O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1148 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MOKYMO ĮSTAIGŲ FONDĄ NR. 1148

2007-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Darbininkų kultūros ir švietimo draugijos „Darbas“ darbininkų politechnikos institutas Vilniuje (Politechnika Robotnicza Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Praca“ w Wilnie) (1932-02-01–1935-04-02)

Darbininkų kultūros ir švietimo draugijos „Darbas“ darbininkų institutas Vilniuje (Instytut Robotniczy Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Praca“ w Wilnie) (1935-04-03–1936 m.)

2. Seserų bernardinių privati šv. Mykolo pradžios mokykla Vilniuje (Prywatna Szkoła Powszechna im. św. Michała Zgromadzenia S.S. Bernardynek w Wilnie) (1933-08-07–1937-08-31)

3. Valstybiniai aukštesnieji mokytojų kursai Vilniuje (Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Wilnie) (1925 m. rugsėjo mėn.–1932 m.)

4. Valstybiniai mokytojų kursai Vilniuje (Państwowy Kurs Nauczycielski w Wilnie) (1930 m. rugsėjo mėn.–1932 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Darbininkų kultūros ir švietimo draugijos „Darbas“ darbininkų politechnikos institutas Vilniuje pradėjo veiklą 1932-02-01. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1932-03-29 išdavė draugijai leidimą Nr. III-7282/32 įsteigti ir išlaikyti šią mokymo įstaigą.1

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1935-04-03 raštu Nr. III-6827/35 institutas pavadintas Darbininkų kultūros ir švietimo draugijos „Darbas“ darbininkų institutu Vilniuje.2

Instituto veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, 1932-03-11 įstatymas apie privačias mokyklas bei mokymo ir auklėjimo įstaigas, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1932-06-07 potvarkis apie privačias mokyklas ir mokymo įstaigas, kiti teisės aktai.

Institutas buvo likviduotas 1936 m.3

2. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1933-08-07 išdavė Seserų bernardinių vienuolijai Vilniuje leidimą Nr. I-19503/33 įsteigti privačią pradžios mokyklą.4 Mokykla vadinosi Seserų bernardinių privati šv. Mykolo pradžios mokykla Vilniuje.

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, Vilniaus miesto mokyklų inspektorius. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, 1932-03-11 įstatymas apie privačias mokyklas bei mokymo ir auklėjimo įstaigas, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1932-06-07 potvarkis apie privačias mokyklas ir mokymo įstaigas, kiti teisės aktai.

Mokykla nuo 1937-09-01 likviduota. 5

3. Valstybiniai aukštesnieji mokytojų kursai Vilniuje pradėjo veikti 1925 m. rugsėjo mėn.6

Kursai buvo pavaldūs Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijai.

Kursų veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-03-06 potvarkis apie pradžios mokyklų mokytojų profesinę kvalifikaciją, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1928-07-01 potvarkis „Dėl aukštesniųjų mokytojų kursų veiklos organizavimo“, kiti teisės aktai.

Valstybiniai aukštesnieji mokytojų kursai Vilniuje likviduoti 1932 m. Tiksli likvidavimo data nenustatyta.

4. Valstybiniai mokytojų kursai Vilniuje pradėjo veikti 1930 m. rugsėjo mėn.7

Kursai buvo pavaldūs Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijai.

Kursų veiklą reglamentavo tikybų ir viešojo švietimo ministro 1928-06-18 potvarkis „Dėl valstybinių mokytojų kursų įstatų“, kiti teisės aktai.

Valstybiniai mokytojų kursai Vilniuje likviduoti 1932 m. rugsėjo mėn.8

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Darbininkų kultūros ir švietimo draugijos „Darbas“ darbininkų politechnikos institutas Vilniuje, vėliau – Darbininkų kultūros ir švietimo draugijos „Darbas“ darbininkų institutas Vilniuje buvo suaugusiųjų mokymo įstaiga, kurios tikslas – suteikti darbininkams profesinių žinių bei žinių apie jų pilietines teises ir pareigas.

Veikė bendrojo lavinimo, radiotechnikos, elektrotechnikos, fotografijos, medžio, metalo apdirbimo, betonavimo, namų ūkio, trikotažo gamybos ir kiti skyriai.9

2. Seserų bernardinių privati šv. Mykolo pradžios mokykla Vilniuje buvo bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. 1933/34 mokslo metais mokykla buvo 4, vėliau – 6 klasių.

3. Valstybinių aukštesniųjų mokytojų kursų Vilniuje tikslas buvo kelti pradžios mokyklų mokytojų kvalifikaciją. Kursuose veikė humanitarinė, geografijos ir gamtos, metodikos ir pedagogikos grupės. Mokslas truko vienerius metus, geografijos ir gamtos grupėje – dvejus metus.

