O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-857 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIO KULTŪROS PAMINKLŲ RESTAURAVIMO TRESTO FONDĄ NR. R-857

2009-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Architektūros reikalų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Mokslinė-restauracijos gamybinė dirbtuvė (1950-10-24–1956-02-05)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė (1956-02-06–1962-12-31)

Lietuvos TSR kultūros ministerijos Specialioji mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė (1963-01-01–1969-12-30)

Lietuvos TSR kultūros ministerijos Paminklų restauravimo valdyba (1969-12-31–1975-08-03)

Lietuvos TSR kultūros paminklų restauravimo trestas (1975-08-04–1975-12-17)

Respublikinis kultūros paminklų restauravimo trestas (1975-12-18–1990-07-02)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Architektūros reikalų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Mokslinė-restauracijos gamybinė dirbtuvė buvo įsteigta Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1950-10-24 nutarimu Nr. 958.1

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto pirmininko 1956-02-06 įsakymu Nr. 23 Mokslinė-restauracijos gamybinė dirbtuvė pavadinta Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto Moksline restauracine gamybine dirbtuve.2

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1962-12-30 nutarimu Nr. 796 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė nuo 1963-01-01 perduota Lietuvos TSR kultūros ministerijai. Dirbtuvė pavadinta Lietuvos TSR kultūros ministerijos Specialiąja moksline restauracine gamybine dirbtuve. Dirbtuvė buvo pavaldi Lietuvos TSR kultūros ministerijai bei ministerijos Muziejų ir kultūros paminklų apsaugos valdybai.3

Lietuvos TSR kultūros ministro 1969-12-31 įsakymu Nr. 516 Lietuvos TSR kultūros ministerijos Specialioji mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė pavadinta Lietuvos TSR kultūros ministerijos Paminklų restauravimo valdyba.4

Lietuvos TSR kultūros ministro 1975-08-04 įsakymu Nr. 270 vietoje Paminklų restauravimo valdybos įsteigtas Lietuvos TSR kultūros paminklų restauravimo trestas.

Lietuvos TSR kultūros ministro 1975-12-18 įsakymu Nr. 452 įsteigtas Respublikinis kultūros paminklų restauravimo trestas, patvirtinti tresto nuostatai. Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR kultūros ministerijai.5

Paminklotvarkos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-07-02 įsakymu Nr. 4 Respublikinis kultūros paminklų restauravimo trestas buvo likviduotas.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mokslinė-restauracijos gamybinė dirbtuvė, vėliau Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė, Specialioji mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė tyrė, restauravo, konservavo ir remontavo kultūros paminklus.

Paminklų restauravimo valdyba, vėliau Lietuvos TSR kultūros paminklų restauravimo trestas, Respublikinis kultūros paminklų restauravimo trestas organizavo ir koordinavo kultūros paminklų mokslinio tyrimo, projektavimo, konservavimo, restauravimo bei remonto darbus respublikoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2000-07-27 iš akcinės bendrovės ,,Akantas“ perėmė 718 Respublikinio kultūros paminklų restauravimo tresto bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-857 yra 1 apyrašas, 718 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos potvarkiai Mokslinės-restauracijos gamybinės dirbtuvės veiklos klausimais, Architektūros reikalų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos viršininko ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto pirmininko įsakymai, Paminklų restauravimo valdybos viršininko bei tresto valdytojo įsakymai, Mokslinės restauracinės gamybinės dirbtuvės bei Specialiosios mokslinės restauracinės gamybinės dirbtuvės įstatai, statybos darbų įvykdymo, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo restauravimo, finansų klausimais dokumentai, etatų sąrašai, statistinės ataskaitos apie personalą, nelaimingus atsitikimus darbe, tresto ir jam pavaldžių įstaigų darbo planai, išlaidų sąmatos, balansai, profsąjungos komiteto, liaudies kontrolės, draugiško teismo veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 718 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754 ,ap. 1, b. 197, l. 38.

2 LCVA. F. R-545, ap. 1, b. 210, l. 13.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 653, l. 99, 100. F. R-857, ap. 1, b. 52.

4 Lietuvos literatūros ir meno archyvas. F. 342, ap. 1, b. 1854, l. 344.

5 Lietuvos literatūros ir meno archyvas. F. 342, ap. 1, b. 2706, l. 202; b. 2707, l. 236, 237.

6 LCVA. F. R-857, ap. 1, b. 726, l. 25. Fondo R-857 byla.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 11:14