O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 242 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIVAČIŲ AUKŠTESNIOSIOS BUHALTERIJOS KURSŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 242

2007-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Buhalterių draugijos privatūs mišrūs aukštesniosios buhalterijos kursai Vilniuje (Prywatne Koedukacyjne Kursy Wyższej Rachunkowości Stowarzyszenia Buchalterów w Wilnie) (1932-09-01–1935 m.)

2. Vilniaus buhalterių draugijos privatūs mišrūs metiniai aukštesniosios buhalterijos kursai Vilniuje (Prywatne Koedukacyjne Jednoroczne Kursy Wyższej Rachunkowości Stowarzyszenia Buchalterów m. Wilna w Wilnie) (1933-10-11–1935 m. spalio mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1932-09-01 išdavė Vilniaus buhalterių draugijai leidimą Nr. III-22382/32 įsteigti Buhalterių draugijos privačius mišrius aukštesniosios buhalterijos kursus Vilniuje. Kursai pradėjo veikti 1932-10-04.

Dokumentuose kursai taip pat buvo vadinami Vilniaus buhalterių draugijos mišriais aukštesniosios buhalterijos kursais.

Kursai veikė iki 1935 m.[1]

2. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1933-10-11 išdavė Vilniaus buhalterių draugijai leidimą Nr. III-31914/33 įsteigti Vilniaus buhalterių draugijos privačius mišrius metinius aukštesniosios buhalterijos kursus Vilniuje. Kursai pradėjo veikti 1933-11-09.

Kursų įstatai 1934 m. buvo pakeisti, kuratorija 1934-11-20 išdavė leidimą Nr. III-42430/34 veikti kursams. [2]

Tiksli kursų veiklos pabaigos data nenustatyta. Vėliausi fondo dokumentai yra 1935 m. spalio mėn.

Kursų veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie privačias mokyklas ir mokymo ir auklėjimo įstaigas, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1932-06-07 potvarkis apie privačias mokyklas ir mokymo įstaigas, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Buhalterių draugijos privačių mišrių aukštesniosios buhalterijos kursų Vilniuje tikslas buvo paruošti buhalterijos srityje dirbančius asmenis diplomuoto buhalterio kvalifikacijai įgyti. Kursuose buvo dėstomos buhalterijos, prekybos teorija ir praktika, civilinė, baudžiamoji, prekybos teisės ir kita. Mokslas truko 2 metus.

Į kursus buvo priimami asmenys nuo 20 metų. Vidurinių prekybos mokyklų absolventai buvo priimami neatsižvelgiant į buhalterinio darbo patirtį. Asmenims, baigusiems bendrojo lavinimo vidurinę, nepilną vidurinę, amatų mokyklą, arba pradžios mokyklą ir prekybos kursus, buvo privaloma turėti nuo išsilavinimo priklausantį buhalterinio darbo stažą.

2. Vilniaus buhalterių draugijos privačių mišrių metinių aukštesniosios buhalterijos kursų Vilniuje tikslas buvo paruošti buhalterijos srityje dirbančius asmenis diplomuoto buhalterio kvalifikacijai įgyti. Kursuose buvo dėstomos buhalterijos, prekybos teorija ir praktika, civilinė, baudžiamoji, prekybos teisės ir kita. Mokslas truko 1 metus.

Į kursus buvo priimami asmenys nuo 18 metų. Vidurinių prekybos mokyklų absolventai buvo priimami neatsižvelgiant į buhalterinio darbo patirtį. Asmenims, baigusiems bendrojo lavinimo vidurinę, nepilną vidurinę, amatų mokyklą, arba pradžios mokyklą ir prekybos kursus, buvo privaloma turėti nuo išsilavinimo priklausantį buhalterinio darbo stažą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Buhalterių draugijos privačių mišrių aukštesniosios buhalterijos kursų Vilniuje, Vilniaus buhalterių draugijos privačių mišrių metinių aukštesniosios buhalterijos kursų Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-07-18 fonde buvo 27 saugojimo vienetai.

1952-11-17 sudarytas Vilniaus buhalterių draugijos privačių mišrių metinių aukštesniosios buhalterijos kursų fondo Nr. 242 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 28 apskaitos vienetai.

2007 m. rengiant fondo pažymą, nustatyta, kad fondas yra jungtinis. Fonde yra Buhalterių draugijos privačių mišrių aukštesniosios buhalterijos kursų Vilniuje dokumentų. Patikslintas fondo Nr. 242 pavadinimas. Fondas pavadintas „Privatūs aukštesniosios buhalterijos kursai Vilniuje“ .

Iš viso fonde Nr. 242 yra 1 apyrašas, 28 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1932–1935 m. Dokumentai lenkų kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Buhalterių draugijos privačių mišrių aukštesniosios buhalterijos kursų Vilniuje egzaminų komisijos protokolai, leidimas įsteigti kursus, klausytojų sąrašai, egzaminų pažymių žurnalas, prašymai priimti į kursus, kursų baigimo pažymėjimai.

Leidimas įsteigti Vilniaus buhalterių draugijos privačius mišrius metinius aukštesniosios buhalterijos kursus Vilniuje, asmenų, gavusių pažymėjimus apie kursų išklausymą, sąrašas, prašymai priimti į kursus, kursų baigimo pažymėjimai.

Veiklos bylos susistemintos pagal chronologiją, prašymų priimti į kursus bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 242 apyraše Nr. 1 įrašyti 28 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1932–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 242, ap. 1, b. 3. F. 172, ap. 1, b. 5615, l. 12, 13, 24, 52, 55.

[2] LCVA. F. 242, ap. 1, b. 3. F. 172, ap. 1, b. 5615, l. 3-7, 14–16, 48.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:09