Į kursus buvo priimami viešųjų pradžios mokyklų mokytojai bei privačių pradžios mokyklų mokytojai, ne mažiau kaip 3 metus be pertraukos dirbę mokytojais viešojoje mokykloje. Baigę kursus mokytojai turėjo pirmumo teisę gauti darbą pradinio mokymo sistemoje, viešųjų pradžios mokyklų mokytojai gaudavo priedą prie atlyginimo.10

4. Valstybiniai mokytojų kursai Vilniuje ruošė pradžios mokyklų mokytojus. Mokslas truko vienerius metus. Kursuose buvo dėstomi pedagogika, metodika, psichologija, piešimas, muzika, rankdarbiai, fizinis lavinimas, baltarusių kalba, higiena. Kursų klausytojai atlikdavo pedagoginę praktiką prie kursų veikusioje pratybų mokykloje (szkoła ćwiczeń).

Į kursus buvo priimami asmenys, baigę bendrojo lavinimo vidurinę mokyklą arba tikybų ir viešojo švietimo ministro jai prilygintą amatų mokyklą. 11

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Darbininkų kultūros ir švietimo draugijos „Darbas“ darbininkų instituto Vilniuje, Seserų bernardinių privačios šv. Mykolo pradžios mokyklos Vilniuje, Valstybinių aukštesniųjų mokytojų kursų Vilniuje ir Valstybinių mokytojų kursų Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-11-18 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 44 apskaitos vienetai. 1996 m. į apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1148 yra 1 apyrašas, 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1937 m. Dokumentai lenkų kalba.

Valstybinių aukštesniųjų mokytojų kursų Vilniuje, Valstybinių mokytojų kursų Vilniuje veiklos bylų yra fonde Nr. 234.

Fonde yra Vilniaus mokyklų kuratorijos veiklos bylų, priklausančių fondui Nr. 172, Žydų centrinio švietimo komiteto privačios mišrios žydų mokytojų seminarijos Vilniuje veiklos byla, priklausanti fondui Nr. 221, Vilniaus nepilnos vidurinės suaugusiųjų mokyklos veiklos byla.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos tvarkomieji dokumentai.

Darbininkų kultūros ir švietimo draugijos „Darbas“ darbininkų instituto Vilniuje susirašinėjimo instituto organizavimo, veiklos, personalo, likvidavimo klausimais dokumentai, žinios apie institutą, mokymo programos, moksleivių braižyti brėžiniai, moksleivių sąrašai, prašymai priimti į mokymo įstaigą, inventoriaus sąrašai, inventoriaus perdavimo aktai.

Seserų bernardinių privačios šv. Mykolo pradžios mokyklos Vilniuje įstatai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokymo programos, žinios apie mokyklą, susirašinėjimo personalo, mokesčio už mokslą, lengvatų suteikimo klausimais dokumentai, klasių, pažymių žurnalai, mokinių, mokytojų sąrašai, prašymai priimti į mokyklą.

Valstybinių aukštesniųjų mokytojų kursų Vilniuje veiklos dokumentai: žinios apie kursus, ataskaita apie baigiamojo egzamino rezultatus, susirašinėjimo priėmimo į kursus, personalo, ūkio, bibliotekos, pratybų mokyklos veiklos, kursų likvidavimo klausimais dokumentai, bibliotekos knygų, inventoriaus perdavimo aktai, norinčiųjų lankyti kursus prašymai leisti dalyvauti informacinėje konferencijoje.

Valstybinių mokytojų kursų Vilniuje veiklos dokumentai: žinios apie kursus, ataskaitos apie kursų lankytojų atliktą pedagoginę praktiką, susirašinėjimo priėmimo į kursus, personalo, ūkio, kursų likvidavimo klausimais dokumentai, bibliotekos knygų, inventoriaus perdavimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1148 apyraše Nr. 1 įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1148, ap. 1, b. 3, l. 39, 100.

2 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 5345, l. 20.

3 LCVA. F. 1148, ap. 1, b. 11.

4 LCVA. F. 1148, ap. 1, b. 15, l. 222.

5 LCVA. F. 173, ap. 1, b. 1542, l. 2, 3.

6 LCVA. F. 234, ap. 1, b. 1, l. 353.

7 LCVA. F. 234, ap. 1, b. 19.

8 LCVA. F. 1148, ap. 1, b. 34, 40.

9 LCVA. F. 1148, ap. 1, b. 3, l. 39, 71, 72, 100, 120.

10 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1928, 9-153, 9-154.

11 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1928, Nr. 8-134. LCVA. F. 172, ap. 1, b. 4291.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:41