O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1413 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

I INTERNUOTŲJŲ STOVYKLOS FONDĄ NR. 1413

2006-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

I internuotųjų stovykla (Kuršėnai) (1939-09-27–1939-10-20)

I internuotųjų stovykla (Suv. Kalvarija) (1939-10-20–1940-09-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1939-09-18 įsakymu kariuomenei Nr. 16 1939-09-17 įsteigta I internuotųjų stovykla. Stovyklą Jakiškio dvare pavesta įsteigti III pėstininkų divizijos vadui.

I internuotųjų stovykla 1939-09-27 buvo įsteigta Kuršėnuose. Krašto apsaugos ministro 1940-04-17 įsakymu kariuomenei Nr. 11 nurodyta I internuotųjų stovyklą Kuršėnuose1939-10-20 perkelti į Suv. Kalvariją.1

Krašto apsaugos ministro 1939-09-26 įsakymu kariuomenei Nr. 171 nuo 1939-09-28 internuotųjų stovyklos buvo pavaldžios Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės tiekimo valdybos Internuotųjų stovyklų štabui.

Stovyklų veiklą reglamentavo 1939-11-03 Internuotiesiems teisti ir bausti įstatymas, 1939-11-14 Internuotųjų stovyklų vidaus tvarkos taisyklės2 ir kiti teisės aktai.

Krašto apsaugos ministro 1940-08-05 įsakymu liaudies kariuomenei Nr. 21 I internuotųjų stovykla nuo 1940-07-16 likviduojama ir perkeliama į Kauną likvidavimo iki 1940-09-16 baigimui.3 Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-07-17 įsakymu Nr. 49 Iinternuotųjų stovykla 1940-07-15 perkelta į Kauną.4

Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-09-13 įsakymu Nr. 54 Iinternuotųjų stovykla 1940-09-16 likviduota.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Internuotųjų stovykla buvo skirta kariaujančiųjų valstybių internuotiems kariams laikyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

I internuotųjų stovyklos dokumentų perdavimo data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1956-03-19 sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. papildomai įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1413 yra 1 apyrašas, 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, stovyklos komendanto įsakymai, žinios apie stovykloje laikomus internuotuosius, jų gydymą; susirašinėjimo su Karo butų valdyba ūkio klausimais dokumentai, personalo dokumentai; internuotųjų žinių lapai ir stovykloje laikomų, paleistų, pabėgusių, išvežtų į Sovietų Sąjungą ir kt. internuotųjų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Jolanta   Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 300, ap. 1, b. 1, l. 28, 8, 27.

2 Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 673 - 4966; LCVA, F. 1415, ap. 1, b. 3, l. 8 - 12.

3 LCVA, F. 384, ap. 1, b. 140, l. 24.

4 LCVA, F. 300, ap. 1, b. 30, l. 31 a.p., 37.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:22