O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1079 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVIETIMO MINISTERIJOS KURSŲ FONDĄ NR. 1079

2011-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Metiniai pradedamųjų mokyklų mokytojų kursai (1919-10-08–1923-04-13)

Pradedamųjų mokyklų mokytojų kursai (1923-04-14–1927 m. rugpjūčio mėn.)

2. D-ro J. Tumėno lietuvių ir svetimųjų kalbų kursai (1922-03-15–1924-02-18)

D-ro J. Tumėno brandos kursai (1924-02-19–1935-07-01

3. Vaikų darželių auklėtojoms ruošti kursai (1919–1940 m.)

4. Amatų, kooperacijos, buhalterijos kursai (1919–1940 m)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vadovaujantis 1919-10-08 Metiniams pradedamųjų mokyklų mokytojų kursams įstatais Lietuvoje pradėjo veikti  mokytojų kursai. Kursai buvo steigiami prie mokytojų seminarijų ir aukštesniųjų mokyklų.

1923-04-14 paskelbus Pradedamųjų mokyklų mokytojų kursų įstatymą, Metiniams pradedamųjų mokyklų mokytojų kursams įstatai nustojo galioti.

Vadovaujantis 1923-04-14 Pradedamųjų mokyklų mokytojų kursų įstatymu nuo 1923-09-01 buvo įsteigti Alytaus, Aukštadvario, Jurbarko, Lazdijų, Žagarės, Kretingos, Skapiškio, Utenos ,,Saulės“, Veiverių, Pilviškių, Vilkijos, Ežerėnų dvejų metų mokytojų kursai.[1]

Kursai buvo Švietimo ministerijos žinioje.

Švietimo ministro 1926-07-12 įsakymu Nr. 239 nuo 1926-08-01 dvejų metų mokytojų kursai pradėti likviduoti. Kursai veiklą baigė 1927 m. rugpjūčio mėn.[2]

2. 1922-03-15 pradėjo veikti D-ro J. Tumėno lietuvių ir svetimųjų kalbų kursai. Švietimo ministerijos 1924-02-19 leidimu Nr. 1558 kursai pavadinti D-ro J. Tumėno brandos kursais.

Kursų veiklą prižiūrėjo Švietimo ministerija.

Švietimo ministro 1935-04-11 įsakymu B/Nr. 19 D-ro J. Tumėno brandos kursai nuo 1935-07-01 uždaryti.[3]

3. Tikslios vaikų darželių auklėtojoms ruošti kursų veiklos pradžios ir pabaigos datos nenustatytos. Kursai veikė 1919–1940 m.

Kursus galėjo steigti valstybė, savivaldybės, visuomenės organizacijos ir atskiri Lietuvos piliečiai, gavus Švietimo ministerijos leidimą. Kursai buvo Švietimo ministerijos žinioje.

4. Tikslios amatų, kooperacijos, buhalterijos kursų veiklos pradžios ir pabaigos datos nenustatytos. Kursai veikė 1919–1940 m. Kursus galėjo steigti valstybė, savivaldybės, visuomenės organizacijos ir atskiri Lietuvos piliečiai, gavus Švietimo ministerijos leidimą.[4] Kursai buvo Švietimo ministerijos žinioje.

Kursų veiklą reglamentavo Švietimo ministerijos nurodymai, 1929 m. Amatų mokslo įstatymas, nuo 1938-01-01 įsigaliojęs Žemesniųjų ir vidurinių specialinių mokyklų ir kursų įstatymas, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Mokytojų kursų tikslas buvo kelti mokytojų kvalifikaciją, paruošti įgyti mokytojo cenzą.

Dvejų metų mokytojų kursuose buvo išeinama mokytojų seminarijų pirmųjų dviejų kursų programa.

Į kursus buvo priimami be egzaminų ne jaunesni kaip 16 m. asmenys, baigę vidurinę arba jai prilyginama mokyklą. Nebaigę vidurinės mokyklos asmenys turėjo išlaikyti stojamuosius egzaminus.

