O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 257 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

MOTERŲ PILIETINIO DARBO SĄJUNGOS VILNIAUS VAIVADIJOS ORGANIZACIJOS PRIVAČIOS ŠEIMOS ŪKIO I PAKOPOS MOKYKLOS VILNIUJE

IR

PARIBIŲ GLOBOS TARYBOS VILNIAUS PRIVAČIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJŲ RATELIO VILNIUJE FONDĄ NR. 257

2007-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos namų darbininkių mokykla Vilniuje (Szkoła Pracownic Gospodarczych Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie) (1931-06-05–1936-08-20)

Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privati vienmetė moterų šeimos ūkio mokykla Vilniuje (Prywatna Roczna Żeńska Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie) (1936-08-21–1938-10-31)

Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privati šeimos ūkio I pakopos mokykla Vilniuje (Prywatna Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym I stopnia Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie) (1938-11-01–1939 m.)

2. Paribių globos tarybos Vilniaus privačių mokyklų mokytojų ratelis Vilniuje (Koło Nauczycieli Wileńskich Szkół Prywatnych Rady Opiekuńczej Kresowej w Wilnie) (1935-05-08–1938 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1931-06-05 išdavė leidimą Nr. III-16360/31 įsteigti ir laikyti Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos namų darbininkių mokyklą Vilniuje.[1]

Remiantis Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1936-08-21 sprendimu Nr. III-20680/36 mokykla pertvarkyta į Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privačią vienmetę moterų šeimos ūkio mokyklą Vilniuje.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1938-01-10 raštu Nr. III-655/38 mokykla nuo 1938-11-01 pavadinta Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privačia šeimos ūkio I pakopos mokykla Vilniuje. [2]

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-11-21 potvarkis apie amatų mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

Tiksli mokyklos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. rugpjūčio mėnesį mokykla dar veikė.

2. Paribių globos tarybos Vilniaus privačių mokyklų mokytojų ratelio Vilniuje steigiamasis susirinkimas įvyko 1935-05-08. [3] Ratelis buvo draugijos „Paribių globos taryba“ padalinys ir veikė vadovaudamasis draugijos įstatais.

Ratelį valdė visuotinis susirinkimas, valdyba, revizijos komisija. Ratelio veiklą kontroliavo draugijos „Paribių globos taryba“ valdyba, revizijos komisija.

Ratelis buvo likviduotas 1938 m. [4]

 

Sudarytojų funkcijos ir veiklos sritis

 

1. Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos namų darbininkių mokykla Vilniuje buvo dviejų klasių mokymo įstaiga, kurioje moksleivės įgydavo žinių apie namų ūkio tvarkymą ir praktinių įgūdžių. Mokykla ruošė virėjas, kambarines ir kt.

Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privačios vienmetės moterų šeimos ūkio mokyklos Vilniuje, Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privačios šeimos ūkio I pakopos mokyklos Vilniuje funkcijos liko tos pačios. Mokslas truko vienerius metus. Į mokyklą buvo priimamos merginos, baigusios pradžios mokyklą.

2. Paribių globos tarybos Vilniaus privačių mokyklų mokytojų ratelis Vilniuje organizavo parengimo gimnazijų, pradžios mokyklų baigiamiesiems egzaminams bei stojamiesiems egzaminams, piešimo ir kitus kursus, švenčių, įvykių minėjimus, paskaitas, turėjo biblioteką, rūpinosi bedarbių ratelio narių įdarbinimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privačios šeimos ūkio I pakopos mokyklos Vilniuje ir Paribių globos tarybos Vilniaus privačių mokyklų mokytojų ratelio Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-07-18 fonde buvo 29 saugojimo vienetai.

1952-11-23 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 62 apskaitos vienetai; 1952-11-18 - apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 257 yra 2 apyrašai, 77 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra „Nacionalinio švietimo komisijos” mišrių bendrojo lavinimo kursų Vilniuje, privačios mišrios gimnazijos „Edukacija“, Stefano Žeromskio brandos egzaminų kursų Vilniuje veiklos bylų, priklausančių fondams Nr. 1055, 203, 238. Bylos įrašytos į apyrašą Nr. 2.

 

Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privačios šeimos ūkio

I pakopos mokyklos Vilniuje veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos tvarkomieji dokumentai; pedagogų tarybos posėdžių protokolai; moksleivių sąrašai; metų pažymių, klasių žurnalai; prašymai priimti į mokyklą; pradžios mokyklų, šeimos ūkio mokyklos baigimo pažymėjimai; biudžeto vykdymo ataskaitos; buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 257 apyraše Nr. 1 įrašyti 62 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Paribių globos tarybos Vilniaus privačių mokyklų mokytojų ratelio Vilniuje veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti ratelio visuotinių susirinkimų, valdybos, revizijos komisijos posėdžių protokolai; susirašinėjimo kursų organizavimo, nario mokesčio mokėjimo klausimais dokumentai; narių sąrašas; kasos knyga; organizuotų kursų lankytojų asmens dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 257 apyraše Nr. 2 įrašyta 15 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1935–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 51, ap. 17, b. 280, l. 22.

[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6863, l. 6, 8, 9, 16.

[3] LCVA. F. 257, ap. 2, b. 2, l. 1.

[4] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 2519.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:17