O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 143 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NEPILNAMEČIŲ SULAIKYMO PUNKTO VILNIUJE FONDĄ NR. 143

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Nepilnamečių sulaikymo punktas Vilniuje (Izba Zatrzymań dla Nieletnich w Wilnie) (1936-06-16 – 1939 m. rugsėjis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Nepilnamečių sulaikymo punktas Vilniuje įsteigtas Vilniaus vaivadijos valstybinės policijos vado 1936-06-16 įsakymu.1 Punktas buvo pavaldus Vilniaus miesto Valstybinės policijos valdybos Tardymo skyriui ir veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn.2 Tiksli data, kada punktas nustojo veikęs, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Nepilnamečių sulaikymo punktas buvo skirtas izoliuoti nepilnamečius nusikaltėlius bei paliktus be priežiūros, valkataujančius, elgetaujančius vaikus ir apsaugoti juos nuo neigiamos suaugusių nusikaltėlių įtakos.3 Sulaikyti vaikai punkte buvo globojami - apnakvydinami, maitinami, o išsiaiškinus situaciją - grąžinami tėvams arba nukreipiami į vaikų namus, prieglaudas.

Nepilnamečių sulaikymo punkto kompetencijai taip pat priklausė nepilnamečių nusikalstamumo prevencija (darbuotojų patruliavimas mieste, valkataujančių ir elgetaujančių vaikų sulaikymas, vaikų susibūrimo vietų mieste kontrolė), punkto darbuotojų ir policijos komisariatų sulaikytų nepilnamečių nusikaltėlių bylų tyrimas, kaltinamųjų aktų bylose surašymas ir bylų perdavimas Vilniaus miesto teismui.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Nepilnamečių sulaikymo punkto Vilniuje fondo Nr. 143 dokumentų perdavimo į Lietuvos TSR centrinį valstybinį archyvą data nenustatyta, perdavimo – perėmimo akto fondo byloje nėra.

Fondo apyrašas Nr.1 sudarytas 1954-04-01, jame įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 143 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fondas nepilnas, jame nėra 1936–1937 m. veiklos dokumentų, yra tik pavienės 1938–1939 m. bylos.

Nepilnamečių sulaikymo punkto Vilniuje veiklos dokumentų yra Valstybinės policijos vaivadijos valdybos Vilniuje fonde Nr. 89.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos sulaikytų asmenų ir susirašinėjimo registracijos knygos.

Iš viso F. 143 apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA), f. 89, ap. 5, b. 205, l.51.

2 LCVA, f.143, ap. 1, b. 2, l. 195, 196.

3 LCVA, f. 89, ap. 5, b. 205, l.51.

4 LCVA, f. 89, ap. 5, b. 210, l. 1, 8.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 11:34