O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-732 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

LIAUDIES ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ TOBULINIMOSI INSTITUTO FONDĄ NR. R-732

2007-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Centrinis pedagoginis kabinetas (1941-04-29–1941 m.)

Respublikinis pedagoginis kabinetas (1944-10-11–1950-09-22)

Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas (1950-09-23–1988-08-23)

Liaudies švietimo darbuotojų tobulinimosi institutas (1988-08-24–1990-12-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-04-29 nutarimu Nr.442 „Dėl Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato Centrinio pedagoginio kabineto organizavimo“ įsteigtas Centrinis pedagoginis kabinetas.[1]

Tiksli data, kada Centrinis pedagoginis kabinetas pavadintas Respublikiniu pedagoginiu kabinetu, nenustatyta.

Švietimo liaudies komisaro 1944-10-17 įsakymu Nr.128 nuo 1944-10-11 paskirta Respublikinio pedagoginio kabineto direktorė.[2]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1950-09-23 nutarimu Nr.842 „Dėl Lietuvos TSR švietimo ministerijos Respublikinio mokytojų tobulinimosi instituto organizavimo“ ir Lietuvos TSR švietimo ministro 1950-09-29 įsakymu Nr.244 buvo likviduotas Respublikinis pedagoginis kabinetas ir įsteigtas Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas.[3]

Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijos 1988-08-24 įsakymu Nr.44 „Dėl liaudies švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tobulinimo“ Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas pavadintas Liaudies švietimo darbuotojų tobulinimosi institutu.[4]

Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos kolegijos 1990-12-20 nutarimu Nr.12 Liaudies švietimo darbuotojų tobulinimosi institutas pavadintas Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutu.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinis pedagoginis kabinetas organizavo rajonų ir miestų pedagoginius kabinetus ir vadovavo jų darbui, rengė mokytojų konferencijas, kvalifikacijos kėlimo kursus ir kt.

Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas, Liaudies švietimo darbuotojų tobulinimosi institutas vadovavo rajonų ir miestų metodinių kabinetų veiklai, kėlė švietimo darbuotojų kvalifikaciją, tyrė ir apibendrino pedagoginę patirtį, populiarino pažangius darbo metodus, organizavo konferencijas, kursus, seminarus, paskaitas, konsultacijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų profesinės raidos centras 2000-01-06 perdavė archyvui 1168 Liaudies švietimo darbuotojų tobulinimosi instituto bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-732 yra 1 apyrašas, 1168 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, instituto įsakymai veiklos klausimais, tarybos posėdžių ir gamybinių pasitarimų protokolai ir nutarimai, instituto, metodinių kabinetų, rajonų ir miestų pedagoginių kabinetų, mokyklų metodinių ratelių ir dalykinių komisijų darbo planai ir ataskaitos, švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų mokymo planai, programos, ataskaitos ir dalyvių bei lektorių sąrašai, mokytojų seminarų, pasitarimų ir konferencijų dokumentai, pedagoginių kabinetų, mokytojų seminarijų ir mokyklų darbo patikrinimo dokumentai, metodiniai nurodymai ir laiškai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai, darbuotojų tarifikaciniai žiniaraščiai, finansų dokumentai, leidinių rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 1168 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 8, l. 52.

[2] LCVA. F. R-762, ap. 6, b. 1, l. 108.

[3] LCVA. F. R-762, ap.6, b. 579, l. 13; b. 582, l. 224.

[4] LCVA. F. R-762, ap. 6, b. 4074, l. 227.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:36