O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-597 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

LIAUDIES ŪKIO VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ IR SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO INSTITUTO PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-597

2007-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Liaudies Ūkio Tarybos Mokymo kombinatas (1958-03-01-1965-11-02)

Lietuvos TSR vietinės pramonės ministerijos Mokymo kombinatas (1965-11-03–1966-04-05)

Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Mokymo kombinatas

(1966-04-06–1966-07-08)

Aukštieji vadovaujančiųjų ir inžinerijos-technikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai

(1966-07-09–1969-02-14)

Tarpšakinis vadovaujančiųjų ir inžinerijos-technikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institutas

(1969-02-15–1974-05-30)

Lietuvos TSR liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institutas (1974-05-31–1988-08-31)

Liaudies ūkio vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo institutas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1988-09-01–1990-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Ūkio Tarybos 1958-02-25 nutarimu Nr.22 „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Ūkio Tarybos Mokymo kombinato organizavimo“ Lengvosios pramonės vadovaujančiųjų ir inžinerijos-technikos darbuotojų tobulinimosi institutas, Liaudies Ūkio Tarybos inžinerijos-technikos darbuotojų tobulinimosi kursai ir Maisto pramonės fabrikinio gamyklinio mokymo mokykla nuo 1958-03-01 buvo sujungti į vieną mokymo įstaigą, kuri buvo pavadinta Lietuvos TSR Liaudies Ūkio Tarybos Mokymo kombinatu.[1]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1965-11-03 nutarimu Nr.510 „Dėl Lietuvos TSR vietinės pramonės valdymo“ ir Lietuvos TSR vietinės pramonės ministro 1965-11-20 įsakymu Nr.2 „Dėl Liaudies Ūkio Tarybos įmonių ir organizacijų priėmimo“ Mokymo kombinatas tapo pavaldus Lietuvos TSR vietinės pramonės ministerijai.[2]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1966-04-06 potvarkiu Nr.411p ir Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministro 1966-04-18 įsakymu Nr.93 Lietuvos TSR vietinės pramonės ministerijos Mokymo kombinatas tapo pavaldus Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijai.[3]

Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministro 1966-07-09 įsakymu Nr.231 Mokymo kombinatas pertvarkytas į Aukštuosius vadovaujančiųjų ir inžinerijos-technikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus.[4]

Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministro 1969-01-31 įsakymu Nr.28 Aukštieji vadovaujančiųjų ir inžinerijos-technikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai nuo 1969-02-15 pertvarkyti į Tarpšakinį vadovaujančiųjų ir inžinerijos-technikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institutą.[5]

Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministro 1974-05-31 įsakymu Nr.227 Tarpšakinis vadovaujančiųjų ir inžinerijos-technikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institutas pavadintas Lietuvos TSR liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institutu.[6]

Lietuvos KP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1988-04-12 nutarimu Nr.100 „Dėl liaudies ūkio vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo sistemos pertvarkymo“ nuo 1988-09-01 Lietuvos TSR liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institutas tapo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir pavadintas Liaudies ūkio vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo institutu prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[7]

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-07-19 nutarimu Nr.243 Liaudies ūkio vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo institutas nuo 1990-09-01 pertvarkytas į Lietuvos vadybos akademiją.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mokymo kombinatas buvo mokymo įstaiga, kurioje liaudies ūkio vadovaujantys ir inžinerijos-technikos darbuotojai bei pramonės įmonių specialistai mokėsi ir kėlė kvalifikaciją.

Aukštųjų vadovaujančiųjų ir inžinerijos-technikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų funkcijos nepasikeitė.

Tarpšakinis vadovaujančiųjų ir inžinerijos-technikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institutas buvo mokymo įstaiga, kurioje ministerijų, visų pramonės šakų įmonių ir organizacijų vadovaujantys ir inžinerijos-technikos darbuotojai kėlė kvalifikaciją.

Lietuvos TSR liaudies ūkio specialistų tobulinimosi instituto funkcijos nepasikeitė.

Liaudies ūkio vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo institutas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo mokymo įstaiga, kurioje visų pramonės šakų vadovaujantys darbuotojai ir valdymo specialistai kėlė kvalifikaciją. Institutas teikė ministerijoms, žinyboms bei susivienijimams mokslinę-metodinę ir konsultacinę pagalbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1994-10-20 iš Vilniaus universiteto perėmė 547 Liaudies ūkio vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo instituto bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-597 yra 1 apyrašas, 547 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1958–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra 1990–1992 m. Lietuvos vadybos akademijos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, direktoriaus įsakymai veiklos ir personalo klausimais, fakultetų dekanų įsakymai veiklos klausimais, instituto Tarybos, direkcijos, katedrų ir fakultetų posėdžių protokolai, mokymo planai, darbo planai ir ataskaitos, klausytojų priėmimo metų planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, statistinės ataskaitos apie kadrus, instituto darbo patikrinimo pažymos, etatų, mokslą baigusiųjų sąrašai, buhalterijos ir profsąjungos komiteto dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal institucijos struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 547 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1958–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-239, ap. 7, b. 38, l. 16.

[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 813, l. 157; F. R-771, ap. 7, b. 2, l. 2.

[3] LCVA. F. R-507, ap. 1, b. 941, l. 154.

[4] LCVA. F. R-507, ap.1, b. 943, l. 26.

[5] LCVA. F. R-507, ap. 1, b. 1496, l. 60.

[6] LCVA. F. R-507, ap. 1, b. 2377, l. 75.

[7] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1567, l. 112.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:33