O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1451 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARO MOKYKLŲ IR KURSŲ FONDĄ NR. 1451

2007-03 Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Aukštieji karo technikos kursai (1924-01-11–1929-02-25)

2. Inžinerijos puskarininkių mokykla (1920-03-16–1921-08-27)

3. Karo mokykla (1919-01-25–1929-10-06)

Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykla (1929-10-07–1940-06-18)

Karo mokykla (1940-06-19–1940-09-15)

Darbininkų–valstiečių Raudonosios armijos pėstininkų karo mokykla (1940-09-16–1940-10-07)

Vilniaus pėstininkų mokykla (1940-10-08–1940-10-14)

Lietuvių pėstininkų mokykla (1940-10-15–1940-10-28)

Lietuvos pėstininkų mokykla (1940-10-29–1940-11-13)

4. Karo aviacijos mokykla (1919-03-12–1919-12-18)

Karo aviacijos mokykla (1929 m.–1940 m.)

5. Laikinieji karininkų kursai (1920-01-15–1920-08-14)

Aukštieji karininkų kursai (1921-09-20–1923-07-14)

Aukštieji karininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto kursai (1923-07-15–1930-02-09)

Vytauto Didžiojo karininkų kursai (1930-02-10–1938-12-09)

Vytauto Didžiojo aukštoji karo mokykla (1938-12-10–1940-07-31)

Aukštoji karo mokykla (1940-08-01–1940-09-27)

6. Veterinarijos puskarininkių mokykla (1929 m.–1940 m.)

7. Arklių kaustymo mokykla (1929 m.–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Aukštieji karo technikos kursai. Krašto apsaugos ministro 1924-01-11 įsakymu Nr. 1 buvo įkurti Aukštieji karo technikos kursai.1

Kursų veiklą kontroliavo Karo technikos valdybos viršininkas.

Krašto apsaugos ministro 1929-02-25 įsakymu Nr. 12 Aukštieji karo technikos kursai buvo sujungti su Aukštųjų karininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto kursais.2

2. Inžinerijos puskarininkių mokykla. Krašto apsaugos ministro 1920-03-16 įsakymu Nr. 271 buvo įsteigta Inžinerijos puskarininkių mokykla.3

Mokyklos veiklą reglamentavo 1920-03-16 Pamatiniai inžinerijos puskarininkių mokyklos dėsniai ir 1920-11-01 Inžinerijos puskarininkių mokyklos dėsniai.4 Veiklą kontroliavo Armijos inžinierių valdybos viršininkas.

Krašto apsaugos ministro 1921-08-27 įsakymu Nr. 21 Inžinerijos puskarininkių mokykla buvo sujungta su Inžinerijos pulku.5

3. Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykla. Krašto apsaugos ministro 1919-01-25 įsakymu Nr. 20 buvo įsteigta Karo mokykla.6

Krašto apsaugos ministro 1929-10-07 įsakymu Nr. 78 Karo mokykla buvo pavadinta Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykla.7

Mokyklos veiklą reglamentavo Pamatiniai Karo mokyklos dėsniai8, Karo mokyklos statutas, kiti teisės aktai. Veiklą kontroliavo Krašto apsaugos ministerija. Nuo 1923-11-13 mokyklos veiklą kontroliavo Aukštųjų karininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto kursų viršininkas.9

Sovietams okupavus Lietuvą, Lietuvos Respublikos Prezidento 1940-06-19 aktu Nr. 772 Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykla pavadinta Karo mokykla.10

1940-07-04 Lietuvos kariuomenei pertvarkyti įstatymu nuo 1940-07-02 Lietuvos kariuomenė pavadinta Lietuvos liaudies kariuomene.11

1940-08-27 Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimu Lietuvos liaudies kariuomenė pertvarkyta į Raudonosios armijos Lietuvos korpusą. Krašto apsaugos ministerija likviduota.12

Karo mokyklos viršininko 1940-09-16 įsakymu Nr. 1 Karo mokykla buvo pavadinta Darbininkų–valstiečių Raudonosios armijos pėstininkų karo mokykla.13

Mokyklos viršininko 1940-10-08–1940-10-14 įsakymuose mokykla vadinama Vilniaus pėstininkų mokykla, 1940-10-15–1940-10-28 įsakymuose - Lietuvių pėstininkų mokykla, o 1940-10-29–1940-11-13 įsakymuose - Lietuvos pėstininkų mokykla.

