O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1419 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VII INTERNUOTŲJŲ STOVYKLOS FONDĄ NR. 1419

2006-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

VII internuotųjų stovykla (1939-12-15–1940-09-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1939-12-15 įsakymu kariuomenei Nr. 22 prie Kauno komendantūros įsteigta neetatinė VII internuotųjų stovykla. Stovykla įsteigta Kauno V ir VI fortuose.1 (A.Panemunėje).

Krašto apsaugos ministro 1939-09-26 įsakymu kariuomenei Nr. 171 nuo 1939-09-28 internuotųjų stovyklos buvo pavaldžios Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės tiekimo valdybos Internuotųjų stovyklų štabui.

Stovyklų veiklą reglamentavo 1939-11-03 Internuotiesiems teisti ir bausti įstatymas, 1939-11-14 Internuotųjų stovyklų vidaus tvarkos taisyklės2 ir kiti teisės aktai.

Krašto apsaugos ministro 1940-08-05 įsakymu liaudies kariuomenei Nr. 21 VII internuotųjų stovykla 1940-07-16 likviduojama ir perkeliama į Kauną likvidavimui iki 1940-09-16 baigti.3 Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-08-16 įsakymu Nr. 52 VII internuotųjų stovykla iš V forto 1940-08-06 perkelta.4

Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-09-13 įsakymu Nr. 54 VII internuotųjų stovykla 1940-09-16 likviduota.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Internuotųjų stovykla buvo skirta kariaujančiųjų valstybių internuotiems kariams laikyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

VII internuotųjų stovyklos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1956-03-19 sudarytas apyrašas Nr.1, kuriame buvo įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1419 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, internuotųjų stovyklų vidaus tvarkos taisyklės, susirašinėjimo su Karo butų valdyba, Internuotųjų stovyklų štabu ir kitomis stovyklomis internuotųjų sveikatos, organizaciniais klausimais dokumentai; internuotųjų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 300, ap. 1, b. 1, l. 25, 27.

2 Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 673 - 4966; LCVA, F. 1415, ap. 1, b. 3, l. 8 – 12.

3 LCVA, F. 384, ap. 1, b. 140, l. 24.

4 LCVA, F. 300, ap. 1, b. 30, l. 35, 37.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:15