O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-539 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIO PROFESINIO TECHNINIO MOKYMO KOMITETO FONDĄ NR. R-539

2007-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinė Lietuvos TSR darbo rezervų valdyba (1944 m.–1959-08-16)

Vyriausioji profesinio techninio mokymo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1959-08-17–1966-08-25)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis profesinio techninio mokymo komitetas (1966-08-26–1978-09-04)

Lietuvos TSR valstybinis profesinio techninio mokymo komitetas (1978-09-05–1988-03-22)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1944 m. buvo įsteigta Respublikinė Lietuvos TSR darbo rezervų valdyba, nenustatyta. Respublikinė Lietuvos TSR darbo rezervų valdyba buvo pavaldi Vyriausiajai darbo rezervų valdybai prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos.

Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1959-08-17 nutarimu Nr. 440 „Dėl vadovavimo profesiniam-techniniam mokymui Lietuvos TSR pagerinimo“ Respublikinė Lietuvos TSRdarbo rezervų valdyba pertvarkyta į Vyriausiąją profesinio techninio mokymo valdybą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.1

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1966-08-26 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio profesinio techninio mokymo komiteto įsteigimo“ Vyriausiosios profesinio techninio mokymo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pagrindu įsteigtas sąjunginis - respublikinis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis profesinio techninio mokymo komitetas.2

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1978-09-05 įsaku „Dėl kai kurių Lietuvos TSR valstybinio valdymo organų pavadinimų pakeitimo ir pertvarkymo“ Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis profesinio techninio mokymo komitetas pavadintas Lietuvos TSR valstybiniu profesinio techninio mokymo komitetu.3

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-03-22 įsaku „Dėl Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijos įsteigimo“ Lietuvos TSR valstybinis profesinio techninio mokymo komitetas panaikintas.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR valstybinis profesinio techninio mokymo komitetas organizavo ir kontroliavo mokymą profesinėse technikos mokyklose, rengusiose kvalifikuotus darbininkus.

Lietuvos TSR valstybiniam profesinio techninio mokymo komitetui priklausė 106 profesinės technikos mokyklos, iš jų – 2 specialiosios ir 5 prie Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR valstybinis profesinio techninio mokymo komitetas 1988-06-13, 1988-06-28 ir 1989-12-21 perdavė archyvui 2245 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1 ir 53 buvusias įslaptintos veiklos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1s. 1994 m. apyrašas Nr. 1s peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-539 yra 2 apyrašai, 2298 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kanceliarijos, Plano-finansų, Mokyklų, Jaunųjų kvalifikuotų darbininkų rengimo ir paskirstymo, Auklėjamojo ir kultūrinio masinio darbo ir kitų skyrių, veiklos dokumentai:

TSRS ir Lietuvos TSR vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, valdybos (vėliau - komiteto) įsakymai, potvarkiai.

Mokymo–metodinės tarybos, Mokymo–gamybostarybos, Kolegijos posėdžių protokolai, nutarimai, pedagogų konferencijų dokumentai, valdybos metų darbo, profesinių techninių mokyklų mokslo ir gamybinės veiklos, mokomojo-auklėjamojo ir politinio-auklėjamojo darbo, jaunųjų darbininkų paskirstymo planai ir ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, valdybos ir mokyklų metų balansai, sąmatos, etatų sąrašai, mokyklų patikrinimo pažymos, žinios apie profesinėse technikos mokyklose rengiamas darbininkų specialybes, darbuotojų skaičių, turto perėmimo aktai, keičiantis mokyklų direktoriams; darbuotojų asmens, profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal institucijos struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2245 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Kolegijos nutarimai, viršininko įsakymai, komiteto slaptos raštvedybos bylų nomenklatūros, slaptų bylų perėmimo, patikrinimo ir sunaikinimo aktai, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos informacija apie profesinių technikos mokyklų nepilnamečių mokinių padarytus nusikaltimus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1988 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. R-754, ap. 1, b. 496, l. 471.

2 LCVA, F. R-758, ap. 2, b. 197, l. 7.

3 LCVA, F. R-758, ap. 2, b. 438, l. 11.

4 LCVA, F. R-758, ap. 2, b. 749, l. 10.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:32