Lietuvos pėstininkų mokyklos viršininko 1940-10-31 įsakymu Nr. 4514 sudaryta komisija 1940-11-13 aktu Nr. 2348 Lietuvos pėstininkų mokyklą perdavė TSRS Raudonajai armijai.15

4. Karo aviacijos mokykla pradėjo veikti 1919-03-12. Krašto apsaugos ministro įsakymu Nr.206 Karo aviacijos mokykla nuo 1919-12-18 uždaryta.16 Mokyklos veiklą reglamentavo Pamatiniai Karo aviacijos mokyklos dėsniai, kiti teisės aktai.

Karo aviacijos mokykla 1929 m. vėl pradėjo veikti. Mokyklos veiklą kontroliavo Aviacijos dalies vadas.

Tiksli data, kada 1940 m. Karo aviacijos mokykla uždaryta, nenustatyta.

5. Vytauto Didžiojo aukštoji karo mokykla. Krašto apsaugos ministro 1920-01-15 įsakymu Nr. 219 Kaune buvo įsteigti Laikinieji karininkų kursai.17

Krašto apsaugos ministro 1920-10-04 įsakymu Nr. 450 Laikinieji karininkų kursai nuo 1920-08-14 buvo likviduoti.18

Krašto apsaugos ministro 1921-03-24 įsakymu Nr. 60 buvo įsteigti Aukštieji karininkų kursai19, kurie ministro įsakymu Nr. 211 pradėjo veikti nuo 1921-09-20.20

Lietuvos Respublikos Prezidento 1923-07-15 aktu Nr. 74 kursai buvo pavadinti Aukštaisiais karininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto kursais.21

Lietuvos Respublikos Prezidento 1930-02-10 aktu Nr. 61 kursai buvo pavadinti Vytauto Didžiojo karininkų kursais.22

Vytauto Didžiojo karininkų kursų veiklą reglamentavo 1921-04-06 Aukštųjų karininkų kursų bendrieji dėsniai23.

Krašto apsaugos ministro 1938-12-17 įsakymu Nr. 90 Vytauto Didžiojo karininkų kursai nuo 1938-12-10 buvo pavadinti Vytauto Didžiojo aukštąja karo mokykla.24

Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos veiklą reglamentavo 1938 m. Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos įstatymas,25 Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos statutas.26 Mokyklos veiklą kontroliavo Krašto apsaugos ministerija.

1940-07-04 Lietuvos kariuomenei pertvarkyti įstatymu nuo 1940-07-02 Lietuvos kariuomenė pavadinta Lietuvos liaudies kariuomene.27

Vadovaujantis Krašto apsaugos ministro 1940-07-25 įsakymu Lietuvos liaudies kariuomenei Nr. 9828, Aukštosios karo mokyklos viršininko 1940-08-01 įsakymu Nr. 26 Vytauto Didžiojo aukštoji karo mokykla pavadinta Aukštąja karo mokykla.29

1940-08-27 Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimu Lietuvos liaudies kariuomenė pertvarkyta į Raudonosios armijos Lietuvos korpusą. Krašto apsaugos ministerija likviduota.30

Krašto apsaugos ministerijos Vyriausiosios likvidacinės komisijos 1940-10-16 įsakymu Nr. 24 Aukštoji karo mokykla nuo 1940-09-27 likviduota.31

6. Veterinarijos puskarininkių mokykla veikė nuo 1929 m. Mokykla buvo įkurta prie Karo veterinarijos valdybos.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1926-05-12 Sanitarijos ir veterinarijos puskarininkių ir kalvių mokyklų įstatymas.32 Veiklą kontroliavo Karo veterinarijos valdybos viršininkas.

Tiksli data, kada 1940 m. Veterinarijos puskarininkių mokykla baigė veiklą, nenustatyta.

7. Arklių kaustymo mokykla veikė nuo 1929 m. Mokykla buvo įkurta prie Karo veterinarijos valdybos.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1926-05-12 Sanitarijos ir veterinarijos puskarininkių ir kalvių mokyklų įstatymas.33 Veiklą kontroliavo Karo veterinarijos valdybos viršininkas.

Tiksli data, kada 1940 m. Arklių kaustymo mokykla baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Aukštieji karo technikos kursai ruošė karininkus technikus. Mokykloje veikė Elektromechanikos, Statybos skyriai. Daugiau duomenų apie kursų veiklą nerasta.

2. Inžinerijos puskarininkių mokykla ruošė inžinerijos puskarininkius. Mokslas tęsėsi 3 mėn., o nuo 1920-11-01 – 6 mėn. Į mokyklą buvo priimami asmenys baigę ne mažiau kaip pradžios mokyklą.

