O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1450 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES AREŠTO NAMŲ FONDĄ NR. 1450

2005-12- Nr. SA -.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ežerėnų apskrities arešto namai (1919 m. – 1929 m.)

Zarasų apskrities arešto namai (1929 m. – 1940-07-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašyti Ežerėnų apskrities arešto namai. Kalinių skaičius nenurodytas.1Tiksli data, kada Ežerėnų apskrities arešto namai pradėjo veikti, nenustatyta.

1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“2 nustatė arešto namų steigimo ir veiklos tvarką.

Ežerėnų apskrities arešto namus išlaikė Ežerėnų apskrities savivaldybė, skyrė jų viršininką, kurį tvirtino Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentas. Nuo 1920 m. apskričių arešto namų viršininkus skyrė ir atleido teisingumo ministras.

Remiantis Savivaldybių departamento 1926-01-19 aplinkraščiu3 apskričių savivaldybės apskričių arešto namus turėjo perduoti Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentui.

Tiksli data, kada 1926 m. Ežerėnų apskrities savivaldybė perdavė Kalėjimų departamentui Ežerėnų apskrities arešto namus, nenustatyta.

Ministrų Kabineto 1929-01-29 nutarimu Ežerėnų pavadinimas pakeistas į Zarasus.4Tiksli data, kada Ežerėnų arešto namai pavadinti Zarasų apskrities arešto namais, nenustatyta.

Teisingumo ministro 1940-06-12 įsakymu Nr. 355 nuo 1940-07-01 Zarasų apskrities arešto namai uždaryti. Kalinės moterys buvo perkeltos į Vilniaus moterų kalėjimą, o kaliniai vyrai – į Utenos arešto namus.5

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities arešto namai buvo skirti siunčiamiems, suimtiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vienam mėnesiui arešto asmenims laikyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1958-03-20 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 11 Zarasų apskrities arešto namų bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Papildomai 1961 m. įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1450 yra 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žinios apie arešto namų kalinių skaičių, kasos, maisto sandėlio, kuro ir turto knygos

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1450 apyraše Nr. 1 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra bylų, pakenktų pelėsio.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 385, ap. 2, b. 5, l. 1 - 12.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 7, psl. 1.

3 LCVA, F.379, ap.1. b. 301, l. 3.

4 LCVA, F. 923, ap. 1, b. 595, l. 18.

5 LCVA, F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 36 - 37

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 08:30