O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1458 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS APSKRITIES AREŠTO NAMŲ FONDĄ NR. 1458

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės apskrities arešto namai (1919 m. kovas – 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašyti Šilalės (Tauragės) apskrities arešto namai ir nurodyta, kad jie pradėjo veikti 1919 m. kovo mėn.1 Tauragės apskrities arešto namai veikė Šilalėje, o nuo 1925 m. Tauragėje.

1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“2 nustatė arešto namų steigimo ir veiklos tvarką.

Fondo dokumentuose arešto namų pavadinimas įvairuoja: 1919 m. - Šilalės apskrities kalėjimas, 1919-1920 m.- Tauragės apskrities kalėjimas Šilalėje, 1920 - 1925 m. Tauragės apskrities arešto namai Šilalėje, 1925 – 1940 m. - Tauragės apskrities arešto namai.

Tauragės apskrities arešto namus išlaikė Tauragės apskrities savivaldybė, skyrė jų viršininką, kurį tvirtino Teisingumo ministerijos Kalėjimų departamentas. Nuo 1920 m. apskričių arešto namų viršininkus skyrė ir atleido teisingumo ministras.

Remiantis 1926-01-19 Savivaldybių departamento aplinkraščiu3 apskričių savivaldybės apskričių arešto namus turėjo perduoti Teisingumo ministerijos Kalėjimų departamentui.

Tauragės apskrities savivaldybė 1926-04-10 Tauragės apskrities arešto namus perdavė Kalėjimų departamentui.4

Po sovietų okupacijos 1940 m. Tauragės apskrities arešto namai veiklą tęsė.5

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskričių arešto namai buvo skirti siunčiamiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vieno mėnesio areštui asmenims laikyti. Tauragės apskrities arešto namuose buvo laikomi kriminaliniai kaliniai ir politiniai kaliniai nuteisti iki 1 metų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR Kauno miesto valstybinis archyvas 1958-03-20 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Tauragės apskrities arešto namų 6 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1, o

1959-12-29 - 2181 bylą, įrašytą apyraše Nr. 2, ir 94 bylas, įrašytas apyraše Nr. 3. Iš viso buvo perduotos 2275 bylos.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1973-10-30 perdavė archyvui 1 Tauragės apskrities arešto namų bylą, kuri 1974-05-13 papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 3.

Papildomai į apyrašą Nr. 1 1996 m. įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1458 yra 3 apyrašai, 2283 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Tauragės apskrities arešto namų 1941–1944 m. dokumentai yra fonde Nr. R-1563.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žinios apie arešto namų kalinių skaičių, kalinių darbo, pajamų – išlaidų, kasos, maisto produktų, vaistų knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1458 apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 – 1930 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal kalinių pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1458 apyraše Nr. 2 įrašytas 2181 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1930 – 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Teisingumo ministerijos aplinkraščiai, ministro ir arešto namų viršininko įsakymai, žinios apie arešto namų kalinių skaičių, susirašinėjimo su Teisingumo ministerija, apygardų teismų prokurorais bei kitomis įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, kalinių sąrašai, personalo dokumentai, kalinių registracijos knygos, tarnautojų asmens bylos.

Veiklos bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą, tarnautojų asmens bylos įrašytos pagal tarnautojų pavardes, abėcėles tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1458 apyraše Nr. 3 įrašyti 95 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 – 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 385, ap. 2, b. 5, l. 1

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 7, psl. 1.

3 LCVA, F. 379, ap. 1, b. 301, l. 3.

4 LCVA, F. 1458, ap. 3, b. 12, l. 115 – 117.

5 LCVA, F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 64.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 08:25