O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1459 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILKAVIŠKIO APSKRITIES AREŠTO NAMŲ FONDĄ NR. 1459

2005-12- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilkaviškio apskrities arešto namai (1919 m. vasaris – 1940-05-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašyti Vilkaviškio apskrities arešto namai ir nurodyta, kad jie pradėjo veikti 1919 m. vasario mėn.1 Fondo dokumentuose Vilkaviškio apskrities arešto namai 1919-1920 m. vadinami Vilkaviškio apskrities kalėjimu.

1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“2 nustatė arešto namų steigimo ir veiklos tvarką.

Vilkaviškio apskrities arešto namus išlaikė Vilkaviškio apskrities savivaldybė, skyrė jų viršininką, kurį tvirtino Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentas. Nuo 1920 m. apskričių arešto namų viršininkus skyrė ir atleido teisingumo ministras.

Remiantis 1926-01-19 Savivaldybių departamento aplinkraščiu3 apskričių savivaldybės apskričių arešto namus turėjo perduoti Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentui.

Tiksli data, kada 1926 m. Vilkaviškio apskrities savivaldybė perdavė Kalėjimų departamentui Vilkaviškio apskrities arešto namus, nenustatyta.

Teisingumo ministro 1940-05-11 įsakymu Nr. 275 nuo 1940-05-16 Vilkaviškio apskrities arešto namai buvo uždaryti, o kaliniai perkelti į Marijampolės kalėjimą.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities arešto namai buvo skirti siunčiamiems, suimtiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vienam mėnesiui arešto asmenims laikyti.

Vilkaviškio apskrities arešto namuose buvo laikomi kriminaliniai ir politiniai kaliniai, o nuo 1930 m. kalinti ir nuteistieji sunkiųjų darbų kalėjimo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1958-03-20 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 3 Vilkaviškio apskrities arešto namų bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Papildomai 1965 m. ir 1996 m. įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1459 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1921 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žinios apie arešto namų kalinių skaičių, Vilkaviškio apskrities milicijos vado nutarimai dėl piliečių arešto ir pasodinimo į kalėjimą, taikos teisėjo vykdomieji raštai, kasos knyga.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją .

Iš viso fondo Nr. 1459 apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 – 1921 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 385, ap. 2, b. 5, l. 2.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 7, p. 1.

3 LCVA, F. 379, ap.1. b. 301, l. 3.

4 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 183, l. 21.

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 08:22