O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 234 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIŲ MOKYTOJŲ KURSŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 234

2007-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Valstybiniai aukštesnieji mokytojų kursai Vilniuje (Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Wilnie) (1925 m. rugsėjo mėn.–1932 m.)

2. Valstybiniai mokytojų kursai Vilniuje (Państwowy Kurs Nauczycielski w Wilnie) (1930 m. rugsėjo mėn.–1932 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Valstybiniai aukštesnieji mokytojų kursai Vilniuje pradėjo veikti 1925 m. rugsėjo mėn.[1]

Kursai buvo pavaldūs Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijai.

Kursų veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-03-06 potvarkis apie pradžios mokyklų mokytojų profesinę kvalifikaciją, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1928-07-01 potvarkis „Dėl aukštesniųjų mokytojų kursų veiklos organizavimo“, kiti teisės aktai.

Valstybiniai aukštesnieji mokytojų kursai Vilniuje likviduoti 1932 m. Tiksli likvidavimo data nenustatyta.

2. Valstybiniai mokytojų kursai Vilniuje pradėjo veikti 1930 m. rugsėjo mėn.[2]

Kursai buvo pavaldūs Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijai.

Kursų veiklą reglamentavo tikybų ir viešojo švietimo ministro 1928-06-18 potvarkis „Dėl valstybinių mokytojų kursų įstatų“, kiti teisės aktai.

Valstybiniai mokytojų kursai Vilniuje likviduoti 1932 m. rugsėjo mėn.[3]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Valstybinių aukštesniųjų mokytojų kursų Vilniuje tikslas buvo kelti pradžios mokyklų mokytojų kvalifikaciją. Kursuose veikė humanitarinė, geografijos ir gamtos, metodikos ir pedagogikos grupės. Mokslas truko vienerius metus, geografijos ir gamtos grupėje – dvejus metus.

Į kursus buvo priimami viešųjų pradžios mokyklų mokytojai bei privačių pradžios mokyklų mokytojai, ne mažiau kaip 3 metus be pertraukos dirbę mokytojais viešojoje mokykloje. Baigę kursus mokytojai turėjo pirmumo teisę gauti darbą pradinio mokymo sistemoje, viešųjų pradžios mokyklų mokytojai gaudavo priedą prie atlyginimo.[4]

2. Valstybiniai mokytojų kursai Vilniuje ruošė pradžios mokyklų mokytojus. Mokslas truko vienerius metus. Kursuose buvo dėstomi pedagogika, metodika, psichologija, piešimas, muzika, rankdarbiai, fizinis lavinimas, baltarusių kalba, higiena. Kursų klausytojai atlikdavo pedagoginę praktiką prie kursų veikusioje pratybų mokykloje (szkoła ćwiczeń).

Į kursus buvo priimami asmenys, baigę bendrojo lavinimo vidurinę mokyklą arba tikybų ir viešojo švietimo ministro jai lygiaverte pripažintą amatų mokyklą. [5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybinių aukštesniųjų mokytojų kursų Vilniuje ir Valstybinių mokytojų kursų Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-11-24 sudarytas Valstybinių aukštesniųjų mokytojų kursų Vilniuje fondo Nr. 234 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 161 apskaitos vienetas. 1965 m. į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas. 1973 m. patikslintas į apyrašą įrašytų bylų skaičius - 167 apskaitos vienetai. 2007 m., ištaisius techninę klaidą, patikslintas į apyrašą įrašytų bylų skaičius - 171 apskaitos vienetas.

1952-11-13 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 11 apskaitos vienetų.

2007 m. rengiant fondo pažymą, nustatyta, kad fondas yra jungtinis, fonde yra ir Valstybinių mokytojų kursų Vilniuje dokumentai. Patikslintas fondo Nr. 234 pavadinimas. Fondas pavadintas „Valstybiniai mokytojų kursai Vilniuje“.

Iš viso fonde Nr. 234 yra 2 apyrašai, 182 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1932 m. Dokumentai lenkų kalba.

Priklausančių fondui Valstybinių aukštesniųjų mokytojų kursų Vilniuje ir Valstybinių mokytojų kursų Vilniuje veiklos bylų yra Vilniaus mokymo įstaigų fonde Nr. 1148.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Tikybų ir viešojo švietimo ministerijos, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos tvarkomieji dokumentai;

Valstybinių aukštesniųjų mokytojų kursų Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių, baigiamųjų egzaminų protokolai, egzaminų darbai, ataskaitos apie išeitą medžiagą, žinios apie kursus, dokumentai personalo, klausytojų priėmimo, ūkio klausimais, mokytojų, mokymo programos, grupių, pažymių žurnalai, klausytojų sąrašai ir asmens bylos;

Valstybinių mokytojų kursų Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, grupių, pažymių žurnalai, klausytojų asmens bylos ir sveikatos lapai, bibliotekos inventoriaus knyga.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Asmens bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 234 apyraše Nr. 1 įrašytas 171 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1932 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Valstybinių aukštesniųjų mokytojų kursų Vilniuje grupių žurnalų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Valstybinių aukštesniųjų mokytojų kursų Vilniuje grupių žurnalai, pažymių žurnalas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 234 apyraše Nr. 2 įrašyta 11 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1931 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 234, ap. 1, b. 1, l. 353.

[2] LCVA. F. 234, ap. 1, b. 19.

[3] LCVA. F. 1148, ap. 1, b. 34, 40.

[4] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1928, 9-153, 9-154.

[5] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1928, Nr. 8-134. LCVA. F. 172, ap. 1, b. 4291.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:08