O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1417 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

V INTERNUOTŲJŲ STOVYKLOS FONDĄ NR. 1417

2006-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

V internuotųjų stovykla (Birštone) (1939-09-17–1940-05-30)

V internuotųjų stovykla (Vilkaviškyje) (1940-01-21–1940-09-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1939-09-26 įsakymu kariuomenei Nr. 17 Birštone 1939-09-17 įsteigta V internuotųjų stovykla.1

Krašto apsaugos ministro 1939-09-26 įsakymu kariuomenei Nr. 17 nuo 1939-09-28 internuotųjų stovyklos buvo pavaldžios Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės tiekimo valdybos Internuotųjų stovyklų štabui.

Stovyklų veiklą reglamentavo 1939-11-03 Internuotiesiems teisti ir bausti įstatymas, 1939-11-14 Internuotųjų stovyklų vidaus tvarkos taisyklės2 ir kiti teisės aktai.

Krašto apsaugos ministro 1940-01-23 įsakymu kariuomenei Nr. 2 V internuotųjų stovykla 1940-01-21 panaikinama Birštone ir steigiama Vilkaviškyje.3 Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-06-10 įsakymu Nr. 42 V internuotųjų stovykla Birštone 1940-05-31 likviduota.4

Krašto apsaugos ministro 1940-08-05 įsakymu liaudies kariuomenei Nr. 21 V internuotųjų stovykla Vilkaviškyje nuo 1940-07-16 likviduojama ir likvidavimo iki 1940-09-16 baigimui perkeliama į Kauną.3 Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-08-02 įsakymu Nr. 51 V internuotųjų stovykla 1940-07-27 perkelta į Kauną.4

Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-09-13 įsakymu Nr. 54 V internuotųjų stovykla 1940-09-16 likviduota.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Internuotųjų stovykla buvo skirta kariaujančiųjų valstybių internuotiems kariams laikyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

V internuotųjų stovyklos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1956-03-19 sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyta 90 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. ir 1979 m. papildomai įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1417 yra 1 apyrašas, 102 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Birštono ir Vilkaviškio internuotųjų stovyklų komendantų įsakymai, susirašinėjimo su Internuotųjų stovyklų štabu veiklos klausimais dokumentai; laikomų stovykloje, paleistų, perkeltų į kitas stovyklas, išvežtų į Sovietų Sąjungą internuotųjų sąrašai, stovyklos turto perdavimo aktai, personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 102 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 300, ap. 1, b. 1, l. 27.

2 Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 673 - 4966; LCVA, F. 1415, ap. 1, b. 3, l. 8 - 12.

3 LCVA, F. 384, ap. 1, b. 140, l. 3, 24.

4 LCVA, F. 300, ap. 1, b. 30, l. 23 a.p., 34, 37.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:17