O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1055 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

EDUKACINĖS KOMISIJOS KURSŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 1055

2007-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Edukacinės komisijos mišrūs bendrojo lavinimo kursai Vilniuje (Koedukacyjne Kursy Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Wilnie) (1929-07-09–1938 m.)

Edukacinės komisijos privatūs mišrūs suaugusiųjų kursai Vilniuje pagal bendrojo lavinimo gimnazijos programą (Prywatne Koedukacyjne Kursy Dokształcające z programem gimnazjum ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Wilnie) (1938–1939 m.)

2. „Edukacinės komisijos“ privatūs mišrūs profesiniai stenografijos kursai Vilniuje (Prywatne Koedukacyjne Kursy Zawodowe Stenografiji im. „Komisji Edukacji Narodowej“ w Wilnie) (1937-04-14–1939 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1929-07-09 išdavė M. Stravinskiui leidimą Nr. II-18187/29 įsteigti suaugusiųjų kursus, kurie vadinosi Edukacinės komisijos mišrūs bendrojo lavinimo kursai Vilniuje.[1] Nuo 1930 m. kursų savininkas buvo H. Liboldas. Kursus iki 1935-11-19 globojo lenkų švietimo draugija „Polska Macierz Szkolna“.[2]

Nuo 1938 m. kursai pavadinti Edukacinės komisijos privačiais mišriais suaugusiųjų kursais Vilniuje pagal bendrojo lavinimo gimnazijos programą.[3] Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Dokumentuose kursų pavadinimas įvairuoja: jie taip pat buvo vadinami Edukacinės komisijos mišriais kursais Vilniuje pagal valstybinių gimnazijų programą, „Edukacinės komisijos“ mišriais kursais Vilniuje, „Edukacinės komisijos“ mišriais kursais Vilniuje pagal valstybinių gimnazijų programą, globojamais P. M. S., „Edukacinės komisijos“ privačiais mišriais suaugusiųjų kursais Vilniuje.

Kursų veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Tiksli kursų veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. kursai dar veikė.

2. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1937-04-14 išdavė H. Liboldui leidimą Nr. III-9877/37 įsteigti „Edukacinės komisijos“ privačius mišrius profesinius stenografijos kursus Vilniuje. Kursai pradėjo veikti 1937-05-05. [4]

Kursų veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Tiksli kursų veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. birželio mėn. kursai dar veikė.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Edukacinės komisijos mišrūs bendrojo lavinimo kursai Vilniuje, Edukacinės komisijos privatūs mišrūs suaugusiųjų kursai Vilniuje pagal bendrojo lavinimo gimnazijos programą buvo mokymo įstaiga, kurioje suaugusieji įgydavo bendrąjį išsilavinimą pagal valstybinių gimnazijų programą ir buvo ruošiami laikyti brandos egzaminus. Kursuose veikė humanitarinis bei gamtos ir matematikos skyriai.[5]

2. „Edukacinės komisijos“ privatūs mišrūs profesiniai stenografijos kursai Vilniuje ruošė stenografistus. Mokslas truko 10 mėnesių. Į kursus buvo priimami asmenys nuo 18 metų, baigę pradžios mokyklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Edukacinės komisijos privačių mišrių suaugusiųjų kursų Vilniuje pagal bendrojo lavinimo gimnazijos programą, „Edukacinės komisijos“ privačių mišrių profesinių stenografijos kursų Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-11-14 sudarytas „Nacionalinio švietimo komisijos“ mišrių suaugusiųjų kursų Vilniuje fondo apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 96 apskaitos vienetai. 1965 m., 1968 m. į apyrašą papildomai įrašyti 33 apskaitos vienetai.

2007 m. rengiant fondo pažymą, nustatyta, kad fondas yra jungtinis. Fonde taip pat yra „Edukacinės komisijos“ privačių mišrių profesinių stenografijos kursų Vilniuje dokumentų. Patikslintas fondo Nr. 1055 pavadinimas. Fondas pavadintas Edukacinės komisijos kursų Vilniuje fondu.

Iš viso fonde Nr. 1055 yra 1 apyrašas, 129 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra Privačios mišrios gimnazijos „Edukacija“ Vilniuje veiklos bylų, priklausančių fondui Nr. 203.

Edukacinės komisijos privačių mišrių suaugusiųjų kursų Vilniuje pagal bendrojo lavinimo gimnazijos programą veiklos byla yra fonde Nr. 257, byla įrašyta apyraše Nr. 2.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Edukacinės komisijos privačių mišrių suaugusiųjų kursų Vilniuje pagal bendrojo lavinimo gimnazijos programą direktoriaus įsakymai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, kursų lankytojų draugijos „Bratnia Strzecha“ įstatai ir narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo kursų organizavimo, egzaminų, pastato nuomos, lengvatų suteikimo klausimais dokumentai, lankytojų, dėstytojų sąrašai, pažymių, klasių žurnalai, prašymai priimti į kursus, skelbimai apie priėmimą į kursus, iškarpos iš periodinių leidinių bendrojo lavinimo suaugusiųjų kursų veiklos, švietimo temomis, piešimo mokytojo V. Ettelio asmens byla,

„Edukacinės komisijos“ privačių mišrių profesinių stenografijos kursų Vilniuje įstatai, leidimas įsteigti kursus, egzaminų protokolai, prašymai priimti į kursus, metų pažymių žurnalai ir lapai,

Privačios mišrios gimnazijos „Edukacija“ Vilniuje veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Prašymų priimti į kursus bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 1055 apyraše Nr. 1 įrašyti 129 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 51, ap. 17, b. 32, l. 67.

[2] LCVA. F. 1055, ap. 1, b. 5, l. 112, 117, 119; b. 1, l. 38.

[3] LCVA. F. 172, ap. 2, b. 6298, l. 9.

[4] LCVA. F. 1055, ap. 1, b. 99, l. 14, 18.

[5] LCVA. F. 1055, ap. 1, b. 1, l. 38, 41, 42. F. 172 , ap. 2, b. 6298.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:39