Baigę kursus mokiniai gaudavo pažymėjimus ir teises, kurios duodamos baigusiems du mokytojų seminarijos kursus, ir po dviejų metų praktikos mokykloje įgydavo mokytojo vardą.

2. D-ro J. Tumėno brandos kursuose suaugusieji išeidavo gimnazijos programą, buvo sustiprintas svetimų kalbų dėstymas.

3. Vaikų darželių auklėtojoms ruošti kursai ruošė vaikų darželių auklėtojas.

4. Amatų, kooperacijos, buhalterijos ir kitų kursų tikslas buvo parengti prekybos, amatų ir kitų sričių specialistus bei kelti dirbančiųjų profesinę kvalifikaciją.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo apskaitos dokumentuose Mokytojų kursų fondas Nr. 1079 įrašytas 1965-10-08. Fonde buvo 23 neaprašytos bylos ir 1 kg pabirų.

1966-01-10 sudarytas Mokytojų kursų apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 1243 apskaitos vienetai.

1988 m. į apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Fonde yra ne tik mokytojų kursų dokumentai. Todėl 2011 m. pakeistas fondo pavadinimas – Švietimo ministerijos kursai.

Iš viso fonde Nr. 1079 yra 1 apyrašas, 1245 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1907–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra Kauno ,,Saulės“ prirengiamųjų kursų, mokytojų seminarijos 1907–1920 m. veiklos bylų, priklausančių Kauno ,,Saulės“ mergaičių mokytojų seminarijos fondui Nr. 1245, Aukštųjų kūno kultūros kursų veiklos bylų, priklausančių fondui Nr. 934, žydų mokytojų, mokytojų paruošiamųjų, mokytojų vasaros ir kitų kursų dokumentų.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Alytaus, Aukštadvario, Jurbarko, Lazdijų, Žagarės, Kretingos, Skapiškio, Utenos ,,Saulės“, Veiverių, Pilviškių, Vilkijos, Ežerėnų dvejų metų mokytojų kursų pedagogų tarybų posėdžių protokolai, Švietimo ministerijos tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo su Švietimo ministerija dokumentai, egzaminų protokolai, praktikos pamokų protokolų knygos, konspektai, klasių žurnalai, elgesio ir mokslo pažangumo trimestrų žurnalai, žinios apie mokinių skaičių ir sudėtį, mokytojus, mokinių, mokytojų sąrašai, prašymai priimti į kursus, skirti stipendiją, kursų baigimo pažymėjimai, mokytojų algų lapai, mokinių asmens bylos,

J. Tumėno brandos kursų pedagogų tarybos posėdžių, egzaminų protokolai, klasių, trimestrų žurnalai, prašymai priimti į kursus, mokytojų sąrašai, kursų baigimo pažymėjimai,

vaikų darželių auklėtojoms ruošti, žydų mokytojų, mokytojų paruošiamųjų, mokytojų vasaros ir kitų mokytojų kursų baigimo pažymėjimai, prašymai priimti į kursus, klasių žurnalai,

amatų, kooperacijos, buhalterijos kursų egzaminų protokolai, susirašinėjimo mokymo metodikos, personalo klausimais dokumentai, statistinės žinios apie klausytojus, klasių žurnalai, prašymai priimti į kursus, kursų baigimo pažymėjimai, mokinių asmens bylos,

Yra Kauno ,,Saulės“ prirengiamųjų kursų, mokytojų seminarijos 1907–1920 m. veiklos bylų, Aukštųjų kūno kultūros kursų veiklos bylų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus ir dokumentų svarbumą. Asmens bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1079 apyraše Nr. 1 įrašyti 1245 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1907–1942 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1079, ap. 1, b. 2, l. 2. Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1923 m., Nr. 129-976.

[2] LCVA. F. 1079, ap. 1, b. 1006, l. 50.

[3] LCVA. F. 391, ap. 2, b. 478, l. 26, 31, 101.

[4] VŽ, 1929 m., Nr. 308-2076, 1937 m., Nr. 592-4128, 1939 m., Nr. 667-4905.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:40