O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 142 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS LUKIŠKIŲ KALĖJIMO FONDĄ NR. 142

2007-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus Lukiškių kalėjimas (Więzienie w Wilnie na Lukiszkach) (1919-09-01–1939-10-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus miesto komisaro įsakymu nuo 1919-09-01 buvo paskirtas Lukiškių kalėjimo viršininkas.1 1919-12-21 Rytų žemių generalinis komisaras išleido potvarkį (19690/357) apie laikinojo kalėjimų įstatymo įvedimą. Pagal šį įstatymą Lukiškių kalėjimas buvo pavaldus Rytų žemių generalinio komisariato Teisingumo sekcijos Kalėjimų skyriui, kalėjimo viršininką skyrė Rytų žemių generalinis komisaras.2

Vadovaujantis Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-12-15 dekretu Nr. 46 apie kalėjimų sistemą Vidurio Lietuvos teritorijoje, kalėjimas tapo pavaldus Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Teisingumo departamentui, kalėjimo viršininką skyrė departamento direktorius. Teisingumo departamento direktoriaus 1921-01-13 potvarkiu Nr. 55 Vilniaus Lukiškių kalėjimas pripažintas teisėtai veikiančiu.3

Lenkijos Respublikos 1922-04-06 įstatymu Vidurio Lietuvos teritorijoje įvesta Lenkijos valdžia. Pagal Lenkijos Vyriausybės 1919-02-08 dekretu paskelbtas laikinąsias kalėjimų veiklos taisykles kalėjimas buvo pavaldus Teisingumo ministerijai, jo viršininką skyrė teisingumo ministras.4

Kalėjimo veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-03-07 potvarkis ir teisingumo ministro 1928-06-22 potvarkis apie kalėjimų sistemą5, teisingumo ministro 1928-02-27 aplinkraštis Nr. 1368/III.A.W./28 ir 1928-07-14 aplinkraštis Nr. 1409/III.A.W/28 apie kalėjimų klasifikaciją ir kalinių paskirstymą,6 1931-06-20 teisingumo ministro potvarkis apie kalėjimų veiklos taisykles,7 kiti teisės aktai.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1940-03-26 įsakymu Nr. 201 Lukiškėse nuo 1939-10-29 įsteigtas Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimas.8

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus Lukiškių kalėjimas buvo skirtas laikyti: suimtiems asmenims jų bylų tyrimo metu, jei bylos priklausė viešųjų teismų kompetencijai; asmenims, kuriems viešieji teismai skyrė laisvės atėmimo bausmes; visiems kitiems asmenims, kurių priverstinis sulaikymas buvo numatytas įstatymuose; kaliniams kariškiams karinės valdžios prašymu. Nuteistieji laisvės atėmimo bausmėmis kaliniai privalėjo dirbti.

1921 m. kalėjimas buvo priskirtas I kategorijai, nuo 1928-02-27 priskirtas prie II grupės kalėjimų, kuriuose buvo kalinami asmenys, nuteisti kalėti iki 3 metų. Nuo 1928-06-22 kalėjimas priskirtas prie I klasės bausmės atlikimo ir tardymo (karno-śledcze) kalėjimų (virš 450 kalinių, nuteistų kalėti ilgiau negu 3 metus), nuo 1928-07-14 priskirtas prie II grupės kalėjimų (nuo 150 iki 450 kalinių, nuteistų kalėti iki 3 metų).

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus Lukiškių kalėjimo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1955-10-06 apskaitos dokumentuose buvo įrašytas fondo Nr. 142 vienas apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Sutvarkius 1967 m. rastus neaprašytus dokumentus, 1967-11-30 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 55 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 142 yra 1 apyrašas, 57 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m., 1939 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr.1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo dėl miesto ligoninėse gulinčių kalinių stebėjimo, kalinių riaušių, taisyklių pažeidimo, politinių kalinių badavimo, Anglijos parlamento nario apsilankymo kalėjime, kadrų klausimais dokumentai, politinių kalinių sąrašai, tardomų kalinių kortelės, kalėjimo darbuotojų asmens bylos.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmens bylos – pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso F. 142 apyraše Nr. 1 įrašyti 57 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m., 1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. 13, ap. 1, b. 102, l. 61.

2 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich , 1920, Nr. 2-14.

3 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1921, Nr. 1, psl. 59, Nr.6(16), psl. 96.

4 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau DU RP), 1919, Nr. 15-202.

5 DU RP, 1928, Nr. 29-272, Nr. 64-591.

6 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości, 1928, Nr. 14, psl. 266.

7 DU RP, 1931, Nr. 71-577.

8 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 106, l. 11, F. 490, ap. 1, b. 223, l. 20.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 11:39