O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 260 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SESERŲ SERAFIČIŲ PRIVAČIOS VIENMETĖS MOTERŲ ŠEIMOS ŪKIO I PAKOPOS MOKYKLOS VILNIUJE FONDĄ NR. 260

2006-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Seserų serafičių privati moterų namų ūkio mokykla Vilniuje (Prywatna Żeńska Szkoła Gospodarstwa Domowego S.S. Serafitek w Wilnie) (1933-09-11–1937-12-03)

Seserų serafičių privati vienmetė moterų šeimos ūkio I pakopos mokykla Vilniuje (Prywatna Roczna Żeńska Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym I stopnia S.S. Serafitek w Wilnie) (1937-12-04–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1933-09-11 išdavė Seserų serafičių vienuolijai Vilniuje leidimą Nr. III-27891/33 įsteigti privačią namų ūkio mokyklą Vilniuje.[1] Mokykla pavadinta Seserų serafičių privačia moterų namų ūkio mokykla Vilniuje.

1937-12-04 kuratorija išdavė leidimą Nr. III-42393/37 įsteigti Seserų serafičių privačią vienmetę moterų šeimos ūkio I pakopos mokyklą Vilniuje. Mokykla pradėjo veikti 1938 m. sausio mėn. [2] Dokumentuose dar buvo vadinama Seserų serafičių privačia moterų šeimos ūkio mokykla Vilniuje.

Tikybų ir viešojo švietimo ministro 1939-05-12 potvarkiu mokyklai suteiktos valstybinės mokyklos teisės.[3]

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-11-21 potvarkis apie amatų mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

1939 m. mokykla dar veikė. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Seserų serafičių privati vienmetė moterų šeimos ūkio I pakopos mokykla Vilniuje buvo mokymo įstaiga, kurioje moksleivės įgydavo žinių apie namų ūkio tvarkymą ir praktinių įgūdžių. Į mokyklą buvo priimamos 14–18 metų merginos, baigusios pradžios mokyklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Seserų serafičių privačios vienmetės moterų šeimos ūkio I pakopos mokyklos Vilniuje dokumentų perdavimo LTSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1949-07-18 fonde buvo 5 saugojimo vienetai.

1952-11-17 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai. Iš viso fonde Nr. 260 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1938 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti mokinių sąrašai, ketvirčių, metų pažymių žurnalai, mokyklos baigimo pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 260 apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 51, ap. 17, b. 445, l. 12.

[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6860.

[3] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1939, Nr. 4-150.


   

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:17