O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1769 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS MOKYTOJŲ SEMINARIJOS FONDĄ NR. 1769

2007-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Marijampolės mokytojų seminarija (1919-08-01–1931-08-14)

Marijampolės valdžios mokytojų seminarija (1931-08-15–1936-08-01)

Marijampolės valstybinė mokytojų seminarija (1938-07-01–1940-02-28)

Marijampolės mokytojų seminarija (1940-03-01–1947 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministro 1919-08-01 įsakymu Nr. 180 nuo 1919-08-01 paskirtas Marijampolės mokytojų seminarijos direktorius.1

Vadovaujantis 1931-07-17 Mokytojų seminarijų įstatymu Marijampolės mokytojų seminarija nuo 1931-08-15 pavadinta Marijampolės valdžios mokytojų seminarija.

Dokumentuose Marijampolės mokytojų seminarija vadinama Marijampolės valdžios mokytojų seminarija bei Marijampolės mokytojų seminarija.

Švietimo ministro 1936-07-16 įsakymu B/Nr. 33 seminarija nuo 1936-08-01 uždaryta.2

Švietimo ministro 1938-04-23įsakymu A/Nr. 45 nuo 1938-07-01 paskirtas Marijampolės mokytojų seminarijos direktorius.3

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-08-30 Laikinieji įstatai mokytojų seminarijoms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1931-07-17 ir 1940-02-23 Mokytojų seminarijų įstatymai, kiti teisės aktai.

1938–1940 m. dokumentuose Marijampolės mokytojų seminarija vadinama Marijampolės valstybine mokytojų seminarija bei Marijampolės mokytojų seminarija.

Nuo 1940-03-01 Marijampolės valstybinė mokytojų seminarija buvo vadinama Marijampolės mokytojų seminarija.

1940-08-26–1941-06-22 Marijampolės mokytojų seminarija pavaldi Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatui.

1941–1944 m. seminarijos pavadinimas nesikeitė. 1941 m. birželio mėn.–1941-08-04 Marijampolės mokytojų seminarija buvo pavaldi Švietimo ministerijai, o 1941-08-05–1944 m. Švietimo vadybai.

Marijampolės mokytojų seminarija 1947 m. dar veikė. Veiklos datos nurodytos pagal fonde esančius seminarijos dokumentus.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Marijampolės mokytojų seminarijabuvo mišri mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojus. Nuo 1919-10-08 seminarijoje veikė jaunesnioji parengiamoji klasė, o nuo 1920/1923 metų atidaryta vyresnioji parengiamoji klasė ir keturi kursai. Nuo 1926 m. seminarijoje veikė Metiniai pedagoginiai kursai.

Marijampolės valdžios mokytojų seminarija, Marijampolės valstybinė mokytojų seminarija buvo mišri specialioji aukštesniojo lavinimo mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojus.

Marijampolės mokytojų seminarija nuo 1940-03-01 buvo mišri vidurinio lavinimo mokymo įstaiga.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966-02-26 perėmė 685 neaprašytas Marijampolės mokytojų seminarijos bylas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kapsuko filialo.

1966-08-19 sudaryti apyrašai Nr. 1–3, į kuriuos įrašyti 674 apskaitos vienetai: į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 92, į apyrašą Nr. 2 - 54, o į apyrašą Nr. 3 - 528 apskaitos vienetai.

1968 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašytas rastas 1 apskaitos vienetas.

2007 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Marijampolės mokytojų seminarija.

Iš viso fonde Nr. 1769 yra 3 apyrašai, 675 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1950 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Fonde yra 1944–1947 m. Marijampolės mokytojų seminarijos ir 1947–1950 m. Marijampolės Žemaitytės - Sukackienės mokytojų seminarijos susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kuriuos reikėtų perduoti Marijampolės apskrities archyvui.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti švietimo ministerijos įsakymai, nurodymai, direktoriaus įsakymai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, klasių ir trimestrų žurnalai, mokinių elgesio ir mokslo pažangumo žurnalai, mokesčių už mokslą registracijos knygos, tarnautojų ir mokinių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 92 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932 m., 1938–1950 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 529 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 8, b. 1, l. 14 a. p.

2 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 4.

3 LCVA. F. 1769, ap. 1, b. 4, l. 2, 6 a.p.; F. 391, ap. 8, b. 284, l. 86 a. p.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:43