O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-916 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIŲ PIONIERIŲ IR MOKSLEIVIŲ RŪMŲ FONDĄ NR. R-916

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus pionierių rūmai (1944 m. spalio mėn.–1961 m.)

Vilniaus pionierių ir moksleivių rūmai (1961 m.–1972-08-21)

Respublikiniai pionierių ir moksleivių rūmai (1972-08-22–1976 m. rugsėjo mėn.)

Respublikiniai pionierių rūmai (1976 m. rugsėjo mėn.–1987 m.)

Respublikiniai pionierių ir moksleivių rūmai (1987 m.–1989-10-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybinė etatų komisija prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1944-10-18 patvirtino Vilniaus pionierių rūmų etatus.1 Tiksli data, kada Vilniaus pionierių rūmai atnaujino veiklą, nenustatyta.

Nuo 1961 m. Vilniaus pionieriųrūmai vadinami Vilniaus pionierių ir moksleivių rūmais.2 Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Lietuvos TSR švietimo ministro 1972-08-22 įsakymu Nr. 172 Vilniaus pionierių ir moksleivių rūmai nuo 1972-08-22 pertvarkyti į Respublikinius pionierių ir moksleivių rūmus.3

Rūmai nuo 1976 m. rugsėjo mėn. buvo vadinami Respublikiniais pionierių rūmais, nuo 1987 m. – Respublikiniais pionierių ir moksleivių rūmais.4 Tikslios pavadinimo pakeitimo datos nenustatytos.

Lietuvos TSR švietimo ministerijos 1988-02-19 įsakymu Nr. 44P buvo patvirtinti Respublikinių pionierių ir moksleivių rūmų nuostatai.5

Rūmai buvo pavaldūsLietuvos TSR švietimo liaudies komisariatui, nuo 1946-03-25 – Lietuvos TSR švietimo ministerijai, nuo 1988-03-22 – Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijai.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1989-09-05 potvarkiu Nr. 174p ir Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijos 1989-09-28 įsakymu Nr. 342P Respublikiniai pionierių ir moksleivių rūmai nuo 1989-10-01 buvo pertvarkyti į Lietuvos moksleivių rūmus.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus pionierių rūmai, vėliau Vilniaus pionierių ir moksleivių rūmai, Respublikiniai pionierių rūmai, Respublikiniai pionierių ir moksleivių rūmai organizavo vaikų ir paauglių užklasinę veiklą, teikė metodinę paramą mokyklų komjaunimo ir pionierių organizacijoms, rajonų, miestų pionierių namams, pionierių stovykloms, vaikų klubams. Rūmuose veikė liaudies dainų ir šokių ansamblis ,,Ugnelė“, meno, technikos, sporto, turizmo, gamtininkų būreliai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2002-05-20 iš Lietuvos vaikų ir jaunimo centro perėmė 1034 Respublikinių pionierių ir moksleivių rūmų bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-916 yra 1 apyrašas, 1034 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1989 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Respublikinių pionierių ir moksleivių rūmų nuostatai, Lietuvos moksleivių rūmų nuostatų projektas, Lietuvos TSR švietimo ministerijos, rūmų direktoriaus įsakymai, pedagogų, metodinės ir direkcinės tarybų, ansamblio ,,Ugnelė“ meno tarybos, rūmų reorganizacinės komisijos posėdžių protokolai, direkcijos, skyrių darbuotojų pasitarimų protokolai, rūmų ir jų skyrių darbo planai ir veiklos ataskaitos, metodiniai nurodymai, rekomendacijos, renginių nuostatai, scenarijai ir ataskaitos, kursų, seminarų mokymo planai ir temos, skyrių darbo apskaitos žurnalai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, finansų apyskaitos, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1034 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1989 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-762, ap. 6, b. 42, l. 17.

2 LCVA. F. R-916, ap. 1, b. 32, l. 2, 4.

3 LCVA. F. R-762, ap. 6, b. 2578, l. 69.

4 LCVA. F. R-916, ap. 1, b. 238, l. 101, 102; b. 890, l. 30.

5 LCVA. F. R-916, ap. 1, b. 947.

6 LCVA. F. R-916, ap. 1, b. 996, l. 153; b. 1001a; R-754, ap. 1, b. 1603, l. 47.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 11:14