVA. F. R-634, ap. 2, b. 8, l. 150.

3 LCVA. F. R-626, ap. 1, b. 138, l. 267; F. R-780, ap. 1, b. 144, l. 4.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 11:13