3. Karo mokykla, Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykla ruošė karininkus visoms kariuomenės rūšims. Mokslas tęsėsi vienerius metus. Mokyklą baigę asmenys įgydavo pirmąjį karininko laipsnį.

4. Karo aviacijos mokykla ruošė karininkus lakūnus ir lakūnus žvalgus. Lakūnų mokslas tęsėsi 18 mėn., o lakūnų žvalgų – 10 mėn. Baigusieji teorijos ir praktikos kursus įgydavo karininko lakūno, karininko žvalgo arba karininko mechaniko laipsnį.

5. Laikinuosiuose karininkams kursuose veikė Išminuotojų, Majorų ir kapitonų rikiuotės, Vyresniųjų leitenantų ir leitenantų rikiuotės skyriai. Išminuotojų skyriuje mokslas tęsėsi 3 mėnesius, rikiuotės skyriuose – 6 savaites.

Aukštųjų karininkų kursuose visų ginklų rūšių karininkams buvo dėstomos teorinės ir praktines karo žinios, jie buvo ruošiami didesnių kariuomenės dalių auklėtojų ir vadų pareigoms. Mokslas tęsėsi 11 mėnesių.

Vytauto Didžiojo aukštoji karo mokykla buvo aukštoji karo mokslo ir mokymo įstaiga, kuri ruošė karininkus, kūrė ir tobulino karo mokslą ir taikė jį krašto sąlygoms ir reikalams. Mokslas tęsėsi dvejus metus.

6. Veterinarijos puskarininkių mokykla ruošė veterinarijos puskarininkius. Mokykloje mokėsi asmenys, parinkti iš į kariuomenę šaukiamų naujokų. Mokymo laiką ir programą nustatė Krašto apsaugos ministras.

Baigę Veterinarijos puskarininkių mokyklą įgydavo veterinarijos puskarininkio laipsnį.

7. Arklių kaustymo mokykla ruošė kareivius arklių kaustytojus. Mokykloje mokėsi asmenys, parinkti iš į kariuomenę šaukiamų naujokų. Mokymo laiką ir programą nustatė Krašto apsaugos ministras.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Karo mokyklos dokumentai gauti 1959-07-29. Dokumentų perėmimo akto nėra. Buvo perimtas 1 apskaitos vienetas, įrašytas į Karo mokyklos fondo Nr. 1451 apyrašą Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus karo mokyklų ir kursų dokumentus, 1968-01-23 buvo sudarytas jungtinis Karo mokyklų ir kursų fondas Nr.1451, kuriame įrašytas 291 apskaitos vienetas: į apyrašą Nr.1 įrašyta 114, į apyrašą Nr.2 – 43, į apyrašą Nr.3 – 112, į apyrašą Nr.4 – 21 apskaitos vienetas.

1994 m. papildomai į apyrašą Nr.2 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1451 yra 4 apyrašai, 292 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos veiklos dokumentų yra ir fonde Nr. 1481.

Fonde yra Žemės ūkio rūmų arklių kaustymo kursų 1931-1940 m. ir Karo mokyklos 1940-06-19–1940-09-15, Darbininkų–valstiečių Raudonosios armijos pėstininkų karo mokyklos 1940-09-16–1940-10-07, Lietuvos pėstininkų mokyklos 1940-10-08–1940-11-13 veiklos dokumentų.

 

Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; viršininko įsakymai veiklos klausimais; vidaus tarnybos, šaudymo ir kt. instrukcijos; statistinės žinios apie kursų klausytojus, mokyklos darbo planai, mokomojo būrio mokymo programos, užsiėmimų tvarkaraščiai, šaudymo pratimų žinių lapai; susirašinėjimo kursų organizavimo ir pravedimo, programų sudarymo, administraciniais, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai; paleistų atostogoms, susirgusių, išleistų į miestą karininkų registracijos knygos; lektorių, karininkų sąrašai; drausmės nuobaudų žurnalai ir kt. dokumentai.

Aukštosios karo mokyklos 1940 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. viršininko įsakymai veiklos klausimais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 114 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba, yra dokumentų rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Pirmojo Lietuvos prezidento karo mokyklos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; mokyklos viršininkų įsakymai veiklos klausimais; dokumentai apie mokyklos karius, 1923 m. dalyvavusius Klaipėdos krašto įvykiuose, apie karius, pasišalinusius iš kovos lauko; žinios apie pamokas; kariūnų-aspirantų mokymo planai; egzaminų programos, pėstininkų taktikos uždaviniai, brėžiniai, lentelės; pamokų tvarkaraščiai; asmenų prašymai priimti į karo mokyklą, tarnautojų darbo pažymėjimai; mokyklos dėstytojų, kursantų sąrašai; finansų ir kt. dokumentai.

