O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1457 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SEINŲ APSKRITIES AREŠTO NAMŲ FONDĄ NR. 1457

2005-12- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Seinų apskrities arešto namai (1920 m. – 1930-11-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada Seinų apskrities arešto namai Lazdijuose pradėjo veikti, nenustatyta. Seinų apskrities arešto namai 1920 m. vasario mėnesį jau veikė.1 Fondo dokumentuose Seinų apskrities arešto namai 1921 m. pradžioje vadinami Seinų apskrities kalėjimu.

1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“2 nustatė arešto namų steigimo ir veiklos tvarką.

Seinų apskrities arešto namus išlaikė apskrities savivaldybė, skyrė jų viršininką, kurį tvirtino Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentas. Nuo 1920 m. apskričių arešto namų viršininkus skyrė ir atleido teisingumo ministras.

Remiantis 1926-01-19 Savivaldybių departamento aplinkraščiu3 apskričių savivaldybės apskričių arešto namus turėjo perduoti Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentui.

Tiksli data, kada 1926 m. Seinų apskrities arešto namai perduoti Kalėjimų departamentui, nenustatyta.

Teisingumo ministerijos 1930-10-09 raštu Nr. 11261 Seinų apskrities arešto namai nuo 1930-11-01 uždaryti. Kaliniai buvo perkelti į Alytaus apskrities arešto namus 4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities arešto namai buvo skirti siunčiamiems, suimtiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vienam mėnesiui arešto asmenims laikyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1958-03-20 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 22 Seinų apskrities arešto namų bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1457 yra 1 apyrašas, 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921-1930 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta žinios apie arešto namų kalinių skaičių, tarnautojų algų lapai, kalinių rejestro, kasos, maisto, inventoriaus, medžiagų ir kt. knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1457 apyraše Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921 – 1930 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra pakenktų pelėsio bylų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 385, ap. 3, b. 6, l. 12, 13

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 7, psl. 1.

3 LCVA, F. 379, ap. 1, b. 301, l. 3.

4 LCVA, F. 1546, ap. 1, b. 178, l. 36

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 08:24