O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 444 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO POLICIJOS MOKYKLOS FONDĄ NR. 444

2007-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Milicijos mokykla (1922-11-01–1923-07-31)

I milicijos mokykla (1923-08-01–1923 lapkričio mėn.)

Aukštesnioji milicijos mokykla (1923 m. lapkričio mėn.–1923-12-31)

Aukštesnioji policijos mokykla (1924-01-01–1935-05-31)

Policijos mokykla (1935-06-01–1939-10-30)

Kauno policijos mokykla (1939-11-01–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Piliečių apsaugos departamento direktoriaus 1922-11-07 įsakymu Nr. 37 nuo 1922-11-01 Linksmadvaryje įsteigta Milicijos mokykla.1

Vidaus reikalų ministro 1923-08-17 įsakymu Nr. 3026 nuo 1923-08-01 įsteigus II Milicijos mokyklą Rokiškyje2, Milicijos mokykla, veikusi Kaune, buvo vadinama I milicijos mokykla. Mokyklos veiklą reglamentavo 1923 m. I milicijos mokyklos statutas.

Nuo 1923 m. lapkričio mėn.3 I milicijos mokykla vadinama Aukštesniąja milicijos mokykla. Mokykla buvo pavaldi Piliečių apsaugos departamentui.

Vidaus reikalų ministro 1924-01-08 įsakymu Nr. 3 nuo 1924-01-01 Aukštesnioji milicijos mokykla pavadinta Aukštesniąja policijos mokykla.4

Mokyklos veiklą reglamentavo 1925 m. Aukštesniosios policijos mokyklos statutas.5

Aukštesnioji policijos mokykla nuo 1935-06-01 pavadinta Policijos mokykla. Mokyklos veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministro 1935-06-12 įsakymu Nr. 34 patvirtintas Policijos mokyklos statutas6, pradėjęs veikti nuo 1935-06-01, ir kiti teisės aktai. Policijos mokykla buvo tiesiogiai pavaldi Policijos departamentui.

Vidaus reikalų ministro 1939-12-14 įsakymu Nr. 75 nuo 1939-11-01 Policijos mokykla, veikusi Kauno mieste, pavadinta Kauno policijos mokykla.7

Ministrų Tarybos 1940-07-29 nutarimu policija pavadinta milicija.8 Kauno policijos mokykla pavadinta Kauno milicijos mokykla. Mokykla pavaldi Milicijos departamentui.

Tiksli data, kada Kauno milicijos mokykla 1940 m. baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Milicijos mokykla ruošė milicijos tarnautojus.

I milicijos mokykla ruošė milicijos tarnautojus. Mokslas tęsėsi šešis mėnesius. Prie mokyklos buvo steigiami skyriai kriminalinės milicijos ir kitų sričių milicijos valdininkams ruošti. Mokykloje buvo dėstomi bendrojo lavinimo ir specialūs dalykai. Baigę mokyklą asmenys įgydavo teisę užimti milicijos valdininko vietą.

Aukštesnioji milicijos mokykla ruošė milicijos valdininkus. Į mokyklą buvo priimami tik nuovadų viršininkų padėjėjai ir kriminalinės milicijos tarnautojai. Mokslas tęsėsi šešis mėnesius.

Aukštesnioji policijos mokykla ruošė policijos valdininkus. Mokslas tęsėsi šešis mėnesius. Prie mokyklos buvo steigiami specialūs arba trumpalaikiai kursai.

Policijos mokykla buvo policijos tarnautojų mokymo ir auklėjimo įstaiga bei policijos mokslo centras. Mokykloje buvo dėstomi bendrojo lavinimo ir specialūs dalykai.

Pagrindinio mokslo kurso trukmė buvo vieneri metai. Kurso klausytojai buvo vadinami mokiniais ir jį baigę turėjo pirmenybę užimti policijos valdininko vietą.

Trumpalaikių kursų trukmė ir mokomieji dalykai buvo nustatomi kiekvienais metais atskirai. Šių kursų klausytojai buvo vadinami kursantais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-10-10 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo 6 Policijos mokyklos bylas, įrašytas apraše Nr. 1

1958-02-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė iš Kauno valstybinio archyvo 9 Policijos mokyklos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1959 m. ir 1966 m. ir 1974 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti rasti 9 apskaitos vienetai.

2007 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Kauno policijos mokykla.

Iš viso fonde Nr. 444 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Aukštesniosios policijos mokyklos, pasienio policijos mokomojo būrio sargybų viršininkų mokymo programos; šaudymo instrukcijos; pėstininkų būrio policininkų, inventoriaus sąrašai; mokinių ir kursantų sveikatos patikrinimo lapeliai; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 394, ap. 5, b. 272, l. 154, 66.

2 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 39, l. 104.

3 LCVA. F. 394, ap. 5, b. 272, l. 154.

4 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 5.

5 LCVA. F. 394, ap. 5, b. 329, l. 106 - 120.

6 LCVA. F. 379, ap. 1, b. 880, l. 75 - 82.

7 LCVA. F. 436, ap. 1, b. 10, l. 23.

8 LCVA. F. 377, ap. 7, b. 116, l. 427.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:31