O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1418 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VI INTERNUOTŲJŲ STOVYKLOS FONDĄ NR. 1418

2006-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

VI internuotųjų stovykla (Alytuje) (1939-09-17–1939-11-01)

VI internuotųjų stovykla (Ukmergėje) (1939-11-01–1940-09-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1939-09-26 įsakymu kariuomenei Nr. 17 Alytuje 1939-09-17 įsteigta VI internuotųjų stovykla.1

Krašto apsaugos ministro 1940-04-17 įsakymu kariuomenei Nr. 11 nurodyta VI internuotųjų stovyklą 1939-11-01 perkelti į Ukmergę.1

Krašto apsaugos ministro 1939-09-26 įsakymu kariuomenei Nr. 17 nuo 1939-09-28 internuotųjų stovyklos buvo pavaldžios Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės tiekimo valdybos Internuotųjų stovyklų štabui.

Stovyklų veiklą reglamentavo 1939-11-03 Internuotiesiems teisti ir bausti įstatymas, 1939-11-14 Internuotųjų stovyklų vidaus tvarkos taisyklės2 ir kiti teisės aktai.

Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-07-06 įsakymu Nr. 46 VI internuotųjų stovykla iš Ukmergės miesto 1940-06-31 perkelta į Vaitkuškio dvarą.4

Krašto apsaugos ministro 1940-08-05 įsakymu liaudies kariuomenei Nr. 21 VI internuotųjų stovykla nuo 1940-07-16 likviduojama ir perkeliama į Kauną likvidavimui iki 1940-09-16 baigti.3 Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-08-02 įsakymu Nr. 51 VI internuotųjų stovykla 1940-07-30 perkelta į Kauną.4

Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-09-13 įsakymu Nr. 54 VI internuotųjų stovykla 1940-09-16 likviduota.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Internuotųjų stovykla buvo skirta kariaujančiųjų valstybių internuotiems kariams laikyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

VI internuotųjų stovyklos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1956-03-19 sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyti 105 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m., 1980 m. ir 1999 m. papildomai įrašyti 166 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1418 yra 1 apyrašas, 271 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, internuotųjų stovyklos viršininko įsakymai, žinios apie stovykloje laikomus internuotuosius; susirašinėjimo su Internuotųjų stovyklų štabu ir kitomis įstaigomis internuotųjų pabėgimo ir sulaikymo klausimais dokumentai; internuotųjų paleistų, išsiųstų į Vokietiją žinių lapai, internuotųjų asmens dokumentai ir sąrašai, stovyklos turto registracijos knygos, personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą. Internuotųjų žinių lapai ir asmens dokumentai - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 271 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 300, ap. 1, b. 1, l. 27, 8.

2 Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 673 - 4966; LCVA, F. 1415, ap. 1, b. 3, l. 8 - 12.

3 LCVA, F. 384, ap. 1, b. 140, l. 24.

4 LCVA, F. 300, ap. 1, b. 30, l. 29, 34 a.p., 37.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:16