O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-154 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MILICIJOS MOKYKLOS FONDĄ NR. R-154

2013-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus milicijos mokykla (1940 m. rugpjūčio mėn.– 1940 m. [gruodžio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1940-07-29 nutarimu, kuriuo Lietuvos policija buvo pavadinta milicija, Vilniaus policijos mokykla nuo 1940-08-06 dokumentuose vadinama Vilniaus milicijos mokykla.1Tiksli data, kada buvo pakeistas mokyklos pavadinimas, nenustatyta.

Vilniaus milicijos mokykla buvo pavaldi Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Darbininkų ir valstiečių milicijos valdybai. Mokyklos veiklą reglamentavo Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Milicijos departamento direktoriaus, Milicijos valdybos viršininko įsakymai.

Tiksli data, kada Vilniaus milicijos mokykla baigė veiklą, nenustatyta. 1940 m. gruodžio mėn. mokykla dar veikė.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus milicijos mokykloje buvo rengiami milicijos valdininkai. Mokslas truko 4 mėnesius. Į mokyklą buvo priimami kariuomenėje atitarnavę milicijoje dirbantys asmenys nuo 21 iki 40 metų amžiaus.3

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1959-05-06 buvo sudarytas Vilniaus milicijos fondo Nr. R-154 apyrašas Nr.1, kuriame buvo įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2003-03-31 įsakymu Nr. V-19 Dėl dokumentų perėmimo, 2003-05-08 Bylų (dokumentų) perėmimo aktu Nr. PF-39/A1-46 (7.6) Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) Vilniaus milicijos mokyklos fondą Nr. R-154 perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui (toliau – LYA).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2007, Nr. 4-154; 2008, Nr. 50-1846) nuostatomis, LYA 2011-11-16 Bylų (dokumentų) perdavimo aktu Nr. A1-18 (7.6)/GF-45 Vilniaus milicijos mokyklos fondą grąžino LCVA.

Iš viso fonde Nr. R-154 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisaro, Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Milicijos departamento direktoriaus, Vilniaus miesto ir apskrities milicijos vado įsakymai, susirašinėjimo su Darbininkų ir valstiečių milicijos valdyba ir kitomis įstaigomis personalo, mokyklą baigusių milicininkų, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai, daiktų priėmimo aktai ir kvitai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 9 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-154, ap. 1, b. 1, l. 25; b.6, l. 14.

2LCVA. F.R-154, ap.1, b. 9.

3LCVA. F. R-154, ap.1, b. 5, l. 53, 64, 70.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:04