Karo mokyklos, Lietuvos pėstininkų mokyklos viršininko įsakymai, 1940-11-13 mokyklos turto perdavimo Raudonajai armijai aktas, turto sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1931 m.; 1933 m.; 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karo aviacijos mokyklos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; mokyklos viršininko įsakymai veiklos klausimais; žinios apie perskaitytas paskaitas; užsiėmimų planai, programos ir tvarkaraščiai; paskaitų konspektai; susirašinėjimo mokymo, administraciniais, ūkio ir kitais klausimais dokumentai; norinčių įstoti į karo aviacijos mokyklą pareiškimai, mokinių ir kariūnų egzaminų rezultatai, lakūnų mokymo žinių ir skraidymų įvertinimo knygutės, mokinių sąrašai ir atestacijos; lėktuvų patikrinimo lentelės, finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją; lakūnų mokymo žinių ir skraidymo įvertinimo knygutės – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 112 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m.; 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Karo mokyklų ir kursų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyta:

Aukštųjų karo techniko kursų viršininko įsakymai; komisijų protokolai susirašinėjimo spaudinių leidimo, platinimo, finansiniais klausimais dokumentai; Elektromechanikos skyriaus klausytojų žurnalas; Elektromechanikos ir Statybos skyrių užsiėmimų tvarkaraščiai, finansų dokumentai.

Inžinerijos puskarininkių mokyklos viršininko įsakymai.

Veterinarijos puskarininkių ir arklių kaustymo mokyklų dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; Žemės ūkio rūmų arklių kaustymo kursams ruošti taisyklės; Veterinarijos puskarininkių mokyklos, Arklių kaustymo mokyklos, Žemės ūkio rūmų arklių kaustymo kursų klasių žurnalai, susirašinėjimo ūkiniais klausimais dokumentai; mokyklų inventoriaus sąmatos, dėstytojų atlyginimo išmokėjimo lapai ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1921 m.; 1924–1925 m.; 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Įsakymai kariuomenei, 1924 m., Nr. 1 – 3.

2 Įsakymai kariuomenei, 1929 m., Nr. 12 – 1.

3 Įsakymai kariuomenei, 1920 m., Nr. 271 – 4.

4 Įsakymai kariuomenei, 1920 m., Nr. 271 – 4; Nr. 467 – 6.

5 Įsakymai kariuomenei, 1921 m., Nr. 21 – 2.

6 Įsakymai kariuomenei, 1919 m., Nr. 20 – 1.

7 Įsakymai kariuomenei, 1929 m., Nr. 78 – 1, 2.

8 Įsakymai kariuomenei, 1919 m., Nr. 114. 1920 m., Nr. 261- 13.

9 Įsakymai kariuomenei, 1923 m., Nr. 205 – 2.

10 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1451, ap. 2, b. 40, l. 205 a. p.

11 LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 185.

12 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 1 – 1ap.

13 LCVA. F. 1451, ap. 2, b. 40, l. 305 a. p.

14 LCVA. F. 1451, ap. 2, b. 40, l. 305 a. p.

15 LCVA. F. 1451, ap. 2, b. 40, l. 384 a.p .

16 LCVA. F. 1451, ap. 3, b. 1, l. 1, 95 a. p.

17 Įsakymai kariuomenei, 1920 m., Nr. 219 – 10.

18 Įsakymai kariuomenei, 1920 m., Nr. 450 – 22.

19 Įsakymai kariuomenei, 1921 m., Nr. 60 – 1, 2.

20 Įsakymai kariuomenei, 1921 m., Nr. 211 – 10.

21 Įsakymai kariuomenei, 1923 m., Nr. 136 – 1.

22 Įsakymai kariuomenei, 1930 m., Nr. 10 – 1.

23 Įsakymai kariuomenei, 1921 m., Nr. 71 – 1.

24 Įsakymai kariuomenei, 1938 m., Nr. 90 – 4.

25 Vyriausybės Žinios, 1938 m., Nr. 627 – 4503.

26 Įsakymai kariuomenei, 1938 m., Nr. 91.

27 LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 185.

28 Įsakymai liaudies kariuomenei, 1940 m., Nr. 98 – 9.

29 LCVA. F. 1451, ap. 1, b. 111, l. 25 a.p.

30 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 1 – 1ap.

31 LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26, l. 216.

32 Vyriausybės Žinios, 1926 m., Nr. 224 – 1463.

33 Vyriausybės Žinios, 1926 m., Nr. 224 – 1463.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:42